Home ข่าวทั่วไป ต้นทุนชีวิตคนเรา ย่อมมีไม่เท่ากัน

ต้นทุนชีวิตคนเรา ย่อมมีไม่เท่ากัน

ต้นทุนชีวิตคนเรา ย่อมมีไม่เท่ากัน

ต้นทุนชีวิตคนเรา ย่อมมีไม่เท่ากัน

แม่ครับ ผมไม่เรียนแล้ว ผมจะออกมาทำนาช่วยแม่นางลูบหัวลูกชายสุดที่รักด้วยความเอ็นดู แล้วพูดว่า แม่รู้ว่า ลูกรู้สึกยังไงขอบใจมากแต่ลูกต้องเรียนหนังสือจงวางใจเถิดแม่ให้กำเนิดเจ้ ามา แม่ก็เลี้ยงดูเจ้าได้ไปรายงานตัวก่อน ส่วนข้าวส ารนั้น แม่จะเอาไปให้วันหลัง ลูกไม่ต้องห่วงให้ผมออกจากโรงเรียนเถอะ ผมจ ะมาช่วยแม่ทำงานลูกชายยังคงยืนยันคำตอบเดิม เพี๊ยะเสียงมือของนางกระทบใบห น้าของลูกชายนี่เป็นครั้งแรกที่นางตบหน้าลูกชายวัย 16 ปี ลูกชายก้มหน้าร้องไห้ อ อกจากบ้านไปนางมองลูกชาย

ด้วยความรู้สึกผิด น้ำตาแห่งความสงส ารก็ไหลออกมาอาบแก้มสามีของนางจากไปตั้งแต่ลูกชายอายุได้ 7 ขวบ แต่นางไม่ได้แต่งงานใหม่เพราะกลัวว่าสามีใหม่ จะไม่รักลูกของนาง นางยอมอดทนหาเลี้ ยงตัวเองและลูกด้วยการทำนาปลูกผัก รับจ้างบ้างในบา งครั้ง ลูกชายของนางเป็นเ ด็ กเรียนดีดูได้จากใบประกาศและถ้วยรางวัล ถูกวางซ้อนกันบนตู้เก็บของจนแทบจะไม่มีที่วางแล้ว นางยิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นลูกตั้งใจ อ่านหนังสือ และทำการบ้านเมื่อลูกชายของนางจบมัธยมต้นก็สอบเข้าโรงเรียนประจำ อำเภอได้ตอนนี้นางเป็น โ ร ค รูมาตอยด์ ทางโรงเรียนมีมติว่าให้ผู้ปกครอง

นำข้าวส ารมาให้โรงเรียน 30 กิโล เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนเมื่อลูกชายรู้ว่าแม่ ทำนาและรับจ้างต่อไปไม่ไหว จึงไม่อย า กเรียนต่อด้วยความรู้สึกสงส ารแม่ของตัวเอง เพราะเหตุนี้ นางจึงตบหน้าลูกไปในวันนี้ไม่นานต่อมาทางโรง เรียนก็ได้ต้อนรับคุณแม่ผู้มาสายนางแบกถุงข้าวส ารเดินมาด้วยอาการกะเผลก อาจ ารย์ผู้รับผิดชอบเปิดถุงข้าวส ารเพื่อตรวจเช็คเมื่อกำเอาข้าวส ารขึ้นม าดูเขาขมวดคิ้วพร้อมกับพูดว่า ผู้ปกครองอย่ า งพวกคุณ ชอบเอาเปรียบโรง เรียนแบบนี้เหรอ

