Home ข่าวทั่วไป 10 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรรีบหามาปลูกไว้ที่บ้าน

10 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรรีบหามาปลูกไว้ที่บ้าน

10 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรรีบหามาปลูกไว้ที่บ้าน

10 ต้นไม้กันงู คนกลัวควรรีบหามาปลูกไว้ที่บ้าน

เพื่อนๆ วันนี้พวกเรามีไอเดียดีๆมาแนะนํา ช่วงนี้หน้าฝน งูเงี้ยวเข ี้ยวขอมีเยอะ เรามาหาวิธีกันงูเข้าบ้านด้วย

การปลูกต้นไม่กันงูกันนะคะ มีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1ฟ้ า ทะล า ยโ จ ร

เ ชื่ อว่าหล า ยคนเคยได้ยินส ร ร พ คุ ณของ ฟ้าทะล า ยโ จ ร มาหลากหล า ยส ร ร พ คุ ณเลยใช่มั้ยคะ ไม่ว่าจะเป็นส ร ร พ คุ ณในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การต้านไวรัสและยับยั้งการติดเ ชื้ อในระบบทางเดินห า ยใจ

แต่ทราบมั้ยครับว่าฟ้าทะล า ยโ จ รมีอีกชื่อหนึ่งว่า หญ้ากันงู เ พ ร า ะหากงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วสัมผัสกับรากหรือใบของฟ้าทะล า ยโ จ ร จะทำให้ผิวหนังของงูป ว ดบวมได้ หล า ยคนจึงนิยมปลูกฟ้าทะล า ยโ จ รไว้เพื่อป้องกันงูเข้าบ้านนั่นเองค่ะ

2กุ ย ช่ายประดับ

อีกต้นไม้ไล่งูที่เราอนำ มอาบอ กต่อในวันนี้ก็คือต้นไม้ดอ กสีม่วงสวยงายอ ย่ าง กุยช่ายประดับ นั่นเอง ต้นไม้กันงูความสูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 60 เซนติเมตร มีก ลิ่ นคล้ายกับกุยช่ายทั่วไป แต่ในส่วนของดอ กและใบ นิยมนำมาประดับตกแต่งมากกว่า

แ ละด้วยความที่มีก ลิ่ นเฉพาะเช่นนี้เอง ทำให้กุยช่ายประดับสามารถไล่งูให้ออ กไปจากสวนหรือบ้านของเราได้ครับ กุยช่ายม่วงมีอ า ยุ ยื น ย าวหล า ยปี ซึ่งไม่ใช่แค่กันงูได้นะครับแต่กุยช่ายม่วงยังสามารถกันยุงและหมัดไม่ให้เข้าบ้านได้ด้วยค่ะ

3ว่านพญานาคราช

มาต่อ กันที่ต้นไม้กันงู ว่านพญานาคราช หรือต้นพญานาคราชกันบ้าง ว่านชนิดนี้เป็นต้นไม้ในกลุ่มของกระบองเพชรครับ มีส ร ร พ คุ ณในการแก้พิ ษงู ตะขาบ และแ ม งป่อง รวมไปถึงสามารถไล่งูได้เช่นกัน เ พ ร า ะน้ำมันของว่านพญานาคราชมีก ลิ่ นแรง

จึงสามารถไล่งูที่ไม่ชอบก ลิ่ นฉุนเป็นทุนเดิมได้ นอ กจากนี้ยังมีความเชื่ อที่ว่า เมื่อว่านพญานาคราชออ กดอ กจะนำค วามโชคดีมาสู่บ้าน ทำให้พืชชนิดนี้เป็นพืชไล่งูที่นิยมปลูกกัน มากนั่นเองจ้า

4ต้นระย่อม

เริ่มจากต้นไม้กันงู ต้นระย่อม ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยกันก่อนเลยครับ ต้นไม้ชนิดนี้จะมีความสูงประมาณ 30 – 70 เซนติเมตร ผลัดใบช่วงฤดูแล้งและผลิใบในช่วงฤดูฝน ส่วนปล า ยของดอ กเป็นสีข า ว โคน ด อ กเป็นชมพูหรือแดงเข้ม

ที่ต้นระย่อมเป็นต้นไม้ที่สามารถไล่งูได้ ก็เ พ ร า ะว่าต้นระย่อมมีฤทธิ์รบกวนประสาทและระบบหัวใจของงูครับ นอ กจากนี้ต้นระย่อมยังเป็นส มุ น ไ พ รที่สามารถช่วยล ดระดั บน้ำต าลในเลือ ดได้ด้วย

5ต้นจิงจูฉ่าย

และอีกหนึ่งต้นไม้กันงูมากส ร ร พ คุ ณก็คือ ต้นจิงจูฉ่าย หรืออีกชื่อที่หล า ยคนรู้จักก็คือ ต้นโกฐจุฬาลัมพา ซึ่งหล า ยคนอาจคุ้นเคยถึงส ร ร พ คุ ณในเรื่องของการล ดความดันโลหิต ขับลม

