Home ข่าวทั่วไป จังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชีวตมีขึ้น มีลง (อ่านแล้วดีมาก)

จังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชีวตมีขึ้น มีลง (อ่านแล้วดีมาก)

จังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชีวตมีขึ้น มีลง (อ่านแล้วดีมาก)

จังหวะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชีวตมีขึ้น มีลง (อ่านแล้วดีมาก)

บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปีแต่ต้องรอ อี ก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคนเรียนไม่จบ แ ต่ สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมบางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้องมาประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ จบ ชี วิ ต ลงในอายุเพียงแค่ 25 ปีบางคน ท้ อ ง ก่อนแ ต่ งขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้และดาราดังบางคน วางมือจากวงการบันเทิงตอนอายุ 35 ปี ขณะที่ดาราบาง ค น แจ้งเกิดใน วั ย 50 ปี

บางครั้งเราก็ได้เหนว่าผู้คนรอบตัวเราหลาย ๆ คนบางคนก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเราบางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเราแต่ทุกคนกำลังวิ่งในเส้นทางของตัวเอง แข่งกับเวลาของตัวเอง อ ย่ า เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ และ อ ย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไป

และอ ย่ าเผลอไปดูถูกใครเขาอาจกำลังทำทุกอ ย่ า ง ทำงานอ ย่ า งหนักในเส้นทางของเขา และ เราก็ควรทำแบบนั้นเ ช่ นกัน ตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคนมีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกัน เพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเ ว ล าที่จะแสดงผลออกมาเท่านั้นเปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหลาย

บางคนเปรียบเหมือนถั่วเข ียว ปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอก เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไวเก็บขายได้เร็ว แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นานบางคนเปรียบเหมือนมะม่วง อาจใช้เวลานานหลายปี เพื่อเติบโตและ บ่มเพาะ ความสำเร็จ แต่เมื่อออก ด อ ก ออกผมแล้ว ยั่งยืน และ ย า ว นานกว่าจำไว้ไม่มีหรอกคำว่าล้ มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้ มเลิกไปก่อนจงอ ย่ าเปรียบเทียบความ ล้ มเ ห ล ว กับ ความสำเร็จของใคร

แค่บางจังหวะในชีวิต อ ย่ า คิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป ทุ ก ความสำเร็จของทุกคนมีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอจังหวะชีวิตผมไม่กล้าพักเพราะผมไม่มีเงินเก็บผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะผมยังไม่ประสบความสำเร็จผมไม่กล้าข ี้เกียจเพราะคนที่เก่งกว่าผมเขายัง พ ย า ย า ม เ ล ย

ผมสามารถเลือกที่จะข ี้เกียจก็ได้ แต่ผมจะไม่ทำเพราะ ต่อให้ผมเลือกที่จะสบาย และ ข ี้เกียจทำงานในวันนี้ แต่ในวันข้างหน้าผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดี ถ้ า ยังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็ทำมันให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เลย อ ย่ า ทำตามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง

เพราะ ชีวิตยิ่งพ ย า ย า มก็จะยิ่งโชคดีในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบ า ก ไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่ น ว า ยของบุคคลดังนั้นความเข้มแข็ง คือ หนทางเดียวที่ผมเลือก

ขอขอบคุณทีมา noonna

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…