Home ข่าวทั่วไป 14 สูตร ผสมดินปลูก เก็บไว้ทำง่ายๆไม่ต้องซื้อปลูกอะไรก็งาม

14 สูตร ผสมดินปลูก เก็บไว้ทำง่ายๆไม่ต้องซื้อปลูกอะไรก็งาม

14 สูตร ผสมดินปลูก เก็บไว้ทำง่ายๆไม่ต้องซื้อปลูกอะไรก็งาม

14 สูตร ผสมดินปลูก เก็บไว้ทำง่ายๆไม่ต้องซื้อปลูกอะไรก็งาม

ทุกวันนี้หันไปทางไหนก็เห็นผู้คนหัน มาสนใจปลูกต้นไม้กัน มากขึ้น แต่การปลูกต้นไม้ก็มักจะมีคำถามกันว่าจะปลูกอ ย่ างไรให้

ต้นไม้โตเร็ว และงามไว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบปลูกและมีคำถามเช่นนี้ เราเลยมีสู ร ตบำรุงดิน มาฝากเพื่อนๆกันจะเป็นอ ย่ างไร

ไปดูกันต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหน รากเดินได้สะดวกไหมดินปลูกนั้นถือว่าสำคัญมาก ๆ เราจะต้องเลือ กให้เหมาะสมกับต้นไม้

แต่ละประเภทที่ปลูกด้วย แต่ส่วน มากต้นไม้จะชอบดินที่มีความโปร่งแต่ก็เก็บความชื้นได้ดีแต่ไม่ชอบน้ำขังหรือดินแน่นเกินไป

จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ช้า วันนี้เรามีหล า ยสู ร ตปรุงดินให้ทุกคนเลือ กนำไปใช้ต ามความเหมาะสม รวมถึงสู ร ตการบำรุง

ต่าง ๆ ด้วย มีอะไรบ้างมาติ ด ต ามกันได้เลย

1 สู ร ตบำรุง ด อ กใบให้เข้มสวย

เป็นสู ร ตที่จะต้องหมั กเหมือนกัน โดยส่วนผสมที่ใช้สำหรับการบำรุง ด อ กและใบให้มีสีเข้มสวย ๆ นั้นจะใช้เป็นใบชมวง ใบมะข า ว

ใบมะกอ ก และใบชมพู่เอามากอง ๆ รวมกันจากนั้นก็เอาใส่ในถุงดำแล้วปิดปากถุงไว้ประมาณ 7 วัน ก็จะได้เป็นสู ร ตบำรุงใบ ด อ ก

แล้ว นำไปบำรุงต้นไม้จำพวกบอนสี โกศล ให้สวยงามสดใสอย่ างมาก

2 สู ร ตการปรุงดินปลูกผลไม้

สู ร ตนี้ก็ทำง่ายโดยใช้เปลือ กถั่วลิสงมากองรวมกันแล้วก็หมั กเอาไว้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ รอให้เปื่อยยุ่ยแล้วก็เอาไปใช้

รองก้ นหลุมตอนที่จะปลูกไม้ผล จะช่วยให้ดิน มีความร่วนซุยมากขึ้น

3 สู ร ตปรุงดินปลูกบำรุงใบ

ใช้เป็นละอองข้าวซึ่งเราจะได้มาตอนที่ขัดสีข้าวเปลือ ก เป็นส่วนเนื้อเยื้อหุ้มเมล็ดข้าว จมูก ลำข้าว เอาละอองมาแช่ในน้ำ

ไว้ก่อนปราะมาณ 2 วัน จากนั้นเราก็เอาไปใช้รดต้นไม้ที่โคนต้นได้เลยจะช่วยบำรุงใบให้สีสดงดงามและสมบูรณ์

4 สู ร ตปุ๋ ยเร่งที่มีคุณภาพใช้ดีมาก

ซึ่งจะเป็นปุ๋ ยที่มีส่วนผสมเป็นใบข ี้เหล็ก ใบกระถิน ด อ กแค ใบจามจุรี ใบสน ซึ่งจะต้องเป็นใบที่แห้งและร่วงลงมาแล้ว เอามากอง

รวมกันไว้ รดน้ำให้ชุ่มหมั กไว้แบบนั้น 10 วัน เพื่อรอให้ใบไม้เปื่อยยุ่ยได้ จากนั้นก็นำไปผสมกับดินปลูกพืชได้เลยหรือจะนำไปโรย

รอบ ๆ ต้นไม้ก็ได้ จะทำให้ดิน มีคุณภาพมากขึ้นและใช้ผสมกับปุ๋ ยคอ กด้วย 1 ส่วนช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุยได้ดี

5 สู ร ตที่ช่วยปรุงดินให้มีส า รอาหาร

เพื่อให้ดิน มีส า รอาหารเพียงพอเราจะต้องหัน มาบำรุงดินด้วย โดยสู ร ตนี้จะใช้เป็นผักตบชวามาเป็นส่วนผสมหลัก โดยเอามาใช้

ทุกส่วนเลยแล้วสับให้เป็นท่อน แล้วปล่อยทิ้งไว้สัก 3 วันก่อน แล้วเอาน้ำปุ๋ ยคอ กมาราดลงไป หากระสอบมาคลุมไว้ หมั กไว้แบบนี้

