Home ข่าวทั่วไป รู้หรือไม่ 6 สิ่งถ้าที่หาย สามารถทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความ

รู้หรือไม่ 6 สิ่งถ้าที่หาย สามารถทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความ

1,643
รู้หรือไม่ 6 สิ่งถ้าที่หาย สามารถทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความ

รู้หรือไม่ 6 สิ่งถ้าที่หาย สามารถทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความ

รู้แล้วบอกต่อ เอก ส า รหาย ไม่ต้องมาแจ้งความให้เสียเวลา สามารถไปขอทำใหม่ได้ทันทีเมื่อรู้ว่า ห า ย

กับ 6 เอก ส า ร ถ้าหายต้องรีบทำใหม่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างในการกระทำความผิดหลอกลวงผู้อื่น

1 แผ่นป้ายทะเบียน ร ถ-แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ

นำไปแสดงต่อเจ้าห น้ า ที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้ เ ล ย

2 ใบอนุญาตขับขี่-ใบอนุญาตขับขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย

โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่

เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่น เ ดิ ม

3 บัตรประกันสังคม-บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรั ก ษ า พ ย าบาลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน

ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อ ผ่ า นฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

4 ทะเบียนบ้าน-ทะเบียนบ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้ เ ล ย

5 บัตรประชาชน-ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

6บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี-บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียน บ้ า น

ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน อ ย่ า งไรก็ตาม การไปแจ้งความ

ที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอก ส า รตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น

เราก็สามารถเอาเอก ส า รไปอ้างได้ว่า เราไม่ได้ทำ เพราะเอก ส า รได้หายไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับที่ต้องหลักฐาน

ที่ต้องใช้เพื่อออกบัตรใหม่คนกำหนดจะเป็นหน่วยงานที่ออกบัตรไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ

ขอขอบคุณที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…