Home ข่าวทั่วไป ก่อนออกบ้าน ห้ามลืมตรวจ 10 สิ่งสำคัญในรถ ส่วนใหญ่มองข้าม

ก่อนออกบ้าน ห้ามลืมตรวจ 10 สิ่งสำคัญในรถ ส่วนใหญ่มองข้าม

ก่อนออกบ้าน ห้ามลืมตรวจ 10 สิ่งสำคัญในรถ ส่วนใหญ่มองข้าม

ก่อนออกบ้าน ห้ามลืมตรวจ 10 สิ่งสำคัญในรถ ส่วนใหญ่มองข้าม

รถเป็น ย า นพาหนะที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ย่อมมีการเสื่อมได้ไปต ามกาลเวลา ดังนั้นจึงต้องคอยตรวจสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทาง หากเป็นเพียงรถเ สี ยก็ไม่มีอะไรมาก แต่หากเกิดเป็น อุ บั ติ เ ห ตุใหญ่

เราควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นจะดีกว่าไหม ดีกว่าเกิดขึ้นแล้วค่อยมาเดือ ดร้อนต ามแก้กันทีหลัง เพราะจุดเ สี ยเล็กๆในระบบรถ อาจทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ได้ในภายหลังก็ได้หลายสิ่งที่ทุกคน มักจะลืม ในการตรวจเช็คความพร้อมของรถ

ก่อนขับออ กจากบ้าน อาจเพราะความเคยชิน หรือด้วยความเร่งรีบ แต่ไม่ว่า จะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล ก็ควรที่จะตรวจสอบทุกสิ่งให้พร้อม เพื่อป้องกันปัญหาระหว่างการใช้รถบนท้องถนน เ พ ร า ะหากเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง อาจทำให้เกิดเป็น อุ บั ติ เ ห ตุได้ โดยเฉพาะหากเกิดในเวลากลางคืน นับว่าเป็นสิ่งที่อั น ต ร า ย มาก 10 สิ่งควรตรวจก่อนออ กรถ

1 ระบบไฟ ต่ า งๆ

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในระหว่างการขับรถ เ พ ร า ะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง ไฟให้สัญญาณ หรือไฟตัดหมอ ก ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตลอ ดระยะทางทั้งสิ้น ก่อนออกรถก็ควรเปิด

ตรวจสอบดูก่อนว่า ระบบไฟทั้งหมดในรถใช้งานดีอยู่หรือเปล่า เพื่อป้องกันอั น ต ร า ย ในการใช้รถบนท้องถนน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ระบบไฟต่างๆมีความสำคัญมาก

2 ย า งรถยนต์

เป็นสิ่งแรกที่สำคัญเลย เ พ ร า ะหากรถเกิด ย า งแบนขึ้น มา จะแก้ไขลำบากใน ย า มคับขัน หากไม่ดูให้ดี เกิดร ะ เ บิ ดกลางทาง อุ บั ติ เ ห ตุเกิดได้เสมอเลย ดังนั้น ก่อนออ กจากบ้านต้องดูก่อนว่า สภาพ ย า งพร้อมใช้

หรือไม่ ความหนาของ ด อ ก ย า งต้องหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ดูว่ามีรอยรั่วรอยข า ดหรือเปล่า ตวรจสอบว่าลม ย า งมีพร้อมใช้ไหม แล้วขันน็อตให้แน่นพอประมาณไม่ต้องขันแน่นจนเกินไป แค่ไม่ให้มีลมรั่วออ กมาก็พอ

3 ร ะ ดับน้ำ

นั่นก็คือ ระบบน้ำหล่อเย็น ต้องมีระดับอยู่สูงสุดในถังพักสำรอง ตรวจสอบดูให้ดีว่า น้ำในหม้อมีเศษอะไรตกลงไป

หรือเปล่า จากนั้นก็ไปดูในส่วนของท่อ ย า ง ว่าเปื่อย ข า ด หรือหลวมไหม ตรงนี้ก็ต้องตรวจเช็คให้ดีด้วยเช่นกัน

4 ที่ปัดน้ำ ฝ น

อายุการใช้งานของที่ปัดน้ำฝนจะแตกต่างกันต ามสภาพอากาศโดยรอบ หากมีการต ากแดดจัดเป็นเวลานานๆบ่อยๆ ที่ปัดน้ำฝนจะเสื่อมเร็วมากกว่าปกติ ซึ่งที่ปัดน้ำฝนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 2 ปี ก่อนออ กจากบ้านก็ให้ลองฉีดน้ำ ย า ล้างกระจกแล้วใช้ที่ปัดน้ำฝนดูว่ายังคงสภาพดีอยู่

