Home ข่าวทั่วไป แนะ 15 อาชีพรายได้ดีลงทุน 3000 บาท

แนะ 15 อาชีพรายได้ดีลงทุน 3000 บาท

แนะ 15 อาชีพรายได้ดีลงทุน 3000 บาท

แนะ 15 อาชีพรายได้ดีลงทุน 3000 บาท

ใ น ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ หลายคนต้องตกงานออกจากงานประจำ จะหางานใหม่ก็รับ ย า ก เพราะบริษัทส่วนใหญ่ก็จ้องจะปลดคนออ กเหมือนกันทั้งนั้น แนะนำให้ลองตรวจสอบเงินเก็บดู ว่ามีถึง 3,000 บาทไหม เพระเราจะให้นำไปต่อยอดเพื่อให้เงินในบัญชีมีมากขึ้นกว่าเดิม โดยไม่ต้องพึ่งงานประจำอีกต่อไปแล้ว ด้วย 15 อาชีพที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป เป็นการหารายได้ที่อิสระ ได้เป็นนายของตัวเอง และสนุกมากด้วย

1 ขายขนมปังนม ส ด

ให้เริ่มต้นจากต้นทุ นที่มีอยู่ก่อน อ ย่ า เพิ่งรีบทำอะไรให้ใหญ่โตนัก ได้กำไรมากค่อยขยับข ย า ยร้านทีหลังได้ การล ง ทุ นร้านขน มปังน มสดนี้มีไม่มากจะเ สี ยก็แต่ค่าน ม ค่าขน มปัง ค่าแยม หน้ารสต่างๆที่จะมาใช้ทา ส่วนอุปกรณ์ก็ใช้ของในครัวเรือนไปก่อนได้

2 ข้าวเหนียวห มู ปิ้ ง

ต้องคำนวณการใช้ต้นทุนให้ดีในการจับจ่ายหาซื้ อของมาทำ อ ย่ า ให้เกิน 3,000 บ า ทโดยเด็ดข า ด ซึ่งส่วนประกอบหลักๆจะมี ห มู ไม้เ สี ยบ ข้าวเหนียว และถุงใส่ข้าวเหนียวกับห มู ปิ้ง ส่วนเตาปิ้งก็อ ย่ า เพิ่งซื้ อในการล ง ทุ นครั้งแรก เ พ ร า ะมีวิ ธีDIYอยู่มากมาย ลองเซิร์ชก ูเ กิ้ ล ดูก็ได้

3 ขายน้ำ เ ต้ าหู้ ปาท่องโก๋

เราต้องรู้สู ต รการทำน้ำเต้าหูก่อน แล้วลองทำให้มันอร่อยในแบบฉบับของเรา อ ย่ า คิดว่าอร่อยของเราไม่เหมือนคนอื่น เ พ ร า ะมากคน มันต้องมีคนสักกลุ่มหนึ่งที่ชอบในแบบเราสิน่า จะได้เป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลย เ พ ร า ะหาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น การใช้เ งิ นล ง ทุ นก็จะตกราวๆ 2,000 กว่าบ า ท เน้นให้ใช้ป้ายหน้าร้านขนาดใหญ่ เขียนร า ค าให้ชัดเจน ส่วนอุปกรณ์ก็ใช้ของที่มีอยู่ในครัวไปก่อนได้

4 ขายข้าว ไ ข่ เจียว

อาชีพง่ายๆที่ลงทุ นเพียงพันกว่าบ า ท ในการซื้ อไข่มาทอ ด ซื้ อข้าวมาหุง ทำเครื่องเพิ่มเติมนิดหน่อย ก็สามารถหากำไรได้จากการขายแล้ว ยิ่งปัจจุบันการทอ ดไข่เจียวนั้น มีหลายวิธี แค่เราลองทอดไข่เจียวตามวิ ธีแปลกใหม่ เพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ ก็จะสามารถอัพราคาขายขึ้นไปได้อีก โดยที่ยังใช้วัตถุดิบเท่าเดิม กำไรอื้อเห็นๆ อีกทั้งหาทำเลการขายดีดีตามแหล่งชุมชนต่างๆ สถาบัน หรือบริษัท ช่วงพักเที่ยง กับช่วงเลิกงาน จะขายดีมาก

