Home ข่าวทั่วไป 9 วิธีกำจัดกลิ่นภายในรถยนต์ ที่เจ้าของรถทุกคันแก้ปัญหาไม่ตก

9 วิธีกำจัดกลิ่นภายในรถยนต์ ที่เจ้าของรถทุกคันแก้ปัญหาไม่ตก

9 วิธีกำจัดกลิ่นภายในรถยนต์ ที่เจ้าของรถทุกคันแก้ปัญหาไม่ตก

9 วิธีกำจัดกลิ่นภายในรถยนต์ ที่เจ้าของรถทุกคันแก้ปัญหาไม่ตก

ปัญหาเรื่องการเ ห ม็ นอั บในรถนั้น เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเลยจริงๆของผู้ที่ใช้รถ หากในห้องโดย ส า ร เต็ม

ไปด้วยก ลิ่ นที่ไม่พึงประสงค์แล้ว การจะใช้รถนับเป็นช่วงเวลาที่ ท ร ม า น มาก เ พ ร า ะจำใจต้องนั่งสูดดม ก ลิ่ น เหล่านี้

ไปตลอดทาง สิ่งที่ดีที่สุดคือ การเข้าศูนย์บริการต่างๆ เพื่อทำความสะอาดภายในรถยนต์ แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้มีเวลา

มากขนาดนั้น ต้องหาวิ ธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

1 จอดตาดแดด แ ร งๆ 

อี กวิธีที่คนส่วน มากมักจะทำกัน คือ จ อ ด รถไว้ให้ตากแดด เพื่อจะล ดความชื้น และก ลิ่ นเ ห ม็ นอับในรถให้หมดไป

อ ย่ า ลืมที่จะเปิดประตู หน้าต่างในรถทุกครั้งที่จะนำรถไปจอดต ากแดด เป็นการช่วยระบายความร้อนภายในรถและ

ไล่ก ลิ่ นไม่ดีให้ออ กไปได้

2 สเปรย์ปรับอา ก า ศ 

เป็นตัวช่วยที่สามารถหาซื้ อได้ง่ายต ามท้องตลาดทั่วไป เลือ กได้เลยเอาก ลิ่ นที่ตัวเองชื่นชอบแล้วนำไปฉีดพ่น

ในรถเพื่อปรับอากาศภายในรถให้สดชื่นขึ้น หากเลือ กดูดีดีมีสู ต รสำหรับล ดก ลิ่ นอั บได้ด้วย

3 เ บ กกิ้งโซดา 

หากในรถมีก ลิ่ นอั บ และก ลิ่ นบุ ห รี่ ผสมปนเปกันอยู่ ให้ใช้เบกกิ้งโซดา หรือที่เราเรียกกันว่า ผงฟู 2 ช้อนโต๊ะ

ใส่ในถ้วย หรือภาชนะขนาดพอ ดี แล้วนำไปวางไว้ต ามจุดต่างๆภายในรถยนต์ เบกกิ้งโซดานั้นจะช่วยกำจัดก ลิ่ น

ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ให้หมดไป

4 ถ่านหุง ต้ ม 

อ ย่ า งที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ่านเป็นสิ่งที่นำมาดูด ก ลิ่ น เ ห ม็ น ได้ หลายบ้าน มักจะนำไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อ

ดูดก ลิ่ นไม่ดีให้หมดไป ซึ่งสามารถนำมาใช้ดูดก ลิ่ นภายในรถยนต์ได้ด้วย ให้เรานำถ่านหุงต้มนี้ไว้ตามมุมต่างๆ

ภายในรถ เพียงเวลา 2-3 วัน ถ่านที่วางทิ้งเอาไว้จะช่วยดูดก ลิ่ นไม่พึงประสงค์เหล่านั้นให้หมดไปได้

5 น้ำส้ม ส า ย ชู 

นำน้ำส้มสายชู 2-4 ช้อนโต๊ะ ใส่ในถ้วย หรือภาชนะขนาดพอ ดี เอาไปวางไว้ตามมุมต่างๆภายในรถยนต์

แค่เพียง 1-2 ชั่ ว โมง ก ลิ่ นต่างๆก็จะหมดไปด้วยความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชู วิ ธีนี้ช่วยล ดก ลิ่ นอั บได้ดีนัก

6 ใบชา จี น 

นำใบชาจี น แห้งที่เราไว้ใช้สำหรับชงดื่มนี่แหละ เอามาห่อไว้ในผ้าที่สามารถทำเป็นของประดับรถยนต์ได้

ส่วนปริมาณที่จะใช้ก็แล้วแต่ก ลิ่ นภายในรถว่าต้องการกำจัดมากหรือน้อยเพียงใด แต่หากว่ากลัวห่อจะใหญ่

ไปดูไม่สวยงาม ก็สามารถที่จะแบ่งทำเป็นห่อเล็กๆเอาประดับไว้หล า ยๆชิ้นก็ได้

7 ด อ ก ไม้ หรือส มุ น ไ พ ร 

ตัวอ ย่ า งที่มักจะนำมาใช้กันก็คือ ใบเตย ใบมะกรูด ด อ ก มะลิ หรือ ด อ ก ไม้ ส มุ น ไ พ รที่ให้ก ลิ่ นหอมอื่นๆ

ด้วยก ลิ่ นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชนิดนั้น จะช่วยกลบก ลิ่ นอั บภายในรถได้เพราะ ด อ ก ไม้ ส มุ น ไ พ ร

ในกลุ่มนี้จะมีน้ำหอมระเหยตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ผลิตน้ำหอมดับอากาศหลายแ บ ร นด์มักนำไปสกัดทำก ลิ่ นกัน

8 เครื่องปรับอากาศภายในรถ 

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มักนำพาก ลิ่ นอั บเข้ามาสู่ห้องโดย ส า ร ภายในรถ ก่อนอื่นให้เรากดปุ่ม ACC เพื่อให้พัดลมทำงาน

เป็นการเป่าลมไล่ความชื้นภายในรังผิ้ง เปิดพัดลมทิ้งไว้อ ย่ า งนี้เป็นเวลา 2-3 นาที ก่อนที่จะ ส ต าร์ทเครื่องยนต์

เพื่อใช้งานทุกครั้ง จะช่วยล ดก ลิ่ นอั บได้มากเลยทีเดียว

9 อุดช่องว่างระหว่างห้องเครื่องกับห้องโดย ส า ร 

วิ ธีนี้จะช่วยป้องกันก ลิ่ นที่จากห้องเครื่องที่จะเข้ามาภายในห้องโดย ส า ร ได้เป็นอ ย่ า งดี ซึ่งบางครั้งจะเกิดจากก ลิ่ น

การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ หรือ ก ลิ่ นจากน้ำมันเครื่องนั่นเองด้วยวิ ธีดับก ลิ่ นง่ายๆเหล่านี้ จะช่วยทำให้ก ลิ่ นภายใน

ห้องโดย ส า ร หมดไป หากทำเป็นประจำอาจทำให้ก ลิ่ นห า ยไปหมดโดยที่ไม่ต้องเอารถไปทำความสะอาดในศูนย์

เลยก็ได้ ประหยัดไปได้เยอะเพราะไหนจะค่าทำความสะอาดภายใน ซักเบาะ ซักพรม มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย

เงินที่ต้องเ สี ยไปก็จะเยอะต ามไปด้วย

ขอขอบคุณที่มา Feedsod krustory sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…