Home ข้อคิดชีวิต ทานผลไม้ครบ 5 สี มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ทานผลไม้ครบ 5 สี มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ทานผลไม้ครบ 5 สี มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ทานผลไม้ครบ 5 สี มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

การมีสุ ข ภ า พดี สุ ข ภ า พแข็งแ ร งคือสิ่งสำคัญ เราควรดูแลตัวเองให้ดีทั้งจากภายในและภายนอ ก การทานผักผลไม้เป็นประจำ

นอ กจากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้ว ยังช่วยเสริมให้อาหารมีสีสันหน้าทานอีกด้วย ในวันนี้เราเลยขอแนะนำผลไม้ที่หาทานง่ายแถมมี

ประโยชน์เยอะมาฝากกันการเลือ กทานผลไม้นั้น

ย่อมจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าพวกขน มหวาน เค้ก ไอศครีมอยู่แล้ว เพราะผลไม้ทุกชนิดต่างก็มีส ารอาหาร วิต ามินที่ช่วยให้

ร่างกายแข็งแ ร งได้ อีกทั้งผลไม้บางชนิดยังเป็นเหมือนน้ำต าลธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า รวมถึงเป็นผู้ช่วยสำหรับผู้

ที่ค ว บ คุ มน้ำ ห นั กอีกด้วย โดย 5 ผลไม้มีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย ยิ่งทานยิ่งดี มีดังนี้

1 องุ่น

องุ่นเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง มีวิต ามินเกลือแร่ที่ดีต่อร่างกายและยังเป็นเหมือนอาหารบำรุง ส ม อ ง และความจำได้ดีซ่อมแซม

เซลล์ภายในร่างกายและยังหัวใจ กำลังวังชา และยังทำให้ผิวพรรณเรียบเนียน สามารถทานได้ทั้งแบบสด หรือคั้นดื่ มเป็นน้ำอีกด้วย

2 มะละกอสุก

มะละกอสุกทานง่ายและยังเป็นผู้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานปกติ ที่สำคัญยังเป็นเหมือนการได้เติมน้ำย่อยให้กับกระเพาะอาหาร

มีส่วนช่วยสำคัญในการให้โปรตีนในร่างกายแตกตัวได้เร็ว ส่งผลให้ร่างกายแปรส ารอาหารและส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกายได้ดี

และยังช่วยทำให้ผิวพรรณดี ไม่แห้งเห ี่ยวอีกด้วย

3 แตงโม

แตงโมเป็นผลไม้ที่เหมือนการเติมน้ำให้กับร่างกาย และยังช่วยดับกระห า ย คล า ยร้อนได้ดี ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น

หรืออยู่ในภาวะข า ดน้ำก็ควรทานแตงโม เป็นการเติมน้ำให้ผิวในตัว และยังขับส ารพิ ษตกค้างในร่างกายให้ออ ก

มาในรูปแบบของเ สี ยได้ดีอีกด้วย

4 สัปปะรด

ผลไม้อย่ างสัปปะรดสามารถทานได้ทั้งแบบคาวหรือหวาน และยัง มี ร ส ช า ติ เปรี้ยวอมหวาน และมีกากใยไฟเ บ อ ร์สูง ช่วยใน

เรื่องของร ะ บ บ ย่ อ ย อ า หารทำงานได้ดี และยังชะล้างส ารตกค้างต่างๆ ในร่างกายและขับออ กมาในรูปแบบของเ สี ย และยัง

ล ดการอั ก เ ส บต่างๆ ได้ดีอีกด้วย

5 แอปเปิ้ลเขียวแดง

ผลไม้ที่มีกากใยสูง มีไฟเบอร์ วิต ามินซีสูง และยังเป็นผู้ช่วยของสาวๆ ที่อยู่ในช่วงค ว บคุ มน้ำ ห นั กได้ดี และยังช่วยเรื่องทำความ

สะอาดลำไ ส้ สามารถทานได้แบบไม่ต้องกังวล แค่เพียงล้างทำความสะอาด ผลไม้ดีๆ เหล่านี้ สามารถทานได้ทุกวัน มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และควรหมั่นออ กกำลังกายควบคู่ ทานอาหารให้ครบ 5 ห มู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ เ พื่ อ สุ ข ภ า พที่ดีนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา krustory kiddeemak99

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…