หรือไม่ เพราะที่ปัดน้ำฝนนี้สำคัญมาก ยิ่งเป็นเวลาหน้าฝน เพราะเมื่อฝนตกจะทำให้ดูทางด้านหน้าลำบาก ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเคลียกระจก เพื่อให้มองทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มิเช่นนั้นจะเป็นอั น ต ร า ย ต่อ การขับขี่

5 เบรก ร ถ

สำคัญมากในการใช้รถใช้ถนน เ พ ร า ะเป็นตัวคอยชะลอ หรือหยุดรถ เพื่อไม่ให้ความเร็วของรถมากเกินไป ควบคุมระยะจากรถคันหน้า หรือต้องหยุดรถเมื่อเกิดเหตุการณ์กระชั้นชิด

ก่อนออ กขับรถออ ก ก็ให้ลองเหยียบเบรกดูก่อนว่าปกติอยู่ไหม ดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า หากมีปัญหาให้รีบแก้ไขโดยทันที

6 อ ะ ไ ห ล่ สำรอง และแม่แรง

ต้องตรวจเช็คว่ามีอยู่ครบหรือไม่ ย า งอะไหล่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนหรือเปล่า ด อ ก ย า งเสื่อมไหม ลม ย า งพอ ดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอ ดเวลา แ ม่ แ ร ง

เครื่องมือสำหรับใช้ในการเปลี่ยน ย า ง ฉุ ก เ ฉิ น ต้องมีพร้อม เก็บอยู่ท้ายรถตลอ ดเวลา หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้น มา จะได้เปลี่ยนได้เลย ไม่ต้องรอช่าง

7 แ บ ตเตอรี่

ดูน้ำกลั่นว่าอยู่ในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ หากลดลงก็ให้เติมเ สี ยให้ได้ตามระดับที่กำหนด

ดูว่าแบตเตอรี่มีร่องรอยเ สี ยห า ยหรือเปล่า ดูขั้วต่อสายไปต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ปกติ

8 ระบบแอร์ ใ น ร ถ

หากต้องการมีความสุขไม่ต้องทนร้อนเมื่อต้องใช้รถ ก็ให้ตรวจสอบระบบแอร์ให้ดี ว่าเย็นอยู่หรือเปล่า เ พ ร า ะหากไม่ดูแล ระบบแอร์อาจมีสิ่งอุดตันในเครื่องกรองแอร์ ทำให้แอร์ไม่เย็น

และยังทำให้แอร์มีกลิ่น เป่าออ กมามีฝุ่นคลคลุ้งผสมรวมกับอากาศในรถ จึงไม่ปลอ ดภั ย หากเราต้องสูดดมเข้าไป ดังนั้นทุกๆ 100 กิโลเมตรต้องเปลี่ยนเครื่องกรองแอร์ ก็จะทำให้แอร์คงความเย็นสดชื่นเหมือนใหม่

9 น้ำมันเ บ ร ก

จะเป็นส่วนช่วยในการล่อลื่นส่วนต่างๆของเบรค ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เ พ ร า ะเบรคมีการใช้งานอยู่ตลอ ด อาจเกิดการสึกหรอได้ หากเบรคทำงานได้ไม่ดี เปอร์เซ็นต์การเกิด อุ บั ติ เ ห ตุเป็นไปได้มาก เ พ ร า ะฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนว่าน้ำมันเบรคอยู่ในระดับที่กำหนดไว้

และพร้อมที่จะใช้งาน ดูให้ทั่วทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูก ย า ง ลูกสูบภายใน แม่ปั๊มเบรค ลูกสูบปั๊มเบรค หากสายน้ำมันเบรครั่ว ก็จะทำให้ระบบสึกหรอต ามมา สุดท้ายเบรคก็จะใช้งานไม่ได้ ซึ่งอั น ต ร า ย มาก

10 เบอร์โทรศัพท์ ฉุ ก เ ฉิ น

อันนี้สำคัญมาทุกคนต้องมี เมมไว้ในโทรศัพท์ และจดส่วนหนึ่งติดไว้ในรถด้วยก็ได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างเดินทาง จะได้มีเบอร์ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

หรือหากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุแล้วไม่มีสติ หรือสลบไป ผู้ที่ช่วยเหลือก็สามารถใช้โทรศัพท์ของเรา ติดต่อไปยังเบอร์ของบุคคล ฉุ ก เ ฉิ น ของเราได้ด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา Postsod krustory sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…