Home ข่าวทั่วไป วิธีการแต่งหน่อกล้วย ให้ออกหน่อไว เครือใหญ่

วิธีการแต่งหน่อกล้วย ให้ออกหน่อไว เครือใหญ่

วิธีการแต่งหน่อกล้วย ให้ออกหน่อไว เครือใหญ่

วิธีการแต่งหน่อกล้วย ให้ออกหน่อไว เครือใหญ่

การปลูกกล้วย นั้น หล า ยคนคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็สามารถปลูกกันได้ไม่เห็น มีความซับซ้อนอะไร แต่แท้จริงแล้วหลายท่านที่

เคยลองปลูกกล้วยแล้วพบว่า มันไม่กล้วยเหมือนกับชื่อเลย ทั้งหากปลูกโดยไม่ได้ศึกษามาก่อนแล้ว อาจทำให้กล้วยนั้นไม่ได้ผล

ผลิตต ามเป้าหมายที่วางไว้การปลูกกล้วยเราก็ต้องการให้ได้ผลผลิตเยอะๆ และสมบูรณ์เพื่อให้ขายออ กสู่ตลาดได้ในราคาดีวันนี้

เรามีสู ต รการบำรุงและตัดแต่งหน่อ กล้วยให้แตกหน่อได้ดี และยังให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ โดยมีมาด้วยกันทั้งหมด 2 วิธีให้ได้

เลือกนำไปทำต ามกันได้แบบง่าย ๆ เลย มีขั้นตอนอะไรบ้างมาติดต ามกันได้เลย

สู ต รการตัดแต่งแบบที่ 1

หลังจากที่เราปลูกกล้วยได้อายุ 5-6 เดือน ก็ให้ตัดแต่งหน่อ กล้วยเลย โดยจะต้องเป็นระยะที่ยังไม่ตกเครือ โดยให้เก็บหน่อกล้วยไว้

เพียง 2-3 หน่อที่อยู่ตรงข้ามกันเท่านั้น ตรงกลางจะเป็นต้นแม่ ส่วนหน่อที่ออ กมาใหมาก็คว้านไว้ในทิ้งไปเลย เสร็จแล้วราดด้วยน้ำ

มันก๊าส พอเก็บเกี่ยวผลแล้วก็ตัดต้นแม่ต้นเดิมทิ้งไป แล้วรัก ษาหน่อไว้ 1-2 หน่อแทนต้นแม่นั่นเอง และตัดแต่งใบแก่ ใบแห้งทิ้งไป

ด้วยเหลือใบไว้เพียง 7-8 ใบก็พอ พอเป็นระยะใกล้ตกเครือก็เหลือไว้ใบ 4-5 ใบเท่านั้น

สู ต รการแต่งหน้ากล้วยแบบที่ 2

สำหรับคนที่ปลูกกล้วยในช่วงเดือนกันย ายน – พฤศจิกายน จะเริ่มแตกหน่อออ กมาในช่วงเดือน มิถุนายนให้เห็นประมาณ 4  – 7

หน่อ/กอ รอให้มีใบคลี่ออกมาก็ทำการปาดยอดหน่อกล้วยทิ้งเลย โดยจะต้องปาดในแนวเฉียง ความย าวจากพื้นขึ้น มา 20 นิ้วโดย

ประมาณแล้วก็ปาดหน่อเฉียงในทางตรงข้ามกับครั้งแรกทุก 15 วัน

จะทำให้หน่อ กล้วยนั้นสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถปาดบ่อยแค่ไหนก็ต ามสะดวกเลยในระหว่างที่มีการแตกหน่อของกล้วยนั้น พอ

เราเลือ กหน่อสมบูรณ์ไว้หรือจะปาดยอ ดก็ต ามควรจะทำไปพร้อมกับการตัดแต่งใบกล้วยด้วย เพื่อให้สา รอาหารนั้นไปเลี้ยงส่วนที่

เหลือไว้อย่ างเต็มที่ การทำแบบนี้จะทำให้เราได้ต้นกล้วยที่แข็งแ ร งสมบูรณ์และยังได้ผลผลิตดีกล้วยเครืองามอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา kasetchaoban sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…