Home ข่าวทั่วไป 10 วิธีในการเตรียมลูกให้มีอนาคตที่ดีในแบบที่ลูกชอบ

10 วิธีในการเตรียมลูกให้มีอนาคตที่ดีในแบบที่ลูกชอบ

10 วิธีในการเตรียมลูกให้มีอนาคตที่ดีในแบบที่ลูกชอบ

10 วิธีในการเตรียมลูกให้มีอนาคตที่ดีในแบบที่ลูกชอบ

1 ก า รเลือกทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากันห า ก อยู่แล้วไม่นำพา มันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ ว ย การเปล่าๆ น่า

2 ลูก ช า ยนั้นเป็น เ พ ศ ทางเลือกมันก็ไม่ใช่เรื่องต้อง ทุ ก ข์อะไรเพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขไม่ ทุ ก ข์ เป็นคนดี มีสำนึกที่ดีมีชีวิตคุณภาพเท่านี้ ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่อง เ พ ศ สภาพใดๆ แล้ว

3 อ ย่ ากดดัน ให้เขาต้องเรียนเก่ง เรียนดี เพียงสอนให้ลูกเรียนรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง นี่ แ ห ละ เป็นมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

4 จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตตาสอนในวันนี้มันดีกว่า ป ล่ อ ยให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

5 ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใครแต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เ ชื่ อว่าเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

6 ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอย่ างนั้นอย่ างนี้อย่ าเอาความ ห วั งมาไว้บนไหล่ลูกอ ย่ าสร้างภาระให้เขา เพราะความหวังเดียวที่ควรมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพได้อย่ างเป็นสุขให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

7 การที่ลู ก สาวไม่แต่งงานมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอายอะไรเลยถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ชายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

8 ไม่มี ส ามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะขาดแม่ไม่ได้ฉะนั้น จงอ ย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้นไปทุ่มตามยื้อผู้ชายที่ ทำ ล า ย ครอบครัว ทำ ล า ย ความสมบูรณ์ของชีวิต

9 ส อ นลูกสาว ว่าไม่ต้องแข่ง เพื่อที่จะให้เท่ากับผู้ชายและอีก อ ย่ างคือ สอนลูกชายว่าอ ย่ าไปเอาเปรียบผู้หญิงเพราะโลกทุกวันนี้ทุก เ พ ศ ควร ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์เท่าๆ กัน

10 จงสอนเรื่องความกตัญญูนั่น เพราะเราต้องทำให้ลูกดูอี ก อ  ย่ างคือ ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโตว่าให้ลูกกตัญญู

ขอขอบคุณที่มา 1 0 8 r e s o u r c e s verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…