Home ข่าวทั่วไป 9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะถูกครอบครอง

9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะถูกครอบครอง

9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะถูกครอบครอง

9 วิธีดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะถูกครอบครอง

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า ก่อนที่คุณจะเสียที่ดินให้กับคนอื่นไปง่ายๆ มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ เพื่อรั ก ษ าผล

ประโยชน์ของตนเองการมีอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเสมือนการมีหลักประกันในชีวิตเพื่อความมั่นคง หากเกิดปัญหาด้านการเงิน ก็ยัง

สามารถใช้เป็นหลักประกันได้หนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ราคาไม่ตก ก็คือที่ดินเปล่า แต่ทั้งนี้การครอบครองที่ดินเปล่า แม้จะมีชื่อ

เป็นก ร ร มสิทธิ์ของตนเอง

แต่ถ้าหากไม่ทำให้ผืนดินที่ครอบครองอยู่เกิดประโยชน์ โดยปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นที่ดินรกร้าง อาจทำให้เสียสิทธิ์ครอบครองได้เช่นกัน

ซึ่งมีระบุไว้ตามกฎหมายของกรมที่ดิน โดยเฉพาะกฎหมายการครอบครองปรปักษ์ หมายถึงหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้

อื่น โดยสงบและเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน 10 ปี หรือเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน 5 ปี จะถือว่า

บุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์ทันทีดังนั้น 9 วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของตนตกเป็นของผู้อื่น มีดังนี้

1 หมั่นไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อย่ างน้อยปีละครั้ง

2 ตรวจสอบว่ามีคนแอบเข้ามาใช้ที่ดินของตนเองหรือไม่ อาจสอบถามจากเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง

หรือสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินก็ได้เช่นกัน

3 ดูว่าหลักหมุดอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุดเสียหายหรือถูกเคลื่อนย้ ายหรือเปล่า

เพราะหลักหมุดมีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันกับทางกรมที่ดินอีกด้วย

4 หากหลักหมุดหาย ให้รีบแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อนำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินต่อไป

5 หากเป็นที่ดินริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรทำการรังวัดที่ดินทุกๆ 5 ปี เพื่อสำรวจดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

เพราะอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงที่ดินอื่นๆ ด้วย

6 หากมีคนเข้ามาอาศัยในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อย ว่าจะเช่าหรือซื้อที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

ในภายหลังและทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย แต่ถ้าหากตกลงไม่ได้ ให้ไล่ออกจากที่ดินทันที

7 ควรมีการล้อมรั้วให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตที่แน่นอน

8 แสดงป้ายให้เห็นว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะ

9 สังเกตร่องรอยการเดินผ่ า น หรือเป็นทางรถวิ่งหรือไม่ เพราะหากไม่กั้นอาณาเขตไว้

ผู้คนอาจเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ประจำได้ อย่ าลืมว่าที่ดินเปล่านั้น หากถูกปล่อยปละละเลย

ไม่ใส่ใจดูแล ก็อาจทำให้ตกเป็นของผู้อื่นได้ เป็นอีกหนึ่งข้อกฎหมายที่คนมีที่ดินจำเป็นต้องรู้

ขอขอบคุณที่มา Krustory aanplearn

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…