Home ข่าวทั่วไป การใช้เกียร์ที่ถูกวิธีขณะขับรถ ขึ้นเขาลงเขา ที่คนขับรถควรรู้ไว้

การใช้เกียร์ที่ถูกวิธีขณะขับรถ ขึ้นเขาลงเขา ที่คนขับรถควรรู้ไว้

การใช้เกียร์ที่ถูกวิธีขณะขับรถ ขึ้นเขาลงเขา ที่คนขับรถควรรู้ไว้

การใช้เกียร์ที่ถูกวิธีขณะขับรถ ขึ้นเขาลงเขา ที่คนขับรถควรรู้ไว้

ขับรถให้ปลอด ภั ยทั้งตัวเราเอง รวมถึงผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนด้วย เวลาเดินทางขับรถในระยะใกล้หรือในระยะไกล

สิ่งสำคัญนั่นก็คือความพร้อมของรถและความพร้อมของผู้ที่ขับขี่ เพื่อความป ล อ ด ภั ย เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง

การขับรถนั้น เราจะต้องรู้วิธีการขับอย่ างถูกต้องและรู้เทคนิคการขับขี่ไปยังเส้นทาง บนท้องถนน ยิ่งกับเส้นทางลาดชันการขับขี่

แบบขึ้นเขาหรือลงเขานั้น แม้จะเป็นในเส้นทางที่ค่อนข้างจะย ากกว่าการขับรถอยู่บนถนนธรรมดานั้น เราจะต้องรู้วิธีการขับรถที่ถูก

ต้อง การรู้เส้นทางก่อนที่จะเดินทาง เพื่อที่จะเตรียมการในการขับขี่ วันนี้ทางเราจึงได้นำหลักการขับขี่ขึ้นเขาลงเขาที่ถูกต้อง เพื่อ

ความ ป ล อ ด ภั ย ของตัวคุณมาฝากกัน

หลักการขับรถขึ้นเขา

1 ให้ดูที่ระดับความชันบนเส้นทางว่ามีมากหรือมีน้อย ใช้เกียร์ D 2 ถึง D1 จะขึ้นอยู่กับระดับความชัน และเมื่อรถอยู่ในทางราบ

ก็ให้เปลี่ยนไปใช้เกียร์ D ในการขับ

2 เ ห ยี ย บคัน เร่ง ตามจังหวะของระดับความชัน พย าย ามที่จะให้รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ 2,000- 3,500 และให้ควบคุม

ไม่เกินระดับ 4,500

3 ความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่บนเส้นทางระดับความชันก็คือ 50 ถึง 80 กิโลเมตรต่อ ชม. โดยไม่ควรที่จะใช้ความเร็วที่มากก

ว่านี้ หากมีรถที่จะแซงก็ให้ขับชิดซ้ายไว้ให้เขาได้ไปก่อนเลย ส่วนเราไม่ต้องรีบค่อยๆขับไปตามเส้นทางตามจังหวะของระดับทาง

4 ในระยะห่ า ง ระหว่างคันข้างหน้าควรที่จะเว้นระยะ 30 ถึง 50 เมตร เผื่อมีเหตุที่ฉุ ก เ ฉิ น อย่ างเช่น มีการเบรกกะ ทั น หัน เบรก

กลางทาง รถดับกลางทาง เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความ ป ล อ ด ภั ย ให้กับตัวคุณ

5 หากต้องการที่จะขับรถไปทางโค้งลักษณะของรูปตัว S เป็นระยะทางที่ต่อเนื่อง ให้มองเส้นทางแบบไกลๆ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม่มี

รถที่สวนมาข้างหน้า จากนั้นให้ถอนคัน เ ร่ ง แล้วให้เรียบตัดโค้ง ซึ่งจะเป็นแนวทางการขับขี่ เส้นตรงมากที่สุด

6 หากได้เจอทางโค้งที่แคบและมีสันเขาบังสายตา ให้เข้าโค้งแบบธรรมดาและให้บีบแตรเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รถคันอื่นได้

ทราบว่าจะมีรถที่กำลังจะสวนมา

หลักการขับรถลงเขา

1 เวลาขับรถลงเขาห้ามใส่เกียร์ว่างเกียร์ n เ ด็ ด ขาด เพราะจะทำให้ตัวรถนั้นได้ไหลลงไปตามทางด้วยความเร็วสูง

ควรใช้เป็นเกียร์ D และให้ควบคุมระดับความเร็วของรถให้สัมพันธ์กับเกียร์เอาไว้อยู่ตลอด

2 วิธีการในการเบรกเวลาจะลงเขา ให้เบรกเบาๆเป็นช่วงๆ เพื่อที่จะให้รถค่อยๆชะลอความเร็วลงไป ไม่ควรที่จะเ ห ยี ย บที่เบรก

ค้างเอาไว้นานๆ เพราะการทำแบบนี้จะทำให้ผ้าเบรคมีความร้อน จะมีความไหม้ได้ หรือทำให้เบรกมี ปัญ หากะ ทั น หั นได้เลย

3 หากไม่จำเป็นไม่ควรเ ห ยี ย บคันเร่งตลอดทั้งทาง ปล่อยให้รถไหลลงมาเองด้วยการใช้เกียร์ D หรือใช้เกียร์ D1 D2

จะเป็นวิธีที่ปลอด ภั ย ที่สุด

4 เจอในช่วงโค้งหักศอก แล้วลาดลง ให้แ ต ะเบรคแล้วให้ผ่อนความเร็วลงมาที่ 40-50 กิโลเมตรต่อ ชม.

5 ไม่ควรแซงรถในช่วงทางลาดชัน โดยเฉพาะกับรถบรรทุกหนักๆ เพราะรถพวกนี้นั้นจะมีอัตราเร่งสูงกว่ารถธรรมดาทั่วไป

แต่หากต้องการที่จะแซงจริงๆก็ควรดูระยะห่ า งระยะทางให้ดี ให้มั่นใจในความปลอด ภั ย การใช้รถบนท้องถนนการขับขี่

ไม่ว่าจะเป็นรถจักร ย านยนต์ รถยนต์ตาม เส้นทางไหนก็ตามไม่ควรประ ม า ทในทุกเส้นทาง เตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อม

ในการขับขี่ เช็คสภาพรถให้พร้อมที่จะใช้งาน

ขอขอบคุณที่มา postsara hostingrc

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…