Home ข่าวทั่วไป 10 สิ่งการเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง สู้ชีวิตและเป็นเสาหลักครอบครัวได้

10 สิ่งการเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง สู้ชีวิตและเป็นเสาหลักครอบครัวได้

10 สิ่งการเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง สู้ชีวิตและเป็นเสาหลักครอบครัวได้

10 สิ่งการเป็นผู้หญิงหาเงินเก่ง สู้ชีวิตและเป็นเสาหลักครอบครัวได้

1พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้อง ผ่ า นการฝึกฝน ทักษะและเตรียมความพร้อมไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอ ย่ างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

2พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

3พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ ผ่ า น มา

ผู้หญิงที่เก่ง อ ย่ างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย า ย า มทำงานอ ย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

4พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่ง และ สตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกๆอย่ างเท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอ ย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้าบ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2พวกเธอหาเงินเก่งและบริหารเงินเป็น คงไม่มีใคร อ ย า ก เ ป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัส กับรายได้และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย บางคนทำงานประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเ งินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

6พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใดผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวรายวันไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์ เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอ ย่ างอื่นที่มีประโยชน์

7พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่ างไรก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอ ย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำอ ย่ า งต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หา ผู้ชายตามหาความรักจนเกินงามเพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

9พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกันแบ่งปันความคิดหรือไอเดีย ที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ไปไหนไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10พวกเธอมีความเป็นผู้นำการที่จะต้องมีลูกน้อง

อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอ ย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอ ย่ างแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา leaderwings stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…