Home ข่าวทั่วไป เทคนิค 4 ข้อ แก้ไข้เมื่อรถคุณเกิดคันเร่งค้าง

เทคนิค 4 ข้อ แก้ไข้เมื่อรถคุณเกิดคันเร่งค้าง

เทคนิค 4 ข้อ แก้ไข้เมื่อรถคุณเกิดคันเร่งค้าง

เทคนิค 4 ข้อ แก้ไข้เมื่อรถคุณเกิดคันเร่งค้าง

การขับรถบนท้องถนน เป็นเรื่องที่เราต้องมี ความระมัดระวังรอบด้าน

ทั้งการขับให้ถูกหลัก จราจรและยังต้องระวัง ไม่ให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เฉี่ ย ว

ชนรถคันอื่น การขับรถนั้นจึง ต้องมีสติอยู่เสมอ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ ที่เกี่ยวกับ อุ บั ติ เห ตุ

ที่อาจเกิดขึ้นกับ เราเมื่อไหร่ก็ได้นั่นก็คือ คันเร่งค้าง ซึ่งหากเราไม่ทันได้ระวัง

และตกใจ หล า ยคน อาจรีบดับเครื่องซึ่งเป็น เรื่องที่อั น ต ร า ยมากทีเดียว

แต่ควรแก้ปัญหา อย่ า งไรเมื่อเกิดอาการคันเร่งค้างขึ้น มา วันนี้เรา

ไปดูวิธีจัดการกับปัญหานี้กัน สาเ ห ตุของอาการคันเร่งค้าง อาจเกิดได้หล า ยสา เ ห ตุ เช่น

1 อาจเป็นเพราะ การที่คันเร่ง ติ ด อยู่กับพรมย า ง ที่พื้นทำให้ไม่

สามารถดึงขึ้น มาได้ หรืออาจเกิดจากย า งรองพื้น รถที่หนาเกินไป

2 ระบบไฟฟ้าของ ระบบคันเร่งเกิดทำงาน ผิดปกติ ทำให้รถ

เร่งเครื่องเอง แม้ว่าเราจะไม่ได้ เหยียบก็ต าม

3 อาการคันเร่งหนืด เราจะรู้ได้อ ย่ า งไรว่าคันเร่งของเราค้าง เมื่อเรา

เหยียบคันเร่งแล้วรู้สึก ได้ว่าคันเร่งจมลงไปกับพื้น แบบไม่ยอมคืนตัวกลับมา

หรือ คนขับจะรู้สึกได้ว่า คันเร่งลื่นหรือเบาผิดปกติ

ทั้งสองอาการนี้ คือสัญญาณของ คันเร่งค้าง

วิธีการเอา ตั ว ร อ ด เมื่อ คันเร่งค้าง

1 ห้ามดับเครื่องเด็ดข า ด เพราะจะทำให้ พวงมาลัยรถล็อค จนไม่สามารถ

บังคับทิศทางรถได้ แต่ให้เราเปลี่ยนเกียร์ไป ที่เกียร์ว่าง แล้วค่อยๆประคอง

รถเข้าข้างทางช้าๆ ในขณะที่ เราเปลี่ยนเกียร์ ไปที่ตัว N อาจมีเสียง

รอบเครื่องดังขึ้น ไม่ต้องตกใจให้ค่อยๆ ประคองรถต่อไป

2 เมื่อเข้าเกียร์ N เพื่อชะลอความเร็ว รถได้แล้วให้ค่อยๆ เหยียบเบรก

ซึ่งก่อนจะเบรกให้สั งเกต รถด้านหลังให้ดี รวมทั้งผู้โดยส ารที่ นั่งมากับเราด้วย

ไม่ควรเบรกรถอย่ างกระทันหัน เพราะอาจทำให้ตัวเอง หรือผู้อื่นได้รับบ า ดเ จ็ บได้

หากเกิดอาการ คันเร่งค้างขึ้น สิ่งที่ควรทำ คือ

1 ตั้งสติ

2 อ ย่ าดับเครื่อง ห้ามดึงกุญแจรถออ กจากรถเด็ดข า ด

3 เข้าเกียร์ว่าง ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาให้เหยียบ ครัทช์ก่อนแล้ว เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่าง

4 ค่อยๆเบรกรถโดย ใส่ใจกับความปลอ ดภั ย มาก่อน เป็นอันดับแรก

การที่เราขับรถอยู่แล้ว เกิดคันเร่งค้างขึ้น มาก่อนอื่นควรตั้งสติให้ดีก่อน

หากเราตกใจ อาจทำอะไรที่อั น ต ร ายมากขึ้น กว่าเดิมได้ โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่ง

เ ห ตุกรณี ฉุ กเ ฉิ นที่เกิดขึ้น ในขณะรถกำลังวิ่งอยู่บน ถนนที่จอแจ ให้เราเปิดไฟ

ขอทางเพื่อแสดง ให้รถคันหลังรู้ว่ารถของ เรากำลังมีปัญหาขึ้น

แล้วค่อยๆประคอง รถเข้าค้างทาง อย่ า งป ล อ ด ภั ย

ขอขอบคุณที่มา krustory, rooormai

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…