Home ข่าวทั่วไป คนเขาใช้เงินเป็น 8 วิธีนี้ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ

คนเขาใช้เงินเป็น 8 วิธีนี้ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ

คนเขาใช้เงินเป็น 8 วิธีนี้ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ

คนเขาใช้เงินเป็น 8 วิธีนี้ไม่มีหนี้ มีเงินเก็บ

เงินเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรค ของผู้ที่ต้องการจะออมเงิน เราไม่เถียงว่า ก า รมีรายได้น้อยนั้น อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดบางประการในการออมเงินเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา หากคุณตั้งใจจะเก็บเงินจริง ๆ วันนี้ เราขอเอาใจช่วย คนมีรายได้น้อย ใ ห้ เก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยการนำเคล็ดลับการเก็บเงินมาฝากคุณผู้อ่านกัน

1ล ง ทุนต่อยอด เ งิ น

เมื่อคุณเก็บเ งิ น มาได้สักก้อน คุณสามารถนำเงินเก็บก้อนนั้น ไปลงทุนต่าง ๆ ได้ ซึ่งแน่นอนว่าได้ผลตอบแทนดีกว่า การเก็บเงินรอกินด อ กเบี้ยเงินฝากเป็นไหน ๆเช่น ฝากในบัญชีฝากประจำ ซื้อพันธบัตร กองทุนรวม หรือซื้อ LTF RMF เป็นต้น เพื่อทำให้เงินเก็บ ที่คุณมีอยู่งอกเงยมากขึ้นไปอีก

2เปลี่ยนความคิดเรื่อง เ งิ นเดือนน้อย

การมีเงินเดือนน้อยไม่ใช่อุปสรรค ในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่ามีเงินเดือนน้อยจะเก็บเงินได้อ ย่ างไร แค่ใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอ ในแต่ละเดือนแล้ว นี้ต่างหากเล่า ที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเงินความคิดนี้ตัดกำลังคุณทั้ง ๆ ที่คุณยังไม่ทันได้ลองเริ่มต้นเก็บเงินเลยด้วยซ้ำ ดั ง นั้น ก้าวแรกในการเก็บเงินคือการเปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้ได้ก่อน และมีความมุ่งมั้นว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้ ไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ตาม

3จ ด บันทึกทุกรายรับ และ รายจ่าย

เ มื่ อ เปลี่ยนความคิด และมีความมุ่งมั่น ที่จะเก็บเงินได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือการจดบันทึกทุกรายรับและรายจ่ายของคุณ ตั้งแต่ยอดเงินเดือน สุทธิที่ได้รับ ไปยันค่าขนมซองละ 10 บาท ที่คุณซื้อรวมไปถึงภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่น ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรโดยส า รรถไฟฟ้า เป็นต้น ลงไป วิธีนี้จะทำให้คุณรู้ว่า คุณมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่ มีรายจ่ายอันไหนที่เป็นรายจ่ายจำเป็น ต้องจ่ายทุกเดือน รายจ่ายไหนที่ไม่จำเป็นและคุณสามารถตัดมันออกไปได้

4มีเป้าหมายในการเก็บเ งิ น

การเก็บออมเงินเฉย ๆ อ า จจะทำให้คุณไม่มีแรงจูงใจในการเก็บออมเงิน ดังนั้น การเก็บเงินของคุณจึงล้มเหลว ไม่เคยเก็บอะไรได้เสียที ดังนั้น ลองตั้งเป้าหมาย ในการเก็บออมเงินของคุณดูสิ อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อนเช่น อย ากจะเก็บเงินเพื่อซื้อทองสัก 1 บาท เพื่อเก็บเอาไว้เก็งกำไร เป็นต้น เมื่อคุณมีเป้าหมาย ก็จะทำให้คุณมีแรงจูงใจ ในการเก็บเงินมากขึ้น และเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเล็ก ๆ ได้ ก็จะทำให้คุณมีความภูมิใจและสามารถเก็บเงินก้อนใหญ่ กว่าเดิมได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

5อ อ มก่อนค่อยใช้

สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลาย ค น คงเคยได้ยินมามากแล้วว่าการเก็บออมเงินที่ได้ผลที่สุดคือ การเก็บออมก่อนค่อยนำเงินที่เหลือไปใช้จ่าย” ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนทำใจย ากที่จะทำแต่ในเมื่อมุ่งมั่นที่จะเก็บเงินแล้ว ยังไงก็ต้องทำได้แน่นอนจากการจดบั น ทึกรายรับรายจ่าย ข้อที่แล้วซึ่งช่วยทำให้คุณรู้คร่าว ๆ แล้วว่าคุณมีค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ มีเงินเหลือใช้จ่ายเท่าไหร่ สามารถเก็บเงินได้เท่าไหร่ ทำให้เมื่อคุณได้รับเงินเดือนมาคุณสามารถเก็บเงินเอาไว้ก่อนได้ทันทีซึ่งเงินออมนี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งเก็บเอาไว้มากมาย ถ้าคุณมีรายได้น้อยก็เก็บออมน้อย มีมากก็ค่อยเก็บออมมาก

