Home ข่าวทั่วไป 8 ต้นไม้ ที่ควรปลูกให้ไกลจากตัวบ้าน

8 ต้นไม้ ที่ควรปลูกให้ไกลจากตัวบ้าน

3,227
8 ต้นไม้ ที่ควรปลูกให้ไกลจากตัวบ้าน

8 ต้นไม้ ที่ควรปลูกให้ไกลจากตัวบ้าน

ถึง แม้ ว่าการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณจะช่วยให้ร่มเงาบดบังแดดจากแสงอาทิตย์ แต่ก็ใช่ว่าต้นไม้ทุกชนิดจะเหมาะสมที่จะปลูกไว้ใกล้บ้าน เพราะต้นไม้บางชนิดในหน้าฝนนั้นอาจส่งผลเ สี ยให้กับเราได้ ฉนั้นกา รที่จะปลูกต้นไม้ไว้ใกล้บ้านควรศึกษาชนิดต้นไม้ให้ดีก่อนปลูก วันนี้เรามาเช็คกันหน่อยดีกว่า ว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่ไม่ควรปลูกไว้ใกล้ บ้านบ้าง รู้ ไ ว้ 8 ต้นไม้ที่ควรปลูกให้ห่างจากตัว บ้ า น

1 ต้ น พญา สั ตบรรณ

พญา สั ตบรรณ หรือ ตีนเป็ดขาว Blackboard Tree ไม้ต้นสูง 15-25 เมตร ทรงพุ่มแผ่เป็นชั้น เนื้อไม้อ่อนและกิ่งเปราะ ทุกส่วนของต้น มีน้ำ ย า งสีขาว อีกทั้งมีระบบรากใหญ่ ที่สามารถชอนไชไปได้ไกลถึง 20-30 เมตร จึงอาจเซาะทำล า ย รากฐานของบ้าน หรืองัดจนรั้ว พั ง ได้ ไม่ควรปลูกไว้ ใกล้ตัวบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ในสวน เพราะมี ด อ ก สวยสีขาวอมเขียวบานพร้อมกันทั้ง ช่ อ

และนานหลายวัน แต่ ด อ ก นั้นส่งกลิ่นฉุน รุ น แ ร ง ในช่วงเย็นอาจทำให้วิงเวียนศีรษะและอาเจียนได้ แถมยังแผ่รัศมีไปได้ไกลรบกวน เพื่อนบ้านข้างเคียงอีกด้วย หากต้องการปลูกควsปลูกลงแปลงกลางแจ้ งเป็นต้นเดี่ยวให้ห่างจากต้นไม้อื่น อ ย่ า ง น้อย 8 เมตร จะได้ทรงพุ่มที่แผ่สวยงาม

2 เ ต่ า ร้ า ง

เต่าร้าง Caryota urens ไม้ยืนต้นชนิดปาล์ม แตกพุ่มกว้าง สูงได้ถึง 10 เมตร ลักษณะใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ ใบหนาสีเขียวเข้ม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ชอบแสงแดด ครึ่งวันถึงเต็มวัน ข้อควรระวังอยู่ที่ผลซึ่งมีขนขึ้น ป ก ค ลุ ม เมื่อไปสัมผัสโดนผิวหนัง จะเกิดอาการ คัน ม า ก

3 ต้ น หูกระจง

ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี Terminalia ivorensis Chev ไม้ต้นผลัดใบ ทรงพุ่มโปร่งแตกกิ่งเป็นชั้น ๆ มีระบบรากที่แข็งแรงแผ่ออ กด้านข้าง หากปลูกใกล้บ้าน มากเกินไป จะทำให้พื้นแตก รวมไปถึงทำลๅยโครงสร้างบ้านได้

ควรปลูกห่างจาก ตัวบ้านประมาณ 8-10 เมตร และหมั่นตัดแต่งกิ่งก้าน ให้สวยงามเพื่อให้ร่มเงา สามารถปลูกเป็นไม้ประธานในสวนได้ แต่ใบร่วงง่าย จึงไม่ควรปลูกใกล้ สระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำ

