Home ข่าวทั่วไป วิธีทำมือถือเก่า ให้เป็นกล้องวงจรปิด

วิธีทำมือถือเก่า ให้เป็นกล้องวงจรปิด

1,299
วิธีทำมือถือเก่า ให้เป็นกล้องวงจรปิด

วิธีทำมือถือเก่า ให้เป็นกล้องวงจรปิด

ก า รมีกล้องวงจรปิดติดไว้ที่บ้านทำให้เราสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น รู้สึก ป ล อ ด ภั ย แต่ราคา

ของกล้องวงจรปิดนั้นอาจจะมีราคาที่สูง ฉนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการทำกล้องวงจรปิดง่ายๆ

จากมือถือ กัน จะเป็น อ ย่ า  งไรเราไปดูกันเชื่อว่า หลายบ้านในปัจจุบัน ต่างก็ต้องมีการติดตั้งกล้องวง จ ร ปิด

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเน้นถึงในเรื่องของความปลอ ด ภั ยเป็นหลัก รวมถึงจะได้สำรวจตรวจตราว่ามีสิ่ง ผิ ด ป ก ติ

อะไรภายในบ้านหรือไม่ ทั้งนี้ ในบางจุดหรือบางบ้าน อาจะไม่สะดวกสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมากนัก

ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยน มือถือเครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้กลายเป็นกล้องวงจรปิดได้ง่ายๆ เช่นกัน

เพราะโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนที่ใช้กันปัจจุบันนั้น เมื่อ เ ร า ซื้ อ เครื่องใหม่เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้งาน

เครื่องเ ก่ ากันแล้วทั้งสิ้น จะข า ยทิ้งบางรุ่นก็มีราคา ต ก ฮ ว บ ฮ า บจนทำให้เ สี ยดายข า ยไม่ลง แต่ทั้งนี้ยัง

สามารถใช้ประโยชน์จากมือถือเครื่องเก่า ให้เปลี่ยนเป็นกล้องวงจรปิดได้ง่ายๆ มีวิ ธีดังนี้

1 Download App ชื่อ Alfred สามารถโหลดได้ทั้ง ระบบ Android และ IOS

2 เมื่อทำการติดตั้ง Download App เรียบร้อย ให้เปิดใช้งาน หน้าจอจะเปลี่ยนไป แล้วเลือกโหมด

ตั้งค่า โดยทั้งนี้จะต้องโหลด App Alfred กับทั้งมือถือเครื่องเก่า และมือถือเครื่องใหม่ ทั้งสองเครื่อง

และเมื่อตั้งค่าต้องเลือ กให้เครื่องไหนทำหน้าที่สำหรับการเป็นกล้องวงจรปิด และเครื่องไหน

จะมีไว้ใช้สำหรับดู โดยในขั้ น ต อ นนี้สามารถเลือ กได้ต ามใจชอบ

3 App Alfred จะให้เรา Login เข้าระบบด้วยบัญชีการใช้งานของ Google

หรือ Gmail อันเดียวกัน โดยจะต้องใส่อีเมล์เดียวกันทั้งสองเครื่อง

4 จากนั้นให้ทดลองเปิดใช้งานได้เลยทันที เท่านี้ก็จะได้กล้องวงจงปิดแบบง่ายๆ ไม่เปลืองเงินแล้ว

เป็นวิธีง่ า ยๆในการทำให้มือถือเครื่องเก่าสามารถทำประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องวางทิ้งไว้เ ฉ ยๆ

โดยไม่เกิดประโยชน์ขึ้น มา รวมถึงไม่ต้อง เ สี ย เ งิ น ซื้ อ กล้องวงจรปิดแพงๆ เพื่อนำมาใช้งานอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา krustory yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…