Home ข่าวทั่วไป คนมีรถควรรู้ไว้ หากรถโดนชนรู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบ

คนมีรถควรรู้ไว้ หากรถโดนชนรู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบ

คนมีรถควรรู้ไว้ หากรถโดนชนรู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบ

คนมีรถควรรู้ไว้ หากรถโดนชนรู้ไว้จะได้ไม่เสียเปรียบ

เชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อประกันภั ยรถยนต์ไว้ ไม่เคยรู้มาก่อนเเน่นอน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเคลมเลย วันนี้เรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเคลมประกัน เมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ มาฝากกัน คุณ Somchet J.Mhin ได้โ พ ส แ ช ร์ ประสบการณ์ ผ่ า นทาง Platform Facebook

โดยมีเนื้อหาใจความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหล า ยปีก่อน ตัวเขาเองได้ถูกรถคู่กรณี วิ่งมาชนตรงส่วนของท้ายรถในขณะกำลังหักรถเลี้ยวเข้าบ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมรถนานถึง 2 เดือน เพราะบริษัทประกันของคู่กรณีบ่ายเบี่ยงพูดคุย ด้วยมีจุดประสงค์เพื่อปัดความรับผิดชอบ

เขาจึงทำการขอเคลมประกันในส่วนขาดผลประโยชน์ 45 วัน ที่ไม่มีรถใช้ ซึ่งเขาได้เรียกเป็นเงิน 1,000 บาท-วัน และค่าเสื่อมสภาพของรถ รวมแล้วเป็นเงินสูงถึงเกือบ 6 หมื่นบาทเล่นเอาบประกันของคู่กรณีต้องอึ้ง และรีบขอต่อรองที่จ่ายในจำนวนเ งิ น 20,000 บ า ท

เมื่อเกิดการต่อรองกันเกิดขึ้น จึงจบที่จำนวนเ งิ น 25,000 บ า ท เขาก็ยอมตกลงเพราะเบื่อที่จะต่อปากต่อคำกันเ สี ยเต็มประดา คุณ Somchet J.Mhin ยังโพสให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอก ส า ร ต่างๆ

ที่จะต้องใช้ประกอบการเรียกค่าเ สี ย ห า ย ค่าสินไหม และค่าอื่นๆ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง และตัว อ ย่ า ง ในการเขียนขอค่าสินไหม ซึ่งมีดังนี้

1สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

2หนังสือมอบอำนาจ หากผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ทำเรื่องเอง

3สำเนา ใ บ เคลม

4สำเนาใบรับรถได้จากอู่ที่เรานำรถไปซ่อม ซึ่งต้องมีรายละเอียด ข อ ง ค่าใช้จ่าย และลงวันที่รับรถไ ว้ อ ย่ า งชัดเจน

5สำเนาทะเบียนรถ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของรถ หากรถติดไฟแนนซ์อยู่ ก็ให้เอาสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบไปด้วย

6ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ อ ย่ า งเช่น ค่ารถ ค่าแท็กซี่ดังนั้นควรขอเก็บไว้ด้วยนะ

7จดห ม า ยคำร้องขอค่าข า ดผลประโยชน์

เอกส า ร แนบ

1สำเนาใบรับรถ

2สำเนาทะเบียนรถ

3สำเนาใบเ ค ล ม

4สำ เ น า บัตรประ ช า ช น

ข้าพเจ้า นาย ระบุชื่อนามสกุลจริงให้ชัดเจน เป็นเจ้าของรถยนต์ บอกรุ่น ยี่ห้อหมายเลขทะเบียน

ทะเบียนรถ จังหวัดถูกรถยนต์ บอ กรุ่น ยี่ห้อของคู่กรณี บริษัท XXX ประกัน ภั ย จำกัด มหาชน

หมายเลขทะเบียนคู่กรณี ทะเบียนรถ จังหวัดเลขกรมธรรม์ คู่กรณี ชนท้ายที่ ระบุสถานที่เกิดเหตุ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 จากเหตุการณ์ดั ง กล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเ สี ยห า ย ดังนี้

1 ฝาปิดท้ายบุบ บี้

2 ไฟท้ายซ้าย ขวาแ ต ก

3 กันชนหลังบุบ และฉีก

4 แ ผ ง ท้ายบุบ

5 บั ง โคลนหลังซ้าย ขวาบุบ

6 ไฟทับทิมซ้าย ขวาแ ต ก

7 ท่อไอเ สี ยแ ต ก

ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวก

ในการเดินทางเป็น อ ย่ า ง มาก ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าข า ดประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บาทต่อวัน เป็น ระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเ งิ น XXXXX บ า ท

2 ค่ าเ สื่อมสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10,000 บาท  ดังนั้นหากรู้แล้ว ต่อไปเมื่อเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก

ขอขอบคุณที่มา parinyajai sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…