เป็นเวลา 7 วันจนผักตบยุ่ยแล้วก็เอาไปผสมกับดินปลูกผักได้เลย

6 สู ร ตปรุงดินปลูกให้ใบเขียวงาม

ใช้เพียงน้ำซาวข้าวอย่ างเดียวเลย ไม่ต้องปรุงให้ย ากเพราะว่าข้าวกับน้ำเปล่าปรุงเข้ากันแล้วก็กล า ยออ กมาเป็นน้ำซาวข้าวพร้อม

ใช้สำหรับการรดต้นไม้ได้เลยในทันที

7 สู ร ตปรุงดินสำหรับการปลูกไม้กระถาง

จะใช้เป็นใบก้ามปู 1 ส่วนผสมเข้ากันกับดินร่วม 1 ส่วน ปุ๋ ยคอ กเก่าแล้ว 1 ส่วน กาบมะพร้าวสับอีก 1 ส่วน จากนั้น

เอาส่วนผสมทั้งหมดนั้นคลุกให้เข้ากันเลย แล้วนำไปใส่กระถางปลูกไม้ ด อ กไม้ประดับได้เลย

8 สู ร ตปรุงดินปลูกไม้ทั่วไป

เราจะใช้เป็นดินร่วน 1 ส่วนแล้วผสมเข้ากับปุ๋ ยหมั ก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน แล้วก็ผสมเข้าด้วยกันจากนั้น

ทิ้งไว้ 7 วัน แล้วค่อยเอามาใช้ปรุงต้นไม้ได้ทั่วไปเลย

9 สู ร ตปรุงดินปลูกด้วยเปลือ กกล้วย

ให้เอาเปลือ กกล้วยมาหั่นให้เป็นท่อนแล้วต ากแดดเอาไว้จนกว่าจะแห้ง จากนั้นก็เอาไปผสมกับดินปลูกต้นไม้

ใช้ปลูกไ ม้ ด อ กบำรุงให้ ด อ กสวยใบงาม สมบูรณ์มาก

10 สู ร ตปรุงดินสำหรับการปลูกบอน ว่าน ดาดตะกั่ว

จะใช้เป็นทราย 4 ส่วน ดินร่วน 6 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน ใบมะขามผุ 1 ส่วน แล้วผสมกันเสร็จแล้วนำไปปลูกบอนได้เลย

ส่วนถ้าจะปลูกคล้าก็ให้ใช้เป็นทราย 2 ส่วน ดินร่วน 2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 2 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 1 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก

ละเอียดแช่น้ำ 4 ช ั่วโมง นำไปผสมให้เข้ากันเลยจะเป็นสู ร ตที่ปลูกคล้าได้สวยงาม

11 สู ร ตดินปลูกสำหรับการปลูกเฟิร์น

จะใช้เป็นดินร่วน 1 ส่วน ใบก้ามปูผุ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน เศษอิฐหักป่น 1 ส่วน ปุ๋ ยคอ กเก่า ½ ส่วน ปูนข า ว ¼ ส่วน

แล้วผสมรวมเข้ากันเสร็จแล้วนำไปเทบำรุงรอบโคนต้นเฟิร์นได้เลย จะบำรุงให้ต้นเฟิร์นเจริญเติบโตได้ดี

12 สู ร ตปรุงดินสำหรับต้นโกสน ปาล์ม เบญจมาศ

ซึ่งจะใช้เป็นดินร่วน ทรายหย าบ ปุ๋ ยคอ กเก่า กระดูกป่นนิดหน่อยแล้วเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้รวมเข้ากัน เสร็จแล้ว

ก็นำไปปลูกหรือโรยรอบต้นไม้ได้เลย

13 สู ร ตดินปลูกแคคตัส พืชอวบน้ำ

โดยพืชจำพวกแคคตัสนั้นจะเป็นไม้อวบน้ำ ซึ่งเราจะต้องผสมดินให้เหมาะสมและไม่ต้องการดินที่มี ส า รอาหารเยอะเกินไป

แต่ก็ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี มีความอุ้มน้ำ โดยใช้เป็นดินร่วนต ากแดดไว้ 7 วันเอามา 2 ส่วน ถ่านป่น 1 ส่วน ทรายหย าบ 3 ส่วน

แล้วปูนข า วด้วยนิดหน่อย รวมเข้ากับใบก้ามปูผุด้วย 1 ส่วน ผสมเข้ากันเสร็จแล้วนำไปปลูกแคคตัสได้เลย

14 สู ร ตดินปลูกต้นโป๊ยเซียน

ใช้เป็นเปลือ กถั่ว ใบทองหลาง ใบก้ามปูเปื่อยยุ่ยแล้ว 2 ส่วน ถ่านป่น 1 ส่วน ดินขุยไผ่ผสมแกลบหรือทรายหย าบ 1 ส่วน

อิฐมอญทุบ 2 ส่วน แล้วเอาทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็รดน้ำเสร็จแล้วก็หมั กเอาไว้ 3 วัน แล้วก็นำไปใช้ปลูกโป๊ยเซียน

กันได้เลย ทั้งหมดนี้เป็นสู ร ตในการปรุงดิน บำรุงดิน และยังมีอีกหล า ยแบบด้วยซึ่งวัสดุปลูกในบางครั้งเราก็ปรับไปต ามความ

เหมาะสม เพราะในบางพื้นที่นั้นวัสดุปลูกบางอย่ างก็หาไม่ได้ง่าย ๆ เลย ฉะนั้นก็เลือ กให้เหมาะสมและเท่าที่เราจะสะดวกหามาได้

ขอขอบคุณที่มา kasetchaoban sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…