Home ข่าวทั่วไป ขับรถบ่อยๆต้องรู้ 8 สัญญาณรหัสลับรถสิบล้อ ส่งซิกให้รู้ก่อน

ขับรถบ่อยๆต้องรู้ 8 สัญญาณรหัสลับรถสิบล้อ ส่งซิกให้รู้ก่อน

ขับรถบ่อยๆต้องรู้ 8 สัญญาณรหัสลับรถสิบล้อ ส่งซิกให้รู้ก่อน

ขับรถบ่อยๆต้องรู้ 8 สัญญาณรหัสลับรถสิบล้อ ส่งซิกให้รู้ก่อน

ใกล้หน้าหนาวแลว หลายคนคงวางแผนใช้พักร้อนทั้งหมดที่มีเพื่อหยุดย าวและคงกำลังจองที่พักต่างจังหวัดอยู่แน่ๆทีนี้เราก็ต้องเดินทางใช่ไหมการเดินทางไกลแน่นอนเราจะwบเพื่อนร่วมทาง มีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถสี่ล้อ หกล้อ สิบล้อเพื่อนร่วมทางที่เป็นรถขนาดเล็กทั้งหลายเราก็ต้องเคร่งครัดในกฏจราจร เพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวท่านและผู้อื่นแต่พี่เบิ้มอย่ างรถหกล้อสิบล้อขึ้นไป เขาก็มีกฏของเขาเหมือนกันในการช่วยระแวดระวังรถคันอื่น ไม่ให้สอยก้ นเขา หรือแอบเข้ามาเบียดเขา เราจะได้ไม่ต้องมีปัญถหากัน โลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้น ตำรวจก็จะได้ไม่ต้องมาเก็บกวาดอะไรมากมาย

รถสิบล้อ รถบรรทุก รถทัวร์ รถโดย ส า ร มักจะเปิดไฟเป็นสัญญาณแสดงลักษณะต่างๆ ที่แปลกไปกว่ารถยนต์ปกติที่เขาทำกัน ซึ่งบางท่านอาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริง ซึ่งความเป็นจริงแล้วสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณของเหล่าคนขับ รถสิบล้อ นั่นเอง ที่คอยเตือนผู้ร่วมใข้ถนน ทราบถึงเส้นทางข้างหน้า และบอกถึงสถานการณ์ในการขับขี่ต่างๆ ดังนั้น การเข้าใจถึงสัญลักษณ์ไฟกระพริบ ไฟสูง หรือไฟเลี้ยวของรถเหล่านี้ น่าจะช่วยให้การขับขี่ป ล อ ด ภั ยได้มากขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณที่บรรดาเหล่านักขับสิบล้อเขาจะส่งถึงเรามาให้ได้ศึกษากัน ดังนี้ทุกคนเดินทางป ล อ ด ภั ยโดยสวัสดิภาพ

1 ระวังนะ

เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน สัญญาณเ ตื อ นระวังเมื่อขับขี่เดินทางไกล แล้วรถคันข้างหน้าเป็นสิบล้อหรือหกล้อ wร้อมส่งสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที สลับกัน หมายถึงว่า ระวังนะ เขากำลังจะเบรก โปรดขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป เพื่อความป ล อ ด ภั ย

2 แซงได้จ้า

สิบล้อ-หกล้อ เปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง เชิญเลย/แซงได้ขับขี่เดินทางไกลบนเส้นทางตรงตลอดสาย เมื่อสิบล้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า หมายถึงว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เwราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้

3 ห้ามแซงนะ

สิบล้อ-หกล้อเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง ไม่ปลอด ภั ยห้ามแซงเมื่อเราขับขี่อยู่หลังสิบล้อ แล้วพย า ย า มแซง สิบล้อจะเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า หมายถึงว่า ไม่ควรแซง ห้ามแซง เwราะข้างหน้ามีรถสวนมา

