Home ข่าวทั่วไป ปลูกกล้วย น้ำว้า ให้ได้ผลผลิตดี

ปลูกกล้วย น้ำว้า ให้ได้ผลผลิตดี

ปลูกกล้วย น้ำว้า ให้ได้ผลผลิตดี

ปลูกกล้วย น้ำว้า ให้ได้ผลผลิตดี

ส วั ส ดี จ้าเพื่อนๆพบกันอี กเช่นเคยกับความรู้เ ค ล็ ดลั บดีๆในการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำความรู้ในการปลูกกล้วยน้ำหว้า การดูแลและการขย ายพันธ์มาฝากเพื่อนๆกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย จะปลูกกินเองหรือปลูกข า ย ก็ทำต ามได้เลยจ้ากล้วยน้ำว้ารสชาติหวานอร่อยทานได้ทุกวันและยังทำให้อิ่มท้องอีกด้วย นำไปประกอบอาหารเป็นเมนูของหวานก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยมากกว่าเดิมอีก สำหรับเกษตรกรที่อย ากจะให้กล้วยน้ำว้าแ ต กหน่อ ดกและให้ผลผลิตดี

การปลูกกล้วยน้ำว้า

ขนาดของหลุมปลูกกล้วยน้ำว้านั้นอยู่ที่ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ส่วนระยะห่างก็จะอยู่ที่ 4 x 4 เมตร เนื่องจากเราจะต้องเผื่อระยะรัศมีของรากกล้วยด้วย จะหากินอยู่ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ซึ่งการขุดหลุมปลูกขนาดนี้จะทำให้รากกล้วยหาอาหารได้ดีและไกลขึ้นนั่นเอง ในส่วนของความลึกนั้นก็แก้โดยการขึ้นโคนหรือลอยโคนก็ได้ ในการปลูกกล้วย 1 ครั้งนั้นเราจะเก็บผลผลิตได้นาน 4 – 5 ปีเลย แต่เวลาปลูกจะต้องกลบโคนให้แน่น ทำแอ่งดินรอบต้นเพื่อเก็บน้ำและความชื้นในดิน

และหลังการปลูกเสร็จจะต้องรดน้ำทันทีสำหรับการบำรุงดูแลต้นกล้วยนั้นให้ใส่เป็นปุ๋ ยคอ กในอัตรา 3-5 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง โดยเราจะให้ปุ๋ ยก็หลังจากการปลูกไปแล้ว 1 เดือน แล้วก็ห่างออ กไปอีก 5 เดือน ค่อยให้ปุ๋ ยอีกครั้ง หรือก่อนที่กล้วยจะมีปลี การให้ปุ๋ ยทางรากก็จะใช้เป็นปุ๋ ย 25 – 7 – 7 จะบำรุงให้ใบกล้วยเขียว สวย ใบใหญ่ขึ้น และในช่วงเดือนที่ 6 หลังการปลูกก็ปาดหน่อทิ้งเลย ให้เหลือไว้ 1 หน่อ แล้วก็ไว้หน่อที่ 3 หลังจากนั้น 3 เดือน หน่อต่อ ๆ ไปก็เว้นไป 3 เดือนเช่นกัน หากมีหน่ออื่นแทรกมาก่อนเวลาก็ปาดทิ้งได้เลย

พอเราได้กล้วยถึงหน่อที่ 5 ต้นแม่ก็มีผลผลิตให้เก็บเ กี่ ย วแล้วนั่นเอง เราจะไว้หน่อทุก 3 เดือน เป็นการผลผลิตกล้วยให้พอ ดีกับการวนเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งด้วย กล้วยน้ำว้าในแปลงนั้นจะออ กไม่พร้อมกัน ถึงแม้จะไว้ใกล้กัน ก็จะมีการกระจายตัวในการเก็บเกี่ยวที่ 3 เดือนโดยประมาณ โดยในช่วงแรกนั้นจะเก็บผลผลิตได้ 25 เปอร์เซน ช่วงกลาง ๆ มาจะได้ 50เปอร์เซน แล้วช่วงปล า ยก็จะได้ 25เปอร์เซน เช่นเดิม

การขย ายพันธุ์กล้วย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำสะอาด

2 แกลบดิบและแกลบดำ

3 กระบะเพาะกล้า

4 มี ดโต้ใบใหญ่ 1 เล็ก 1

5 กระดาษ

6 กะละมัง

7 เขียง

8 ถุงเพาะชำขนาด 4 x 8 นิ้ว

ขั้นตอนในก า ร ทำ

หน่อ กล้วยที่ได้มาตัดรากออ กจนหมดแล้วลองสังเกตดูต าของหน่อว่าเป็นปุ่มพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตหรือไม่ แล้วใช้มี ดผ่ ากลางเหง้าให้เป็นแนวนอนเลย แบ่งออ กมาเป็น 2 ส่วนด้วยกัน แล้วก็ผ่ าอีกเป็น 3-4 ส่วน ก็หากหน่อใหญ่หน่อยก็อาจจะผ่ าแบ่งได้เยอะกว่านี้ได้ ตกแต่งให้เหมาะแล้วล้างให้สะอาดขั้นต่อไปก็เอากระบะบ่อเพาะมา ใช้กระดาษเอามาร อ ง ก้ นถาดไว้ทำให้น้ำและดินไม่ไหลออ กไป รวมถึงแกลบดำ แกลบดิบด้วย ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้คลุกผสมให้เข้ากันในอัตราเท่ากัน แล้วโรยใส่ในกระบะเพาะได้เลยต่อไปก็วางหน่อ กล้วยคว่ำลงไปเรียงให้ห่างกันเล็กน้อย และอย่ าให้แต่ละชิ้นทับกัน จากนั้นกลบด้วยดินเดิมที่ผสมไว้ เกลี่ยให้ทั่วจัดการรดน้ำให้ชุ่มได้เลย แต่อย่ าให้แฉะมากไป จากนั้น 1 เดือน จะเห็นว่ากล้วยเริ่มแท งหน่อออ กมาแล้ว

เราก็รอจนกว่าต้นกล้วยของกล้วยนั้นจะแท งหน่อมาพร้อมมีใบมา 1-2 ใบ ก่อน แล้วค่ อ ย ย้ า ยลงในถุงเพาะชำ โด ยจะใช้ถุงขนาด 4 x 8 นิ้ว แต่ถ้ากล้วยออ กมา 2 หน่อก็ตัดแบ่งอีกปลูก 1 หน่อ/ถุง ดินเพาะก็ใช้หน้าดิน แล้วเราก็เลี้ยงต้นกล้าหน่อนี้ไปอีก 1 เดือน ให้ต้นเติบโตแล้วค่อยย้ ายลงไปปลูกในแปลงจริงได้เลย

ขอขอบคุณที่มา kasetchaoban sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…