Home ข่าวทั่วไป ขายดีจนเจ๊ง ข้อคิดเตือนชีวิตคนดีมากๆ

ขายดีจนเจ๊ง ข้อคิดเตือนชีวิตคนดีมากๆ

ขายดีจนเจ๊ง ข้อคิดเตือนชีวิตคนดีมากๆ

ขายดีจนเจ๊ง ข้อคิดเตือนชีวิตคนดีมากๆ

ค้าขายดีมาก ทำขายแทบไม่ทัน แต่ละวัน แต่ทำไมถึงเจ๊งได้ บางคนอาจจะไม่เชื่อค้าขายดีก็ต้องรวย ข ย า ย กิจการได้สิ

จะเจ๊งได้ยังไง แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ แม้แต่ตัวเจ้าของธุรกิจเองก็ยังงงซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดกับธุรกิจเล็กในบ้านเรา

ที่มีเจ้าของคนเดียวเป็นคนเริ่มต้น อ ย่ า งเช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านขายส้มตำ หรือธุรกิจเล็กๆ

แล้วทำไมธุรกิจเล็กๆ เหล่านี้ที่ขายดี แต่กลับต้องปิดตัวลง นั่นเป็นเพราะว่าขายดีแต่กลับไม่เห็นกำไร

แล้วสาเหตุมันมาจากไหนผมจะยกตัวอ ย่ า งเพื่อนผมให้ฟังตลอดหลายปีที่ ผ่ า นมา เขามีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเอง

มีลูกค้าตลอด ยอดขายแต่ละวันก็ดีมาก แต่ก็ยังต้องไปก ู้หนี้ มาใช้ต่ออายุธุรกิจเขาจึงได้มาปรึกษาผมว่าทำไมขายดีขนาดนี้

แต่กลับจะเจ๊งเหมือนมองไม่เห็นกำไรเลยผมจึงถามเขาว่า เจ้าของธุรกิจ ได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่เขาตอบกลับมาว่า

เป็นเจ้าของ ทำไมต้องมีเงินดือน ขายได้เท่าไหร่ก็เป็นของเขาหมดอยู่แล้วผมบอกทำไแบบนั้นไม่ได้

มันผิดแล้วผมก็ถามเขาต่อว่า เจ้าของกิจการใช้เงินเดือนละเท่าไหร่

เขาคิดอยู่นานก่อนจะตอบ และพูดว่าไม่รู้หรอกว่าเดือนเท่าไหร่เพราะไม่เคยนับ เวลาจะใช้อะไรก็หยิบเอาจากเก๊ะเก็บเงิน

ไปจ่ายผมจึงถามคำถามสุดท้าย “แล้วเงินที่หยิบออกไป เอาไปใช้จ่ายค่าอะไรบ้างคราวนี้เขาอธิบายมาซะยืดย า ว

ก็ซื้อทุกอ ย่ า  งที่ต้องซื้อ จ่ายทุกอ ย่ า ง ที่ต้องจ่ายซื้อของเข้าร้าน จ่ายเงินลูกจ้าง ให้ลูกไปโรงเรียนค่ากับข้าวในบ้าน

ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำไฟ จิปาถะอ่ะแหละ

ผมฟังแบบนี้ก็ได้ตอบ ผมจึงบอกเขาไปว่านั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมธุรกิจ นายที่ขายดีทุกวัน แต่ทำไมถึงจะเจ๊งธุรกิจส่วนใหญ่ที่

สร้างมาเองกับมือ แบบเพื่อนผม มักจะไปไม่รอดเพราะเป็นเพื่อนผมนี่แหละเพราะเจ้าของไม่เคยมีเงินเดือนให้ตัวเอง อ ย า กใช้เท่า

ไหร่ก็ใช้ มีเท่าหร่ก็จ่ายออกหมดเพราะคิดว่าเงินตัวเอง จะใช้เท่าไหร่ก็ได้ และก็ไม่เคยจดบันทึกรายการว่าใช้ไปกับอะไรบ้าง

จึงเป็นสาเหตุใหญ่ๆ 3 เรื่อง ดังนี้

1 ไม่ทำ บั ญ ชีรายรับ-ราย จ่ า ย

บางคนอาจจะไม่ชอบ การทำบัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตัวเองแต่ละวันซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัว แ ต่ ก า รทำธุรกิจ

ต้องมีบัญชีรายรับ-รายจ่ายและจำเป็น ต้องทำให้เป็นนิสัย เพราะเราจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนลงทุนไปเท่าไหร่ใช้จ่ายไปกับ

อะไรบ้าง และได้กำไรมาเท่าไหร่คุ้มค่าที่จะทำต่อไปหรือไม่ อ ย่ า เ ห็นว่าธุรกิจไปได้ดี มียอดขายเยอะ อ ย า ก จะใช้จ่าย

หยิบออกไปตอนไหนก็ได้ทำแบบนั้น จะส่งผลกระทบกับธุรกิจในระยะ ย าว ทำให้มีกำไรแบบไม่รู้ตัว และเจ็งแบบไม่รู้ตัวได้เช่นกัน

2 ไม่ตั้งเงินเดือนให้ตัว เ อ ง ไม่แ ย กเงินธุรกิจออกจาเงิน ส่ ว นตัว

ถึงแม้จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองแต่การตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเราจะได้รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน

และใช้ได้เท่าไหร่เพื่อที่จะไม่เกินจากนี้เพราะถ้าธุรกิจมีรายจ่ายที่ไม่จำกัดไม่แน่นอนในแต่ละเดือนจะทำให้เราคุมบัญชีได้ ย า ก

ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจึงควรตั้งเงินเดือนให้ตัวเองและใช้จ่ายจากเงินเดือน ไม่ใช่จากรายได้ของธุรกิจทั้งหมด ถ้าเงินเดือนที่ได้ไม่

อใช้ก็ต้องไปยืมจากบัญชีส่วนอื่น และต้องทำการจดบันทึกไว้ และคืนเงินจำนวนนั้นใส่คืนด้วย อ ย่ า  งเคร่งครัด

3 ใ ช้ เงินผิดวัตถุประ ส ง ค์

ก าร หยิบเงินไปใช้จ่ายกับทุกอย่ าง เป็นสิ่งที่ผิด อ ย่ า ง เช่น จ่า ยค่าบ้าน ผ่อนรถ สังสรรค์ หรือซ์้อของเข้าบ้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ควรจะเป็นเงินส่วนตัว ไม่ใช่เงินจากการทำธุรกิจถึงจำเป็นต้องตั้งเงินเดือนให้ตัวเอง เ พื่ อ ที่จะรู้ค่าใช้  จ่ า ย ส่วนตัว ใ น แต่ละเดือน

ส่วนเงินธุรกิจ ควรจะใช้จ่ายไปกับการซื้อของ สำหรับเข้าร้าน วัตถุดิบค่าจ้างพนักงาน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว ข้ อ ง กับธุรกิจเท่านั้น

หากเราไม่แยกบัญชีส่วนตัว กับบัญชีธุรกิจออกจากกัน อ ย่ า ง สิ้นเชิง เราจะไม่รู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ ค่าดำเนินการเท่าไหร่และ

กำไรขาดทุนเท่าไหร่ จะทำให้ทุนหด กำไรก็หายในที่ สุ ด

ขอขอบคุณที่มา b i t c o r e t e c h verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…