5 ขายแซนวิชใส้ต่างๆ

วิ ธีการทำเปิดดูในก ู เ กิ้ ล หรือยูทูปได้เลย ไม่ต้องไปเรียนในสถาบันการทำอาหาร เบเกอรี่ที่ไหน เ พรา ะทำง่าย และคนทานได้ไม่เบื่อ จากนั้นลองมาเขียนรายการดูว่า เราต้องการจะทำแซนวิชหน้าอะไรข า ยบ้าง แล้วมาถัวเฉลี่ยดูว่าทำแล้วราคาต่อชิ้นจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ เ พ ร า ะต้นทุ นต่อชิ้นนั้นต้องคำนึงว่า ราคาขายต้องมากกว่าต้นทุ น 5-10 บาทต่อชิ้น และราคาขายออ กไปควบคุมให้ได้ที่ 15-20 บ า ทกำลังพอเหมาะ เมื่อได้ไส้ที่จะข า ยแล้ว ก็ทำข า ยได้เลยโดยไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ ให้เราใส่ในตะกร้า เดินขา ยต ามแหล่งผู้คนเยอะๆ เลือกขา ยเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนจะดีมาก

6 กล้วยทอด มันทอด เผือ กทอ ด

สิ่งสำคัญนั่นก็คือ แป้งที่จะใช้ทอ ด ต้องมีรสชาติอร่อย กรุบกรอบ อีกส่วนที่สำคัญก็คือ การทอ ด ต้องไม่แข็ง และไม่อมน้ำมัน รับรองอร่อยมาก และจะไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอน ต้นทุ นไม่สูง กำไรเป็นเท่าตัว

7 ผัดมาม่า

ให้เน้นที่เส้นที่มีความหลากหล า ย เ พ ร า ะถึงจะเรียกว่ามาม่าผัด แต่ก็จะมีเส้นหมี่ข า ว หมี่เหลือง เส้นเล็ก หรือเส้นใหญ่ด้วยจะดีมาก และรสชาติเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับแต่ละเส้น การใช้เ งิ นล ง ทุ นไม่มากเลย เ พ ร า ะใช้แค่ไข่ กับผักเป็นส่วนประกอบในการผัดก็เพียงพอ ตั้งร า ค าข า ยได้เลยที่ห่อละ 10-15 บ า ท

8 ขน มจี น น้ำ ย า

ต้องหาทำเลทองให้เจอให้ได้ แนะนำให้เป็นแถวที่มีคนพลุกพล่านเป็นจำนวน มาก เลือ กเป็นโรงงาน โรงพ ย า บาล เวลาที่จะวางข า ยได้พีคที่สุดจะเป็นช่วงเวลา 10.00-20.00น. แต่หากได้ทำเลหน้าสถานบันเทิงก็ข า ยได้ทั้งคืนเลย รอผับปิด ต้นทุ นที่จะใช้ก็คุมให้อยู่ภายใน 3,000 บ า ทอ ย่ า ให้เกิน

9 กระเพาะปลา

การจะหาซื้ อของมาเพื่อทำข า ย ต้องคำนวณต้นทุ นให้ดี อ ย่ า ใช้จ่ายจนเกินทุ น 3,000 บ า ทที่ได้ตั้งเอาไว้ อุปกรณ์ก็ใช้อุปกรณ์ในครัวได้ ไม่ต้องหาซื้ อใหม่ กระเพาะปลาสามารถข า ยได้ตลอ ดทั้งวัน 24ชั่ ว โมง ให้เลือ กเวลาข า ยได้ต ามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งข า ย

10 เพาะพันธ์ุปลาขาย

ล ง ทุ นด้วยพ่อพันธ์แม่พันธ์เพียงไม่กี่คู่ ร า ค าต้นทุ นน้อยมาก เมื่อเวลาผ่ า นไปเพียงไม่นาน จะมีปลาน้อยเพิ่มขึ้น มาได้มากถึง 300 ตัวต่อฤดูการผสมพันธุ์ 1 ครั้ง แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การเลี้ยง ปลาต้องมีสุขภาพที่ดี สีสันสวยงาม ต้องศึกษาตลาดการซื้ อข า ยให้ดี และมองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ส่วนเรื่องกำไรได้แน่ๆ นอนรอได้เลย

11 เฉาก๊วยน มสด

หากคุณสามารถหาสู ต รที่อร่อย และเป็นแบบฉบับของคุณได้ รับรองต้องมีลูกค้ าติดใจกลับมาซื้ อซ้ำ และยังเปิดตลาดลูกค้ าใหม่ๆให้มาเป็นลูกค้ าประจำเพิ่มขึ้น เมื่อมีลูกค้ าเป็นฐานแล้ว ก็สามารถที่จะต่อยอ ดขึ้นไปเรื่อยๆ

