Home ข่าวทั่วไป การขับรถขึ้นลงเขา ใช้เกียร์ให้ถูกวิธี คนมีรถควรรู้เอาไว้

การขับรถขึ้นลงเขา ใช้เกียร์ให้ถูกวิธี คนมีรถควรรู้เอาไว้

การขับรถขึ้นลงเขา ใช้เกียร์ให้ถูกวิธี คนมีรถควรรู้เอาไว้

การขับรถขึ้นลงเขา ใช้เกียร์ให้ถูกวิธี คนมีรถควรรู้เอาไว้

วันหยุดทั้งทีก็อ ย า กที่จะขับรถไปเที่ยวไปต ามเส้นทางต่างๆ เพื่อเป็นการพักผ่อน สำหรับสิ่งที่เป็น ประโยชน์ที่นำมามอบให้กับทุกท่านกันในวันนี้ เป็นเ ท ค นิ คในการขับรถบนเส้นทางชัน ไม่ว่าจะเป็นทางชันทางขึ้นเขา ทางลงเขา

คนที่ขับเกียร์ออโต้ ควรที่จะรู้กันไว้ว่าในเส้นทางต่างๆบนถนนที่เราจะต้องพบเจอนั้น เส้นทางแบบนี้จะต้องขับรถแบบใด เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวคุณ รวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนน

1 ในการขับรถบนเส้นทางแบบนี้นั้นไม่ควรที่จะขับเร็วควรขับอ ย่ างช้าๆและระมัดระวัง จะใช้เบรคช่วยในการชะลอความเร็ว แต่อ ย่ า เหยียบเบรคแ ร ง เพราะจะทำให้ท้ายรถปัดได้

ยิ่งถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ฝนตกจะทำให้ท้ายรถปัดได้ง่าย เ สี ยการทรงตัว ให้ค่อยๆขับต ามจังหวะของตัวรถ

2 การขับรถบนภูเขาที่จะมีทางคดเคี้ยวไปมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อได้ถึงทางตรงลงเขา ย าวไม่ควรขับเร็ ว ควรที่จะขับอ ย่ างช้าๆให้เป็นจังหวะของรถไป

และไม่ควรแซงรถคันข้างหน้าหากไม่จำเป็น หากจะต้องแซงให้ ดูระยะห่ า งของรถและดูรถข้างหน้าดีๆ

3 เส้นทางของการขับรถที่ได้เจอ กับโค้งหักศอ กขึ้นเขาเป็นรูปลักษณะของ ฟั น ปลา บนเส้นทางแบบนี้นั้นจะต้องระ มั ด ระวัง มากเป็นพิเศษ แนะนำว่าต้องให้ผู้ช่วยดูรถด้านซ้ายด้วย

โดยมองถนนด้านบนก่อนว่าไม่มีรถที่จะสวนลงมา บีบแตรก่อนที่จะขับขึ้นไปหลักการขับนั้นก็จะเหมือนเป็นการเข้าโค้งธรรมดา เมื่อรถเข้าโค้งล้อหน้าก็จะเกิดเป็นแ ร งต้านและจะต้องใช้ กำลังที่มาก

ทำให้รถขับขึ้นได้ช้า ควรที่จะหมุนคืนพวงมาลัยกลับมาบ้ า ง แล้วทำการเร่งเครื่องยนต์ การทำแบบนี้เป็น จังหวะจะช่วยทำให้ พ้ น โค้งและอยู่ในเส้นทางของเรา

4 บนเส้นทางโค้งที่มีความแคบและมีสันเขาที่บังสายต า ควรที่จะเข้าโค้งแบบธรรมดาแล้วให้บีบแตรเป็นส่งสัญญาณ ให้กับรถที่สวน มาได้รู้ว่า กำลังมีรถจะไป

5 ไม่ควรที่จะใช้เป็นเกียร์ว่างในขณะที่ขับรถลงเนินชันหรือลงเขาโดยเ ด็ ดข า ด เ พ ร า ะนั่นจะทำให้ตัวรถมีการไหลลงมา ด้วยความเร็วสูง ไม่มีแ ร งหน่วงของตัวเครื่องยนต์

ควรที่จะเลือกใช้เป็นเกียร์ต่ำแล้วให้ค่อยๆปล่อยรถให้ไหลลงมา ต ามรอบเครื่องยนต์ และจะต้องมีการควบ คุ ม ความเร็วของตัวรถให้สัมพันธ์กับเกียร์ด้วยดูเส้นทางให้ดี

6 การขับรถบนเส้นทางขึ้นเขาลงเขา ควรที่จะเลือ กเป็นการใช้เกียร์ต่ำ เปลี่ยนเกียร์เมื่อรถเ สี ยกำลัง อ ย่ าไปลากเกียร์จนหมดแ ร งส่ง นั่นจะทำให้เครื่องยนต์นั้น

เกิดความด้อยประสิทธิภาพลง และถ้าหากว่าเป็นรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติให้ใช้ เป็นเกียร์ 2 ในการขับขึ้นลงเขา และเปลี่ยนไปใช้เกียร์ Dบ้ า ง เมื่อ การขับรถได้อยู่ในเส้นทางราบ

7 หากได้เจอ กับเส้นทางการขับรถขึ้นเขาลงเขาที่เป็นทางลาดชันและมีระยะที่ ย า ว จะต้องเข้าโค้ง ให้ทำการเปลี่ยนเกียร์จากในตำแหน่ง D ให้มาเป็นในตำแหน่งที่ 2 ถ้าหากว่าตำแหน่งที่ 2 ยังเอารถไม่อยู่

ให้เปลี่ยน มาเป็นเกียร์ L ในระหว่างการขับรถนั้นหากฝนตกถนน มักจะลื่น ไม่ควรปรับเปลี่ยนเกียร์แบบกะทันหันเพราะจะทำให้ตัวรถนั้น มีการเ สี ยการทรงตัวได้ ควรที่จะดูเส้นทางดูถนนให้ดีบนเส้นทางถนนนั้น

ควรที่จะต้องศึกษาดูเส้นทางให้ดี ก่อน เพื่อที่จะรู้วิ ธีการขับอ ย่ างถูกต้อง อย่ า งเส้นทางขึ้นเขาลงเขา นั้นเป็นเส้นทางที่จะต้องระวังมาก เป็นพิเศษและจะต้องขับขี่อ ย่ างไม่ประ ม า ท เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของตัวคุณเอง และเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน เป็นการลดการเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ที่เกิดขึ้นได้

ขอขอบคุณที่มา postsod sit-smiling deelight888

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…