Home ข่าวทั่วไป วิธีเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เก่า นำมาใช้ปลูกพืชผักงอกงามไวมาก

วิธีเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เก่า นำมาใช้ปลูกพืชผักงอกงามไวมาก

วิธีเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เก่า นำมาใช้ปลูกพืชผักงอกงามไวมาก

วิธีเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เก่า นำมาใช้ปลูกพืชผักงอกงามไวมาก

ทำ แ ค่ก็พอ วิธีเปลี่ยนแกลบใหม่เป็นแกลบให้เก่า บำรุงผักงามไวมากแกลบดิบใช้บำรุงดิน มี ส า ร ซิลิก้าที่ยังไม่ย่อยสลาย ให้ธาตุซิลิกอน สามารถตรึงในโตรเจนและออกซิเจนในอากาศไว้ในดิน มีประโยชน์ต่อพืช แต่ห้ามนำแกลบดิบไปใช้กับพืชโดยตรง ต้นไม้อาจ ต า ยได้ เราจะต้องแปลงสภาพก่อน

แกลบดิบควรผ่ านการ ห มั ก เพื่อย่อยสลายมาแล้วมีซิลิก้าสูง ทำให้พืชเจริญเติบโต และยังทำให้ดินร่วนซุ่ย รากพืชหาอาหารง่ายแกลบเก่า คือแกลบที่ผ่ านกระบวนการย่อยสลายมาแล้ว จะมี ก ร ร มวิธีที่แตกต่างกันไป วิธีที่ผมแนะนำคือนำแกลบดิบมาย่อยสลายให้เป็นแกลบเก่าด้วย EM เพื่อเร่งการย่อยสลาย โดยห มั กทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันเป็นอย่ างน้อย ทางทีดีควรห มั กเป็นเดือนก็จะดีมาก จากนั้นค่อยนำมาผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆซึ่งแกลบเก่านี้ถึงจะมี ประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้มากมาย หากเทียบกับวัสดุอื่นๆเช่นใบก้ามปูหรือขุยมะพร้าว

ซึ่งวัสดุปลูกเหล่านี้ย่อยสลายได้ง่ายและพืชนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากกว่า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในการปรับใช้ หรือสูตรในการผสมวัสดุปลูกของเกษตรกรเอง และการใช้แกลบดิบผสมกับ ปุ๋ ย มูลสัตว์โดยเฉพาะมูลวัว มูลวัวก็ต้องเป็นมูลวัวที่ผ่ านกระบวนการย่อยสลายแล้วเช่นกัน ไม่ควรนำมูลวัวที่ไม่ผ่ านกระบวนการย่อยสลายมาใช้เwราะถ้าไปรวมกับแกลบดิบแล้ว ก็จะกลายเป็นโรงบ่มแก๊สทันที มะนาวยิ่งจะต า ยไวครับ ทางที่ดีคือการผสมวัสดุปลูกใหม่ แล้วนำต้นมะนาวลงปลูกใหม่ การปลูกในวงบ่อซีเม็นต์จะมีอุณหภูมิสูง จะมีการกระจายรังสีความร้อนในดินสูงกว่าการปลูกลงดิน ทั้งนี้การรดน้ำก็นับมีความสำคัญเป็นอ ย่ างมาก

การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า เหตุผลทำไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นแกลบเก่าเwราะว่าแกลบใหม่ยังไม่มี ป ร ะ โ ย ช น์ กับพื ชเwราะจะดึงไนโตรเจนออกไปจากพื ช จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ให้แกลบมีคุณสมบัติเป็น ปุ๋ ย เมื่อนำไปผ ส มกับดินจะทำให้ดินร่วนซุย ดินมีน้ำหนักเบา ทำให้ราก พื ช สามารถเจริญเติบโตได้ดี มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการทำด้วยกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 แกลบใหม่ประมาณ 1 ถัง

2 ปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวง

3 น้ำ 1O ลิตร

4 กะละมัง

ขั้นตอนการทำ

1 ทำการเทแกลบที่ได้มาลงในกะละมัง

2 จากนั้นน้ำปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 1O ลิตร กวนจนปุ๋ ยละลายเข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ดปุ๋ ยเหลืออยู่

3 ทำการเทน้ำปุ๋ ยที่ผสมแล้วเทลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแกลบที่เตรียมไว้โดยขั้นตอนการผสมคือไม่ต้องเทน้ำ ปุ๋ ยจนหมดถังแต่ให้ค่อยๆ เท พร้อมกับผสมให้เข้ากันไปด้วยเพื่อตรวจสอบว่าแกลบอุ้มน้ำจนเปียกให้ทั่วถึงแล้วหรือไม่

4 หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถคลุม เช่น ถุง ปุ๋ ย พลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าถึงห มั กทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับดินใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ สำหรับปลูก พื ช ผักที่เราต้องการได้ครับ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เอามาฝากเผื่อมีคนสนใจ

กำจัดหอยเชอรี่ด้วยแกลบดิบ การนำเอาแกลบดิบจากโรงสีข้าว 2 กระสอบ ต่อ 1ไร่ จำนวนมากน้อยแล้วแต่หอยเชอรี่ระบ า ดให้นำแกลบที่ได้มาโรยให้ทั่วนาข้าว ซึ่งวิธีการนี้สามารถ ฆ่ า หอยเชอรี่ได้ชะงักเwราะแกลบดิบจะมีลักษณะพิเศษคือเบาทำให้ลอยอยู่บนผิวน้ำและจะลอยเข้าปากหอยเชอรี่

เมื่อแกลบเข้าไปในปากหอยเชอรี่ก็จะทำให้ระคายเคืองและกินอาหารไม่ได้ในที่สุดก็จะต า ยไปเอง วิธีการนี้ง่ายและไม่ต้องใช้ส า รเคมีใดๆ ให้เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณที่มา newsibdi

 

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…