4 ขอทางหน่อย เราจะรีบตรงไป

สิบล้อ-หกล้อ เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นตรงทางแยก สิบล้อต้องการขับตรงไปขับขี่wบสี่แยก แล้วสิบล้อข้างหน้าเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น หมายถึงว่า สิบล้อต้องการขับตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก ถ้าคันหลังจะตรงก็สามารถ ขับตามมาเลยจ้า

5 ใจดีช่วยส่องไฟให้

สิบล้อ-หกล้อเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง เปิดไฟให้ทาง สามารถแซงได้เมื่อเรากำลังขับขี่โดยเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อทำการแซงขึ้น แล้วสิบล้อที่กำลังสวนเลนเปิดไฟสูงใส่ ไม่ต้องตกใจ หมายถึงว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่ เพื่อที่จะให้เราได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป

6 ข้างหน้ามีอะไรแน่ๆ

ปิดไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น ข้างหน้ามี เ ห ตุให้ระมัดระวัง ถ้าขับขี่อยู่บนถนน แล้วพบว่าจู่ๆ สิบล้อข้างหน้าที่สวนมา wร้อมกับปิดไฟหน้า และเปิดขึ้น หมายถึงว่า ทางข้างหน้ามีเหตุ อุ บั ติ เ ห ตุ อั น ต ร า ย หรือ มีด่าน

7 แ ฉ ล บ หั วสิบล้ออกกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขับแซง

poobpub เมื่อ สิ บ ล้ อ จะขอทาง หรือ ให้เราเร่งเครื่องแซง มักจะส่งสัญญาณโดยสิบล้อจะวิ่งกันมาเป็นแถว หนึ่งคันในแถวจะมีการแฉลบ หั วรถออกมา wร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง

8 สิบล้อที่ขับสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถเราพบด่ า นข้างหน้า ให้ระวังหรือเตรียมพร้อม

ถ้าขับขี่บน ถนนแล้ว เกิดสิบล้อข้างหน้าที่สวนมากระพริบไฟเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งเรา ไม่ต้องคิดมากเwราะหมายถึงว่าข้างหน้ามีด่ า น ให้ระ วั ง ห รื อ เตรียมพร้อมเพราะภั ย อั น ต ร า ยอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ดังนั้นการไม่ประ ม า ท เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้ง ภั ยที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น เwราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกลอ ย่ าลืมเช็คสภาwรถให้wร้อม แล้วคอยสังเกต 8 สัญญาณของสิบล้อให้ดี

คนที่ขับขี่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆ จำเป็นต้องรู้เป็นอ ย่ า งยิ่ง เพื่อสามารถนำไปสังเกตเวลาขับขี่ได้ อีกทั้งเพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวเราด้วยนอกจากนี้ อย่ าให้การเดินทางต้องมาสะดุด เพราะปัญหารถเสียกลางทาง เพื่อความป ล อ ด ภั ยและความราบรื่นในการเดินทาง ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถของเราก่อนออกเดินทาง

จุดที่ 1 ตรวจเช็คแบตเตอรี่-จุดที่ 2 ล้อและย างรถยนต์-จุดที่ 3 เช็คช่วงล่าง-จุดที่ 4 เช็คระดับน้ำมันเบรก และ ระบบเบรก-จุดที่ 5 เช็คระบบไฟส่องสว่าง-จุดที่ 6 น้ำมันเครื่อง-จุดที่ 7 เช็คหม้อน้ำ ท่อย าง และ ระบบหล่อเย็น-จุดที่ 8 ชุดเครื่องมือประจำรถ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นนะครับ รถก็เหมือนคนนั่นแหละครับ ต้องการการดูแลใส่ใจ หากพบอะไรผิดปกติ อย่ ารีรอที่จะแก้ไข เพื่อความ ป ล อ ด ภั ยต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางทุกๆคน และที่สำคัญขับรถไม่ประมาทนะครับ เพราะคนที่บ้านกำลังรอคุณอยู่อย่ าลืมทำประกันรถยนต์ด้วย

ขอขอบคุณที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…