ดูสิๆ นี่อะไร มีทั้งข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวก่ำ ข้าวหักฯ พวกคุณ เห็นโรงเรียน ของเราเป็นถังข้าวผสมเหรอ เมื่อได้ฟังอาจ ารย์พูด นางก็ก้มหน้าด้วยความละอาย เอาแต่พูดว่าขอโทษค่ะ ๆเมื่ออาจาร ย์เห็นดังนั้น ก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่รับข้าวส ารกระสอบนั้น ไว้อย่ า งไม่เต็มใ จนักนางล้วงมือเข้าไปในถุงใบเก่าๆ เล็กๆ ใบหนึ่ง พร้อมกับหยิบเอาเศษเหรีย ญออกมาหนึ่งกำมือยื่นให้อาจ ารย์ อาจ ารย์คะนี่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือ นนี้ของลูกชายอิฉันขอรบกวนอาจ ารย์ช่วยเก็บไว้ให้เขาหน่อยนะคะ”อาจ ารย์ยืนมือไปรับไว้และก็ส่ายหัวไปมาคุณ ข า ย ไข่ปิ้งเหรออาจ ารย์พูดเย าะนี่เป็นครั้งที่สองที่นางต้องก้มหน้าด้วยความอายได้แต่พูดว่าขอบคุณค่ะๆแล้วก็เดินกะเผลกๆ ออกไป

ต้นเดือนที่ 2

นางก็แบกข้าวส ารมาให้โร งเรียนเหมือนครั้งที่แล้วเมื่ออาจ ารย์คนเดิมเปิดถุงข้าวสา รออกมาก็ต้องขมวดคิ้วเหมือนครั้งก่อนเพราะมันเป็นข้าวส ารรวมมิตรเหมือนเดิมอีกแล้วเขาคิดในใจว่านางคงฟังไม่เข้าใจแน่ๆ ครั้งนี้จะต้องพูดให้นางเข้าใจอ ย่ า งชัดเจนถ้าเป็นข้าวส าร เรารับไว้แน่นอน แต่ต้องแยกประเภทไม่ใช่ปนกันมาอย่ า งนี้ ครั้งหน้าอย่ า ทำอย่ า งนี้

อีกนะหากครั้งหน้ายังเป็นอย่ า งนี้อีกผมจะไม่รับนะเมื่อนางได้ยินก็ตกใจเป็นอย่ า งยิ่งอาจ ารย์คะข้าวส ารที่บ้านของเราเป็นอย่ า งนี้ จะทำยังไงดีเมื่ออาจ ารย์ได้ยินก็หัวเราะด้วยความรู้สึกขำแล้วก็ถามกลับไปว่าจะบ้าเหรอบ้านของคุณทำนายังไงปลูกข้าวได้หลายชนิดในแปลงเดียวกันโดน ฉี ก หน้าอย่ า งนี้ นางรู้สึกจุกที่ลำคอ ไม่รู้จะพูดอะไรดีอาจ ารย์คนนั้นก็เดินจากไปแบบไม่ใยดี

ต้นเดือนที่ 3

นางก็มาอีก เมื่ออาจาร ย์คนนั้นได้เห็นข้าวส ารที่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็โมโหเป็นอย่ างยิ่ง ตะคอกออกไปอย่ า ง ข า ด สติว่าโอ๊ย!อะไรกันเนี่ย ฟังไม่รู้เรื่องหรือไงทำไมยังเอาข้าวผส มกันมาอีกแล้วเอาไปเลยนะ เอากลับไปเลย แบกมายังไงก็แบกกลับไปอย่ า งนั้น ฉันไม่รับอีกแล้วนางคุกเข่าลงไปกับพื้นทันทีร้องไห้ออกมาอย่ า ง ไม่อายใครอาจ ารย์คะ

ฉันขอบอกตามความจริง ข้าวเหล่านี้ ฉันไปขอไ ปขอทานมาค่ะอาจ ารย์คนนั้นยืนตะลึงอ้าปากค้าง พูดไม่ออก ได้แต่กรอกตาไปมานางนั่งอยู่กับพื้น ถลกขากางเกงขึ้นมาให้อาจ ารย์เห็นขาทั้งสองข้าง ที่ บิดเบี้ยวไม่ได้รูปอีกทั้งบวมเป่ง นางเอามือป าดน้ำตาแล้วพูดว่าฉันเป็ น โ ร ค รูมาตอยด์ระยะที่ 3 แม้แต่จะเดินก็ลำบากมากไหนเลยจะทำนาได้อีกลูกชายของฉันเป็นเ ด็ กรู้ความ

