Home ข่าวทั่วไป ผักริมรั้ว 5 ชนิด หากินเองได้ง่ายประโยชน์เยอะมาก

ผักริมรั้ว 5 ชนิด หากินเองได้ง่ายประโยชน์เยอะมาก

ผักริมรั้ว 5 ชนิด หากินเองได้ง่ายประโยชน์เยอะมาก

ผักริมรั้ว 5 ชนิด หากินเองได้ง่ายประโยชน์เยอะมาก

ในทุกวันนี้หล า ยๆบ้านเลือ กที่จะทำรั้วบ้านจากปูนหรือเหล็กซึ่งทำให้หมดค่าใช้จ่ายไปเยอะ จะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนความคิดที่จะทำรั่วจากวัสดุสิ้นเปลืองมาเป็นรั้วกินได้ นอ กจากจะเก็บกินได้แล้วยังสามารถเก็บสร้างร า ยได้อีดด้วยวันนี้เราจะมาแบ่งปัน การสร้างรั้วบ้านของเราให้มีประโยชน์ สามารถเก็บกิน เก็บข า ย สร้างร า ยได้ ล ดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรากันค่ะ

ซึ่งเราสามารถพาครอบครัวมาช่วยกันทำรั้วกินได้ เป็นการทำกิจก ร ร มร่วมกัน สร้างความรัก ความอบอุ่น ภายในครอบครัวได้ลองตกแต่งบ้านด้วยการปลูก พืชผักสวนครัว กันไปเลยเป็นไง ซึ่งนอ กจากจะเพิ่มพื้นที่สีเข ียวให้กับรอบบ้านของเราแล้ว พวกมันยังสามารถหยิบจับมาปรุงกินเป็นอาหารมื้อหลักได้อีกด้วย จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1 รั้วชะอม

รั้วชะอม ชะอมเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ปกติแล้วไม่ต่อยมีโ ร คและแ ม ล งมารบกวนส่ ว น ใหญ่จะปลูกโดยวิ ธี การปักชำ การตอนกิ่ง โดยปลูกห่างกันประมาณ 1 เมตร การใส่ปุ๋ ย ใส่ปุ๋ ยมูลสั ต ว์ และคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าวเพื่อเป็นการรั ก ษ าความชื้นให้หน้าดิน และฟางข้าวสามารถ ย่อยสล า ยกล า ยเป็นปุ๋ ยให้ต้นชะอมได้อีกด้วยตอนกิ่งชะอม

2 รั้วต้นข ี้เหล็ก

รั้วต้นข ี้เหล็ก ข ี้เหล็กเป็นไม้ยืนต้น ทนแล้งได้ดี ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ข ี้เหล็กเป็นพืชส มุ น ไ พ ร และยังใช้ประโยชน์ทางการแ พ ท ย์ แผน ไ ท ยหล า ยๆด้าน ใบข ี้เหล็กอุ ด ม ไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง

3 รั้วใบมะขามอ่อน

รั้วใบมะขามอ่อน ใบมะขามอ่อน เป็นต้นไม้พื้นบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ ปลูกง่านทนแล้ง การปลูก ปลูกโดยการเ พ า ะเมล็ดและการตอนเ สี ยบยอ ด การทำเป็นรั้วบ้านโรยเมล็ดมะขามต ามแนวรั้วบ้าน จะได้รั้วใบมะขามอ่อนไว้เก็บยอ ดอ่อนกินและข า ย ได้ ในยอ ดใบมะขามอ่อน ประกอบไปด้วย วิต ามินบี วิต ามินอี วิต ามินเค ธาตุเหล็ก แคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส วิต ามินซี เส้นใย สังกะสี โคลีน พลังงาน

4 รั้วตำลึง

รั้วตำลึง ตำลึงจัดเป็นไม้เลื้อย ปลูกโดยวิ ธีปักชำไปต ามรั้วบ้าน ผักตำลึงจะปลูกได้ง่ายทุกภาคของประเทศ โดยจะใช้ใบและยอ ดอ่อน มาทำเป็นอาหาร ในใบตำลึงมีวิต ามินดังนี้ วิต ามินเอ แคลเซียม วิต ามินซี เบต าแคโรทีน วิต ามินบี

5 รั้วกระถิน

รั้วกระถินปลูกโ ด ย การใช้เมล็ดแก่ มาโรยไว้ต ามรั้วของบ้าน หรือเ พ า ะลงในถุงแล้วนำมาปลูก เราจะได้รั้วกระถินไว้เก็บยอ ดอ่อนกินกันแล้ว ยอ ดอ่อนของกระถินอุดมไปด้วย โพแทสเซียม เ บ ต้ าแ คโรทีน แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิต ามินบีจากรั้วบ้านเพราะนอ กจากจะสร้า ง ด้วยกำแพงปูนยังสามารถปลูกพืชผักไว้กินและข า ย สร้างร า ยได้ เป็นทางเลือ กได้อีกทาง ยังไงก็อ ย่ าลืมไปลองทำกันดูนะคะ

ขอขอบคุณที่มา ชมพู ชมพูนุช panyacheewit sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…