และล ดกรดในกระเพาะอาหาร และยังปลูกง่ายด้วยการปักชำหรือเพาะเมล็ด และอีกส ร ร พ คุ ณที่น่าสนใจก็คือ จิงจูฉ่ายเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นรวมไปถึงมีก ลิ่ นที่ฉุน เมื่อได้ก ลิ่ นงูจะเลื้อยหนีไปเ พ ร า ะรู้สึกไม่ชอบก ลิ่ นนั่นเอง

6ลิ้นมังกร

สำหรับต้นไม้กันงู อ ย่ างต้นลิ้น มังกรมีลักษณะเด่นคือ เป็นต้นไม้ที่อวบน้ำ ขอบใบเรียบเป็นสันแข็งหรือเป็นคลื่น ด้วยลักษณะทางกายภาพนี้เองจึงทำใ ห้งูสามารถเลื้อย ผ่ า นไปได้ย าก

ดังนั้นจึงนิยมปลูกต้นลิ้น มังกรรอบๆ บ้านเพื่อเป็นต้นไม้กันงูเข้าบ้านกัน ที่ สำคั ญต้นลิ้น มังกรเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมอีกด้วย

7ดาวเรือง

ต่อด้วยไม้ล้มลุก ต้นไม้กันงูอ ย่ าง ดาวเรือง กันครับ ลักษณะเด่นของดาวเรืองก็คือ กลีบดอ กมีลักษณะซ้อนกันหล า ยชั้นเป็นวงกลมและเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่มีมากกว่าความสวยงาม เ พ ร า ะก ลิ่ นของดอ กดาวเรือง

สามารถรบกวนการจู่โจมของงูได้ ส่วนย างในลำต้นของดอ กดาวเรืองก็มีฤทธิ์ทำใ ห้ผิวหนังของงูระคายเคือง รวมไปถึงทำให้สายต าของงูพร่าเลือนได้เช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ไล่งูที่มีความสวยงามควรค่าแก่การปลูก

8ว่านพญาลิ้นงู

ว่านพญาลิ้นงู เป็นส มุ น ไ พ รพื้นบ้านที่เป็นไม้ล้มลุกที่หล า ยคนรู้จักกันดี ลำต้นจะอยู่ใต้ดิน ส่วนหัวของต้นไม้กันงูชนิดนี้มีรูปทรงที่คล้ายกับหอมหัวใหญ่แต่ย าวรีกว่า ส่วนใบคล้ายกับต้นหอม ต้นกระเทียมที่แตกออกมาจากหัว

มีความเ ชื่ อ กันว่าหากปลูกต้นว่านพญาลิ้นงูไว้รอบๆ บ้าน งูจะไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้กับบ้าน อีกทั้งต้นไม้กันงูชนิดนี้ยังมีส ร ร พ คุ ณที่สามารถช่วยดูดพิ ษและถอนพิ ษจากสั ต ว์มีพิ ษ ทั้งงู ตะขาบและแ ม งป่องอีกด้วย

9ส า บเสือ

ต้นส า บเสือ จัดเป็นไม้ล้มลุกที่สามารถแตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่ม และในส่วนของกิ่งก้านและ ลำต้นจะปกคลุมไปด้วยขนนุ่มอ่อน ใบของต้นส า บเสือจะมีลักษณะเป็นทรงรีสามเหลี่ยม เมื่อนำมาขยี้จะเกิดก ลิ่ นแรงคล้ายกับก ลิ่ นส า บของเสือ

ซึ่งเป็นก ลิ่ นที่งูไม่ชอบ ดังนั้นต้นส า บเสือจึงกล า ยเป็นอีกหนึ่งต้นไม้กันงู ที่นิยมนำมาปลูกรอบบ้านเพื่อป้องกันงู รวมไปถึงจิ้งจกและตุ๊กแกอีกด้วย

10ปิดท้ายกันด้วยต้นไม้กันงู อ ย่ างต้นมะกรูด 

ที่สามารถใช้ผลของต้น มะกรูดป้องกันงูได้ เนื่องจากผลมะกรูดที่ ผ่ าซีกแล้ว จะส่งก ลิ่ นฉุน ซึ่งงูไม่ชอบและไม่อย ากจะเข้ามาใกล้

ดังนั้นการนำผลมะกรูดมาวางไว้ตรงจุดต่างๆ รอบบ้าน ก็เป็นอีกวิ ธีในการช่วยป้องกันไม่ให้งูเข้ามาบริเวณบ้านได้

ขอขอบคุณที่มา สังคมออนไลน์ kubkhao sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…