Home ข่าวทั่วไป คนโง่เชื่อคนจากคำพูด คนฉลาดดูคนจากการกระทำ

คนโง่เชื่อคนจากคำพูด คนฉลาดดูคนจากการกระทำ

คนโง่เชื่อคนจากคำพูด คนฉลาดดูคนจากการกระทำ

คนโง่เชื่อคนจากคำพูด คนฉลาดดูคนจากการกระทำ

แ น ะ นำวันนี้ปรัชญาสอนชีวิต ให้ข้อคิดดี อย ากให้ลองอ่านเตือนสติดูบ้างโดยคนเรานั้น อ ย่ าไปอิจฉาเลยกับความสำเร็จ บุ ญสัมพันธ์ ตำแหน่งเงินทอง ของคนอื่นนั้น เ สี ยเวลา เสียความรู้สึกตอนที่คุณต้องใช้ชีวิตเพียงลำพัง ใ น ต่างถิ่นต้องหมั่นติดต่อคน ในครอบครัวและมิตรสหายหัดฟังคำชี้แนะของ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ต้องเรียนรู้ ในความอดทน อดกลั้น ไม่มีอะไรที่คุณจะทนไม่ได้

อย่ าเอาความผิ ดของคนอื่นมาว่าตัวคุณเอง เมื่อคุณอยู่กับคนเห็นแก่ตัว คุณอย่ าไป โกร ธเขาและอย ่าทำเป็นไม่สนใจเขา แต่จงค่อยปลีกตัว ออกห่างเริ่มจาก เอาใ จออกห่าง จากนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่อง ความเห็นแก่ตัว ของเขา หากเขาเบนจุดหมายจากคุณ ไปหาคนอื่น คุ ณจะเห็นว่าคนอื่นก็พย าย ามปลีกตัว ออกห่างจากเขาเช่นกัน ถึงแม้การดำรงชีวิต จะเป็นเรื่องย าก แต่จงเรียนรู้ใน

การทำอะไร ด้วยตนเองบ้าง อ ย่ าได้เอาแต่อาศัยคนอื่นตลอด เพราะหากวันหนึ่งคนรอบข้างของคุณจากไปหมดแล้ว คุณจะได้ดำเนินชีวิต ต่อไปได้ด้วย ตัวของคุ ณเอง เมื่อคุ ณอยู่กับคนไม่จริงใจอย่ าไปว่าเขาอ ย่ าไปโพนทะนาเขา จงให้เขาเป็นแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆ และให้คุ ณทำเป็น ไม่รู้ไม่ชี้เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งคนอื่น ก็จะเป็นคนเข้ามาบอกคุ ณเองว่าวีร ร รมของเขาคนนั้นเป็นอย่ างไร

บ้างตอนคุณไม่สบายคุณต้องเห็นความสำคัญของตนเอง อย่ ารอให้คนอื่น มาเห็นความสำคัญเพราะไม่เช่นนั้น การเฝ้ารอของคุณจะกลายเป็นการทำตัวเองแ ย่เวลามีใครบอกกล่าว เรื่องราวต่างๆให้คุ ณฟัง จะด้วยเห ต ุผลใดๆคุ ณเชื่อเขาได้ แต่อ ย่ าเชื่ออ ย่ าง ปักใ จ แต่ว่าย ามที่เขา พูดอะไรให้คุณฟังต้อง ฟั งอ ย่ างตั้งใจ ฟังด้วยความสนใ จ มันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและใส่ใจ

ต่อผู้พูดอย่ าเอาแต่หน้างอใส่ใคร แม้คุณจะเครียดและกลุ้มเพียงใด แต่ว่าคนอื่นไม่อาจสัมผัสใจของคุ ณได้ทั้งห มด และมันก็ไม่ใช่หน้าที่ ของใครๆที่จะต้องมาหน้างอเป็นเพื่อนคุ ณไปด้วย จงอ ย่ าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของ คนอื่นสักวันกร ร มจะตามทันคุณต่อให้คุณเก่งและเป็นที่นิยม ชมชอบของใครๆ ขอให้จำไว้ดาวยังมีวันได้พบพระอาทิตย์ยังลับขอบฟ้า ขีข้ายังมีวันเป็นนาย อย่ าไป แ ย่ ง

ผลประโยชน์ของใคร แต่ก็อ ย่ าให้ใคร มาเเย่งเรา ตามอำเภอใ จต้องมีหลักเกณฑ์องตนเองด้วย ในสุดท้ายแล้วอ ย่ าไปอิจใคร เพราะมาจาก สี่สาเห ต ุดังนี้

1 หากคุณไม่แก่ง แ ย่ ง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รอบกายคุ ณจะมากด้วยมิตรสห า ย

2 หากคุ ณมีในสิ่งที่ คนอื่นไม่มี คนอื่นมีในสิ่งที่ คุ ณไม่มี ไม่มีใครสมบูรณ์หรอกคนจนที่ว่าทุ กข์คนร วย บางคนทุ กข์ กว่าคนจน ไม่รู้ที่ร้อยพันเท่ากัน

3 สิ่งนี้ ไม่คู่ควรกับ คุ ณ หรอกเพราะต่อให้ คุ ณได้มา มันก็ทำให้คุณ เห นือยเปล่า

4 สิ่งเหล่านี้ นำความพอ ใ จ มาสู่คุ ณเพียง ชั่ ว ขณะ มันเติมเต็ม คุ ณ ไม่ได้ตลอดไป

ขอขอบคุณที่มา lifein-hug

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…