Home ข่าวทั่วไป 8 ต้นไม้ มีติดที่บ้านกันงูเข้าบ้านได้

8 ต้นไม้ มีติดที่บ้านกันงูเข้าบ้านได้

8 ต้นไม้ มีติดที่บ้านกันงูเข้าบ้านได้

8 ต้นไม้ มีติดที่บ้านกันงูเข้าบ้านได้

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้พวกเรามีไอเดียดีๆมาแนะนํา ช่วงนี้หน้าฝน งูเงี้ยวเข ี้ยวขอมีเยอะ

เรามาหาวิธีกันงูเข้าบ้านด้วยการปลูกต้นไม่กันงูกันนะคะ มีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1กุยช่ า ยประดับ

อีกต้นไม้ไล่งูที่เราอนำ มอาบอ กต่อในวันนี้ก็คือต้นไม้ดอ กสีม่วงสวยงายอ ย่ าง กุยช่ายประดับ นั่นเอง ต้นไม้กันงู

ความสูงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 60 เซนติเมตร มีก ลิ่ นคล้ายกับกุยช่ายทั่วไป แต่ในส่วนของดอ กและใบ นิยม

นำมาประดับตกแต่งมากกว่า และด้วยความที่มีก ลิ่นเฉพาะเช่นนี้เอง ทำให้กุยช่ายประดับสามารถไล่งูให้ออกไปจากสวน

หรือบ้านของเราได้ครับ กุยช่ายม่วงมีอ า ยุ ยื นย าวหล า ยปี ซึ่งไม่ใช่แค่กันงูได้นะครับแต่กุยช่ายม่วงยังสามารถกันยุง

และหมัดไม่ให้เข้าบ้านได้ด้วยค่ะ

2ต้นร ะ ย่อม

เริ่มจากต้นไม้กันงู ต้นระย่อม ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยกันก่อนเลยครับ ต้นไม้ชนิดนี้จะมีความสูงประมาณ 30 – 70

เซนติเมตร ผลัดใบช่วงฤดูแล้งและผลิใบในช่วงฤดูฝน ส่วนปลายของดอ กเป็นสีขาว โคนดอ กเป็นชมพูหรือแดงเข้ม

ที่ต้นระย่อมเป็นต้นไม้ที่สามารถไล่งูได้ ก็เ พ ร า ะว่าต้นระย่อมมีฤทธิ์รบกวนประสาทและระบบหัวใจของงูครับ

นอกจากนี้ต้นระย่อมยังเป็นส มุ น ไ พ รที่สามารถช่วยล ดระดั บน้ำต าลในเลือ ดได้ด้วย

3ต้นจิงจูฉ่ า ย

และอีกหนึ่งต้นไม้กันงูมากส ร ร พ คุ ณก็คือ ต้นจิงจูฉ่าย หรืออีกชื่อที่หล า ยคนรู้จักก็คือ ต้นโกฐจุฬาลัมพา

ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยถึงส ร ร พ คุ ณในเรื่องของการล ดความดันโลหิต ขับลม และล ดกรดในกระเพาะอาหาร

และยังปลูกง่ายด้วยการปักชำหรือเพาะเมล็ด และอีกส ร ร พ คุ ณที่น่าสนใจก็คือ จิงจูฉ่ายเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นรวมไปถึง

มีก ลิ่ นที่ฉุน เมื่อได้ก ลิ่ นงูจะเลื้อยหนีไปเพราะรู้สึกไม่ชอบก ลิ่ นนั่นเอง

4ด า ว เรือง

ต่อด้วยไม้ล้มลุก ต้นไม้กันงูอ ย่ าง ดาวเรือง กันครับ ลักษณะเด่นของดาวเรืองก็คือ กลีบดอ กมีลักษณะซ้อนกันหลายชั้น

เป็นวงกลมและเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่มีมากกว่าความสวยงาม เ พ ร า ะก ลิ่ นของดอ กดาวเรืองสามารถรบกวนการจู่โจม

ของงูได้ ส่วนย างในลำต้นของดอ กดาวเรืองก็มีฤทธิ์ทำใ ห้ผิวหนังของงูระคายเคือง รวมไปถึงทำให้สายต าของงูพร่าเลือนได้

