Home ข้อคิดชีวิต วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที

วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที

วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที

วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เช็คง่ายๆไม่ถึง 10 นาที

ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นๆทุกวัน แล้วแต่ที่ดินของเรานั้นราคาจะเป็นยังไงบ้าง ยิ่งบางที่รัฐบ า ลประกาศสร้างรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินกัน

มากมาย มีผลกระทบต่อราค าซื้ อขายแน่ๆ มาเช็คราค าที่ดิน เช็คราค าประเมินกันดู ว่าตอนนี้ราคาบ้านราค าที่ดินเราประเมินเท่า

ไหร่กันนะในวันนี้เราได้มีขั้นต อ นในการตรวจสอบและการประเมินราค าที่ดินที่เราอย ากรู้ สามารถประเมินได้ด้วยตนเองจากมือถือ

ของเรา เพียงไม่กี่นาทีเราก็สามารถรู้ราคาที่ดินผืนนั้นแล้วขั้นตอ นในการทำก็ง่ายมากๆ ทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ

ไปกว่านั้นในการทำธุรก ร ร มเกี่ยวกับที่ดินก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่เราจะต้องมีนั่นคือ

โฉนดที่ดินของเราแบบชัดเจน จะเป็นฉบับจริงหรือฉบับสำเนาก็ได้

ขั้นตอ นการตรวจสอบ

1ในขั้ น ต อ นแรกให้เราเข้าไปที่ website ของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไ ท ย

2เมื่อเข้าไปหน้าเ ว็ บไ ซ ต์แล้ว ให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มราค าประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด ดังรูปด้านล่าง

3จากนั้นเมื่อเรากดเข้ามาแล้ว จะพบกับบนหน้าเ ว็ บไ ซ ต์ที่ใช้ในการค้นหา

4หยิบโฉนดที่ดินขึ้น มาแล้วสังเกตดูในตำแหน่งเลขที่ดินตำแหน่ง 1 และ เลขหน้าสำรวจ ตำแหน่งที่ 4

5นำเลขทั้ง 2 ชุดที่เราดูในขั้ น ต อ นที่ 4 และชื่อจังหวัดไปใส่หน้าดังกล่าว แล้วกด ค้นหา

6จากนั้นเราจะได้ร า ค าประเมิน มา แ น ะนำให้กดปุ่ม พิมพ์เอกส า ร ดังภาพ จะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน มากขึ้น

7 เมือ กดเข้ามาดูในหน้าพิมพ์เอกส า รแล้ว เราก็จะได้เห็นข้ อมูลว่าที่ดินเรามีขนาดต ารางวาละเท่าไหร่ สำหรับวิ ธีคำนวนราค า

ที่ดินทั้งหมดของโฉนดฉบับนั้นๆ ก็คือ ให้เอาขนาดพื้นที่คูณด้วยร า ค าประเมินต่อตารางวา ผลลัพธ์ก็คือร า ค าประเมินของที่ดิน

ทั้งหมดเช่นดังตัวอ ย่ าง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 8,154 ต ารางวา มีร าคาประเมินตาราง

วาละ 175 บ า ท นั่นก็หมายความว่าที่ดินทั้งหมดในโฉนดฉบับนี้มีร า ค า 8,154 x 175 = 1,426,950 บ า ท เป็นการตรวจสอบและ

ประเมินราค าที่ดินที่ทำได้ง่ายๆ เพียง 7 ขั้นตอน จากนี้ต่อไปเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหน่วยงานของทางราชการให้เ สี ยเวลาอีกต่อ

ไป เพรา ะเราสามารถทำได้ในมือถือได้จากทุกมุมโลก

ราคาที่เราประเมินไว้นั้น เป็นเพียงไปใช้ในการก ู้หรือจำนองได้เท่านั้น หากรา คาข า ยจริงยังต้องมีการประเมินอีกหลา ยเงื่อนไขที่

ทำให้ราคาที่ดินสูงกว่าร า ค าประเมินจากทางราชการ เช่น ในกรณีที่ติดกับถนนใหญ่ หรือใกล้กับรถไฟฟ้า แต่ในบางกรณีนั้นราคา

อาจจะต่ำกว่าราค าประเมิน เช่น เป็นที่ดิน มองไม่เห็นเป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา แ ช ร์สดออนไลน์ postsod kiddeemak99

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…