จะลาออกจากโรงเรียนออกมาช่วยฉันทำนา ถูกฉับตบหน้าถึงได้กลับมาเรียนต่อนางเล่าว่า นางไม่กล้าบอกความจริงกับลูกและญาติๆ ของนางเพราะกลัวว่าลูกชายและญาติจะ อั บ อาย ทุกๆ วั นตอนเช้ามืดนางจะเดินทางออกจากบ้านไปยังห มู่ บ้านอื่นหลายสิบกิโลเพื่อขอข้าว ส ารจากนั้นก็ต้องรอให้พระอาทิตย์ตกดินแล้ว นางถึงจะกลับมาที่บ้านเมื่อได้ข้าวมา นางจึงเอามารวมกันในถังข้าวส าร นางก้มหน้าเล่าไปร้องไห้ไป โดยไม่รู้ว่าอาจ ารย์คนนั้นก็ร้องไห้น้ำตา อาบแก้มเหมือนกับนางเขาคุกเข่าลงไปพยุงนางขึ้นมาคุณเป็นแม่ที่ประเสริฐเสียจริงผมจะไปรายงานให้อาจ ารย์ใหญ่ทราบขอให้ทางโรงเรียน นำเงินมาช่วยเหลือคุณและ

ครอบครัว”เมื่อนางได้ยิน นางรีบโบกไม้โบกมืออย่ านะคะ อย่ าทำอย่ างนั้นหากลูกของ ฉันรู้ว่าฉันไปขอข้าวเพื่อมาเลี้ยงเข า เขาจะอับอายอย่ า บอกใครนะคะ อาจ ารย์เมตตาอิฉัน อิฉันขอขอบพระคุณขอให้อาจ ารย์เก็บเรื่องนี้ไว้เป็ นความลับนะคะอย่ า ได้บอกใครเมื่อนางกลับไปแล้ว เรื่องของนางก็ถึงหูของอาจา รย์ใหญ่อาจ ารย์ใหญ่จึงงดเก็บค่าเทอมของลูกชายนางทั้ ง 3 ปี

หลังจาก 3 ปี ผ่ า น ไป

ลูกชายของนางก็สอบติดมหาวิทย า ลัยที่มีชื่อเสียงด้วยคะแนนที่สูงลิ่ ว ในวันมอบใบประกาศนียบัตรอาจ ารย์ใหญ่ได้เชิญว่าที่นักศึกษาลูกชาย ของนางขึ้นเวทีทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจนักเพราะเพื่อนที่เรียนเก่งและได้คะแ นนดีกว่าเขา ทำไมไม่ถูกเรียกแต่กลับเป็นเขาที่ถูกเรียกขึ้นเวทีแทนบนเวทีมีกระสอบพลาสติกเก่า ๆ 3 ใบวางไว้ อาจ ารย์ใหญ่ให้อาจ ารย์ที่อยู่ประจำโร งอาหารขึ้นมาเล่าเรื่อง “แม่ขอข้าวส่งลูกเรียนหนังสือ ให้ทุกคนฟัง ทุกคนต่ างก็นั่งน้ำตาซึมไม่มีเสียงพูดใด ๆอาจ ารย์ใหญ่ชี้มือไปที่กระสอบทั้ง 3 ใบแล้วพูดว่า “นี่คือข้าวส าร 3 กระสอบที่คุณแม่ท่านนั้นออกไปขอทานมา นี่คือข้าวส าร

ที่ไม่อาจใช้เงินซื้อหามาได้ตอนนี้ขอเชิญคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ขึ้นมาบ นเวทีว่าที่นักศึกษามองไป ข้างล่างเวทีก็เห็นอาจ ารย์ที่อยู่ประจำโรงอาหารพยุง คุณแม่ของเขาเดินขึ้นเวทีมาไม่มีใครรู้ว่าบุตรชายของนางคิดอะไรอยู่ เมื่อแม่ของเขามาหยุดยืนอยู่ต่อหน้า เขาก็คุกเข่าลงไปกราบแม่และพูด ว่าแม่ครับผมขอโทษ

ขอขอบคุณที่มา นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์ wansukth

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…