เช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ไล่งูที่มีความสวยงามควรค่าแก่การปลูก

5ว่านพญานา ค ร า ช

มาต่อ กันที่ต้นไม้กันงู ว่านพญานาคราช หรือต้นพญานาคราชกันบ้าง ว่านชนิดนี้เป็นต้นไม้ในกลุ่มของกระบองเพชรครับ

มีส ร ร พ คุ ณในการแก้พิ ษงู ตะขาบ และ แ ม ง ป่อง รวมไปถึงสามารถไล่งูได้เช่นกัน เ พ ร า ะน้ำมันของว่านพญานาคราช

มีก ลิ่ นแรง จึงสามารถไล่งูที่ไม่ชอบก ลิ่ นฉุนเป็นทุนเดิมได้ นอ กจากนี้ยังมีความเ ชื่ อที่ว่า เมื่อว่านพญานาคราชออก ด อ ก

จะนำค วามโชคดีมาสู่บ้าน ทำให้พืชชนิดนี้เป็นพืชไล่งูที่นิยมปลูกกัน มากนั่นเองจ้า

6ว่านพญาลิ้นงู

ว่านพญาลิ้นงู เป็นส มุ น ไ พ รพื้นบ้านที่เป็นไม้ล้มลุกที่หล า ยคนรู้จักกันดี ลำต้นจะอยู่ใต้ดิน ส่วนหัวของต้นไม้กันงูชนิด

นี้มีรูปทรงที่คล้ายกับหอมหัวใหญ่แต่ย าวรีกว่า ส่วนใบคล้ายกับต้นหอม ต้นกระเทียมที่แตกออ กมาจากหัว มีความเ ชื่ อกันว่า

หากปลูกต้นว่านพญาลิ้นงูไว้รอบๆ บ้าน งูจะไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้กับบ้าน อีกทั้งต้นไม้กันงูชนิดนี้ยังมีส ร ร พ คุ ณที่สามารถ

ช่วยดูด พิ ษ แล ะถ อ น พิ ษ จากสั ต ว์มี พิ ษ ทั้งงู ตะขาบและ แ ม ง ป่องอีกด้วย

7ฟ้ า ทะลายโ จ ร

เ ชื่ อว่าหล า ยคนเคยได้ยินส ร ร พ คุ ณของ ฟ้าทะล า ยโ จ ร มาหลากหล า ยส ร ร พ คุ ณเลยใช่มั้ยคะ ไม่ว่าจะเป็น

ส ร ร พ คุ ณในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การต้านไวรัสและยับยั้งการติดเ ชื้ อในระบบทางเดินห า ยใจ แต่ทราบมั้ยครับ

ว่าฟ้าทะล า ยโ จ รมีอีกชื่อหนึ่งว่า หญ้ากันงู เ พ ร า ะหากงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วสัมผัสกับรากหรือใบของฟ้าทะลายโ จ ร

จะทำให้ผิวหนังของงูป ว ดบวมได้ หล า ยคนจึงนิยมปลูกฟ้าทะล า ยโ จ รไว้เพื่อป้องกันงูเข้าบ้านนั่นเองค่ะ

8ส า บเสือ

ต้นส า บเสือ จัดเป็นไม้ล้มลุกที่สามารถแตกกิ่ง ก้ า นสาขาเป็นทรงพุ่ม และ ในส่วน ข อ ง กิ่งก้านและ ลำต้นจะปกคลุม

ไปด้วยขนนุ่มอ่อน ใบของต้นส า บเสือจะมีลักษณะเป็นทรงรีสามเหลี่ยม เมื่อนำมาขยี้จะเกิดก ลิ่ นแรงคล้ายกับก ลิ่ นส า บ

ของเ สื อ ซึ่งเป็นก ลิ่ นที่งูไม่ชอบ ดังนั้นต้น ส า บ เ สื อจึงกล า ยเป็นอีกหนึ่งต้นไม้กันงู ที่นิยมนำมาปลูกรอบบ้านเพื่อป้ อ กันงู

รวมไปถึงจิ้งจกและตุ๊กแกอีกด้ว

ขอขอบคุณที่มา sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…