12 ก๋ ว ยเตี๋ยว

สิ่งสำคัญอยู่ที่น้ำซุป และเครื่องประกอบก๋วยเตี๋ยว หากมีน้ำซุปที่อร่อยสามารถซดได้จนหยดสุดท้าย หรือห มู ตุ๋น เนื้อเปื่อยที่ละล า ยในปาก ไก่ที่ร่อนออ กมาจากกระดูก แค่คิดก็อ ย า กกินแล้วกินอีกทุกวันเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของลูกค้ าก็เช่นกัน พอได้สู ต รก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยโดนใจแล้ว ก็ตั้งราคาขายให้เหมาะกับทำเลนั้นๆด้วย

13 ข้ า วกล่อง

อันดับแรกต้องหาทำเลในการข า ยก่อน อาจจะติดต่อต ามหน่วยงาน หรือสำนักงานต่างๆ หรือไม่ก็ทำเป็นกล่องๆวางข า ยต ามสถานที่ที่มีคนพลุพพล่าน ในชั่ ว โมงเร่งด่วนได้เลย แล้วเลือ กวางข า ยเฉพาะในเวลาที่เป็นชั่ ว โมงเร่งด่วนเท่านั้น ก็จะมีเวลาเตรียมของ 2 ช่วงด้วยกันเลย ในช่วงแรกๆทำกับข้าวสัก 2-3 อ ย่ า งข า ยก่อนก็ได้ เลือ กเป็นกับข้าวยอ ดฮิต เช่น ผัดกระเพรา เนื้อสั ต ว์ผัดกระเทียม อันนี้ต้องมีเป็นหลักเลย แล้วก็ประกาศทางแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อจะเปิดตลาดทางโซเชียลด้วยก็ได้

14 น้ำห ว า นนานาประเภท

อีกหนึ่งงานขายที่ได้กำไรมาก และเป็นที่นิยมกันอ ย่ า งสูงด้วยอากาศร้อนของบ้านเมืองเราย่อมต้องการน้ำดื่มเย็นๆตลอ ดเวลา และจะให้สดชื่น มากขึ้นก็ต้องเป็นน้ำหวานจะดีมาก แต่อ ย่ า งแรกเราต้องแบ่งประเภทน้ำก่อน และขายต ามความต้องการของทำเล เช่นถ้าเป็นในตลาด หรือบริเวณที่มีผู้คนพลุพพล่าน ต้องการดื่มน้ำที่เพิ่มพลังความสดชื่น ก็ให้เลือ กข า ยน้ำที่ทำได้ง่ายๆก่อน เช่น พวกน้ำอัดลม น้ำชงที่สามารถทำใส่ในโถเพื่อตักข า ยได้เลย จะได้ความรวดเร็วและรับลูกต้าได้มากขึ้น ส่วนพวกน้ำชง อาจนำไปตั้งข า ยบริเวณที่เป็นแหล่งบริษัท หรือสถาบันต่างๆ แต่ละร้านอ ย่ า ลืมติดน้ำเปล่าเย็นๆไว้ขายด้วยนะ จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้น

15 ทำ ส ติ๊ ก เกอร์ไลน์

เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมและแอพสำหรับวาดรูปอยู่มาก ถ้าคุณเป็นคนที่มีจินตนาการ และรักในการวาดภาพ อาชีพนี้เหมาะมากสำหรับคุณ สร้างคอนเทนต์ดีดี อัพเดทคำโดนๆ แค่นี้ก็ข า ยดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้ว สามารถทำข า ยได้หล า ยแบบนะ วางข า ยแล้วก็นอนรอเ งิ นเข้าได้เลย

เรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นยุคเศรษฐกิจแบบไหน ขอเพียงศึกษาทำเลค้าขายให้ดี ก็สามารถที่จะเพิ่มอาชีพได้ โดยใช้ต้นทุ นเพียง 3,000 บาท อาชีพที่จัดได้ว่าเป็นนายของตัวเอง จะทำเวลาไหนก็ได้ ขอเพียงแต่ให้ยึดเวลานั้นในการขายเลย และขายอ ย่ า งสม่ำเสมอก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักของลูกค้าถ้าทำแล้วไม่จริงจัง เปิดๆปิดๆขายไม่เป็นเวลาลูกค้ามีหวังหายหมดแน่นอน

ขอขอบคุณที่มา Poobpub krustory sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…