4 มะ ม่ ว ง

มะม่วง Mangifera indica L ไม้ผลยอ ดนิยม สูงได้ถึง 30 เมตร เป็นต้นไม้ที่มีปลูกกันแทบทุกบ้าน เนื่องจากเก็บผลรับประทานได้ แต่ก็มี ปั ญ ห า เรื่องน้ำย างใสๆที่เมื่อแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำต าลคล้ำ หากหยดลงบนพื้นจะเป็นคราบสกปรกง่าย อีกทั้งอาจทำให้ผิวหนังเป็น แ ผ ลและสีของรถยนต์เ สี ยห า ย จึงไม่เหมาะกับพื้นที่ของบ้าน อ ย่ า ง ลานบ้าน ลานจอดรถ

หรือบริเวณวิ่งเล่นของ เ ด็ ก ๆ ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 4-8 เมตร ควรหมั่นตัดแต่งทรง พุ่มหลังเก็บผลเสมอ จะช่วยควบคุมความสูงได้ คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกมะม่วงไว้ทางทิศใต้ จะช่วยให้เจ้าของบ้าน และผู้อยู่อาศัยร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

5 ต้ น โพธิ์

ต้นโพธิ์ Ficus religiosa L ต้นไม้มงคลที่เป็นตัวแทน ความศรัnธาของชาวพุทธ แต่มีระบบรากที่แผ่ออ กไปได้ ไกลจนอาจชอนไชตัวอาคารบ้านเรือน ให้ได้รับความเ สี ยห า ย อีกทั้งมักมีน้ำขังอยู่ต ามกิ่งของต้นนี้ นำมาซึ่ง เ ชื้ อ ร า ที่อาจก่อให้เกิด ปั ญ ห า อื่นๆต ามมาในสวน

6 ชมพูพันธุ์ ทิ พ ย์

ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea ไม้ต้นขนาดใหญ่ ออก ด อ ก สีชมพูที่สร้างบรรย า กาศโรแมนติกได้เป็น อ ย่ า ง ดี แต่ก็ร่วงหล่นง่าย ทำให้พื้นสกปรก สร้างความลำบาก ในการเก็บกวาด ถ้าปลูกใกล้รั้วเกินไปจะทำให้ ด อ ก ร่วง

ไปในเขตพื้นที่อีก ฟากของเขตรั้วได้ อีกทั้งรากของชมพูพันธุ์ทิพย์ ยังชอบชอนไชเข้าไปยังกำแพงรั้ว และกำแพงบ้าน ส่วนกิ่งนั้นก็เปราะหักง่าย ตำแหน่งที่ปลูกจึงควรต้องอยู่ห่าง จากตัวบ้านและกำแพงรั้วพอสมควร

7 ต้น ไ ท ร

ต้นไทร Ficus annulata BL ต้นไทร เป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งต้น ที่ให้ประโยชน์มากมายทั้งร่มเงา รวมไปถึงยังช่วย รั ก ษ า ระบบนิเวศให้ยังคงสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันหากเรา นำมาปลูกไว้ใกล้ ๆ ตัวบ้าน ปั ญ ห า ที่ต ามคงจะเป็นรากชอนไชทำล า ย โครงบ้าน แถมยังเสี่ยงถูกโค่นลงมาทับสิ่งปลูกสร้างเมื่อพายุมาเยือนเนื่องจากรากไม่ได้หยั่งลึกลงในดินจึงทำให้ไม่สามารถยึดเกาะพื้นดินได้

และข้อที่น่าเป็นห่วง อ ย่ า ง ยิ่งนั่นก็คือเมื่อนกน้อยกินผลไทร เป็นอาหารแล้วไปถ่ายไว้ที่ไหน ต้นไทรก็จะ แ ท ง ยอ ดเจริญเติบโตขึ้น มาตรงนั้น เช่น ซอ กกำแพง ผนังตัวบ้าน บนกระเบื้องมุงหลังคา แถมยังคอยแย่งอาหารจากพืชอื่นๆ อีกด้วย

8 กระถินณ ร ง ค์

กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis Cunn ไม้ต้นไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม มีกิ่งห้อยย้อยออก ด อ ก สีเหลืองมีกลิ่นหอม นิยมปลูกประดับ ในสวนที่มีที่โล่งกว้าง เช่น สวนสาธารณะ สวนป่า

หรือตามริมถนน มักพบ ปั ญ ห า หนอนเจาะลำต้น ทำให้กิ่งเปราะได้ง่าย จึงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน นอ กจากนี้ผู้ที่เป็น โ ร ค ภูมิ แ พ้ ก็ควรร ะ วั ง เพราะอาจ แ พ้ ละอองเกสรได้

ขอขอบคุณที่มา sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…