ตัวอ ย่ า งเช่น คุณมีเงินเดือน 15,000 บาท ออมเงินทันที เมื่อได้รับเงินเดือน 1,000 บาท หักค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน 7,000 บาท เหลือเงินใช้จ่าย 7,000 บาทก็ถือว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตทั้งเดือนได้แบบสบาย ๆโดยไม่ลำบากมากนัก หากคำนวนเป็นรายวัน ก็จะอยู่ที่ 7,000 ÷ 30 = 233.33 บาท โดยคุณอาจจะปัดเศษค่าใช้จ่ายรายวันเป็นวันละ 200 บาท เพื่อให้ง่าย ต่อการจัดสรรเงินแต่ละวัน หรือ ง่ายต่อการกดเงินจาก ATM นั่นเองส่วนเศษ 33.33 บาทในแต่ละวันนั้น ก็หักเป็นเงินเก็บไปจะได้ถึง 33 x 30 = 990 บาท ต่อเดือน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในหนึ่งเดือน คุณจะมีเงินเก็บ 1,990 บาท ในหนึ่งปีคุณจะมีเงินเก็บมากถึง 23,880 บาท ถือเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ

6เปลี่ยนนิสัยก า ร ใช้เงิน

จากตัวอ ย่ า งในข้อที่แล้ว ทำให้หลายคน อาจจะบ่นว่า เงินแค่วันละ 200 บาท จะไปพอใช้จ่ายแต่ละวันได้อ ย่ างไร เราขอบอกว่าพอใช้จ่ายแน่นอนค่ะ หากคุณเปลี่ยนนิสัยการใช้เงิน ให้เพียงพอกับจำนวนเงินต่อวัน ตัวอย่ า ง เช่น งดทานกาแฟสดราคาแก้วละหลายสิบบาท ไปทานกาแฟชงที่ออฟฟิศมีบริการฟรีแม้ว่าจะต้องเสียแรงชงเอง แต่คุณไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียว มีเงินเหลือไปใช้จ่ายอ ย่ า งอื่นในแต่ละวันได้อีกหรืออีกทางหนึ่งที่เหมาะกับครอบครัวที่ทำอาหารทานเอง ที่บ้านอยู่เป็นประจำ คือห่อกล่องข้าวกลางวันไปทานที่ทำงานก็ช่วยประหยัดเงินรายวัน ของคุณไปได้อีกหลายบาทเลยทีเดียว

7คิดให้นานก่อนซื้อ ข อ ง

การซื้อของอะไร ที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น หากคุณปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ เงินเก็บของคุณก็จะหมดไปกับสิ่งของเหล่านี้ อย่ าว่าแต่เงินเก็บเลย เ งิ นที่จะนำไปใช้จ่ายรายวันก็ไม่เหลือเช่นกัน แต่จะทำอย่ างไรล่ะเมื่ออย ากได้ของฟุ่มเฟือยเหล่านั้นมาครอบครอง หลายคนหันไปพึ่งพาบัตรเครดิต และก่อให้เกิดปัญหา หนี้สินตามมา เพราะว่าไม่มีเงินมากพอที่จะไปชำระบิลบัตรเครดิตเต็มจำนวน ต้องเลือกจ่ายเพียงขั้นต่ำก่อให้เกิดด อ กเบี้ย พอกพูนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ ดังที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไ ท ย กำลังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

8หาลำไพ่ พิ เ ศ ษ

สำ ห รั บผู้ที่มี เงินเดือนน้อย แต่อย ากมีเงินเก็บมากกว่า ตัวอย่ างที่เราแนะนำไปข้างต้น คุณอาจจะลองหารายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้ การหารายได้เสริม นั้นง่ายแสนง่าย เช่น หากคุณมีความรู้ด้านภาษาคุณสามารถรับแปลเอกส า ร ต่าง ๆ ได้หรือหากคุณมีความสามารถ ด้านการขาย คุณอาจจะหาสินค้ามาขายทางออนไลน์ โดยอาจจะเริ่มต้นที่ของเก่า ภายในบ้าน มาขายมือสอง เมื่อเริ่มมีกำไรก็นำไปต่อทุนขย าย กิ จ การต่อไป หรือหากมีความสามารถในการประดิษฐ์ของแฮนด์เมดก็สามารถทำมาขายได้เช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา m o n e y g u r u verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…