Home ข่าวทั่วไป สอนแบ่งเงินเป็น 5 กอง จะมีเงินเก็บมาก คนเงินเดือนน้อยก็ทำได้

สอนแบ่งเงินเป็น 5 กอง จะมีเงินเก็บมาก คนเงินเดือนน้อยก็ทำได้

สอนแบ่งเงินเป็น 5 กอง จะมีเงินเก็บมาก คนเงินเดือนน้อยก็ทำได้

สอนแบ่งเงินเป็น 5 กอง จะมีเงินเก็บมาก คนเงินเดือนน้อยก็ทำได้

ลี กา ซิง ชาว จ ี นอ พ ย พที่มาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่ อ งกงก่อร่าง สร้างตัว เริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินใหม่โดยเริ่มต้นจากการขายด อ ก ไ ม้ในวัยเพียง 25 ปี และ ต่อมาได้เริ่มขยับข ย ายจนกลายเป็นเจ้าของหลายกิจการ เช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของอ สั งหาริมทรัพย์ต่างใจกลางเมือง เจ้าของโรงแรม ชื่อดังทำบริษัทประ กัน ชีวิต

ลี กา ซิง ได้แบ่งปันเค ล็ ดลับความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการสร้างฐานะจากศูนย์ จนขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศโดยเขาบอกว่าใช้เคล็ดลับ แบ่งเงินเป็น 5 กอง ดังนี้หากสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ที่ 20,000 บาท

1 กองที่ 1 = ค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 30%

เป็นค่าใช้จ่ ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกินให้เน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และ ประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่ มเฟือ ยไม่จำเป็นทิ้งไปถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปรับรอง 6,000 บาท ใช้กินใช้อยู่ได้อย่ างเพียงพอแน่นอน

2 กองที่  2 = สร้างสายสัมพันธ์ 4,000 บาท 20%

เงินสร้างความสัมพันธ์ หรือ สร้าง connection กับคนอื่นๆ เช่น ลงทุนเลี้ยงอาหารให้กับคนที่มีความรู้ความสา มารถที่เขามีความเก่งกว่าคุณเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้ทัศนะคติ และ มุมมองด้านต่างๆ จากเขาดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่าคุณจะต้องนำเงินนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบปีหนึ่งคุณจะรู้จักผู้คนมากมายขึ้นอ ย่ างแน่นอนอาจได้รับความช่วยเหลือดีๆจากบุคคลเหล่านั้น และ โอก า สทางธุรกิจมากมายในอนาคตอีกด้วย

3 กองที่  3 = การศึกษา 3,000 บาท 15%

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำรวย หรือ มีมรดกมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐ า นะได้อย่ า งก้าวกระโดดการซื้อหนังสือลงทุนมาอ่านและศึกษาเอง การเข้าคอร์สอบรมหลักสูตรดีๆในการลงทุน หรือ ศึกษา ผ่ า นช่องทางออนไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

4 กองที่  4 = ซื้ อความสุข 2,000 บาท 10%

การซื้อความสุขให้ตนเอง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่ า งประเทศด้วตัวคนเดียวอย่ างน้อยปีละครั้ง จะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เงินคนละ ส กุ ล คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้นมีพลังเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะไปส ร้ างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมายคุณจะไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆ และ อาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย

5 กองที่  5 = เพื่อการลง ทุน 5,000 บาท 25%

เงินกองที่ห้าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จ หรือล้ ม เห ล วก็ตาม มันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์และความเชื่อมั่นในตนเองในการที่จะเป็นเถ้าแก่ของธุรกิจของตัวเองลี กา ซิง” ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้มัก ทานอาหารนอกบ้าน ซื้อเสื้อ ผ้ า รองเท้า กระเป๋าราคาแพงแล้วโพสรูปลงโซเ ชี ยลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุขเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก

ทั้งๆ ที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้ างธุรกิจหรือการลงทุนในอนาคต หากอ ย ากพลิกฐานะตัวเองจริงๆ เราต้องรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควรและ รู้จักหักห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญหากลงมือทำแล้วก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอ ย่ างน้อยๆ 5 ปีจึงจะเห็นผลไม่สำคัญหรอกว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่ สำคัญตรงที่คุณบริหารเงินให้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ ต่างหากเมื่อใดที่เริ่มปีกกล้าขาแข็งลืมตาอ้าปากได้ จึงค่อยใช้เงินที่เหลือเพื่อความฝัน กางปีกบินไปให้ไกลสุดชีวิต

ขอขอบคุณที่มา l i e k r chayend

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…