Home ข่าวทั่วไป 4 ความลับที่ ธนาคารไม่เคยบอก เวลาไปฝากเงิน

4 ความลับที่ ธนาคารไม่เคยบอก เวลาไปฝากเงิน

4 ความลับที่ ธนาคารไม่เคยบอก เวลาไปฝากเงิน

4 ความลับที่ ธนาคารไม่เคยบอก เวลาไปฝากเงิน

การเก็บออมเงินที่หลายๆคนเลือ กเก็บคือ การฝากไว้กับธนาคารเพราะเห็นว่าเป็นที่ ที่ปลอ ดภั ยที่สุดถึงแม้ว่าจะได้ดอ กเบี้ยที่น้อย

มากแต่ทุกคนก็มีความฝันของตัวเองกันทั้งนั้น ทั้งชีวิตที่มั่นคง มีบ้าน มีรถ มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ท่องเที่ยวต่างป ระ เท ศจึงเลือก

ที่จะเก็บฝากที่ธนาคารแต่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับการนำเ งิ นไปฝากธนาคารเอาไว้นานๆ เพื่อหวังสะสมเ งิ นออมสำหรับวัยเกษียณ

และธนาคารเองก็ไม่เคยบอ ก วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันค่ะ ว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้ และเมื่อรู้แล้ว เราก็ไม่ควรเก็บออมเงินไว้

เพียงทางเดียว ควรจะมองหาช่องทาง และโอกาสออมด้านอื่นๆ การลงทุนเพิ่ม และการสร้างร า ยได้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

1 มี ค ว ามเ สี่ ย งเงินหายในกรณีธนาคารล้ม

ความเชื่อของเราคือฝากเ งิ นไว้กับธนาคารไม่ต้องกลัวว่าเ งิ นจะห า ย แต่ในความเป็นจริง อ ย่ างเช่นในปี 40 แบงก์เกิดเจ๊งขึ้นมา

ทำให้เราไม่สามารถถอนเ งิ นทั้งหมดออ กมาได้ในกรณีที่มีเ งิ นฝากมากกว่ากฏหมายคุ้มครองกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าเราจะมี

เ งิ นฝากเท่าใดก็ต าม หากเกิน 1 ล้านบาท แล้วแบงก์ล้ม เราจะได้วงเ งิ นคุ้มครองเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น โดยวงเ งิ นคุ้มครองจะ

ค่อยๆ ล ดลงต ามสัดส่วนเ งิ นฝากอีกด้วย

2 เ สี ยโอกาสในการล ง ทุ น

ข้อดีของการฝากเ งิ น คือถอน มาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ต่างจากการฝากประจำที่มีระยะเวลา และกำหนดการชัดเจน ต้องฝากให้ครบ

กำหนด เอาเงินออ กมาไม่ได้ หากเอาออ กมาก็อาจจะเ สี ยดอ กเบี้ย การฝากเงินสด เราสามารถนำมาใช้ได้ทันทีในย าม ฉุ ก เ ฉิ น

แต่การฝากเงิน มากเกินความจำเป็นโดยที่ไม่ล ง ทุ นด้านอื่นเลย ทำให้เราเ สี ยโอกาสในการใช้เ งิ นทำงานให้เรา เ สี ยโอกาสใน

การต่อยอดเงินในอนาคต เ พ ร า ะหล า ยคนกลัวเงินต้นจะหายและกลัวความไม่แน่นอนทำให้ไม่ยอมเอาเงินฝากไปทำอะไรเลย

3 ยิ่ง ฝ า กนานเงินยิ่งห า ย

หล า ยคนเชื่อว่า การเอาเ งิ นไปฝากธนาคารนั้นเป็นการสะสมเ งิ นต้น แถมได้ดอ กเบี้ย แต่หารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้ว การที่เ งิ นต้นไม่

ห า ยนั่นคือเรื่องจริงๆ แต่มูลค่าเ งิ นกลับล ดลงตลอ ดเวลา เนื่องจากภาวะเ งิ นเฟ้ ค่าครองชีพ และร า ค าสินค้ าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน

ทำให้เ งิ นที่เรามีเท่าเดิมในธนาคารกลับซื้ อสินค้ าได้น้อยลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเท่ากับว่าเรามีเ งิ นฝากเท่าเดิมแต่ซื้ ออะไร

เหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ซึ่งอัตราเ งิ นเฟ้อเฉลี่ยของประเทศเราอยู่ที่ 3เปอร์เซน ต่อปี แต่ดอ กเบี้ยเ งิ นฝากมักจะต่ำมาก หากไม่ใช่ฝาก

ประจำ ไม่ถึง 1เปอร์เซน ด้วยซ้ำ พอหักลบกันแล้ว เหมือนเราจะมีเ งิ นเท่าเดิม แต่มูลค่ากลับน้อยลงมาก

4 ค ว ามฝันต่างๆอาจจะไม่เป็นความจริง

ในวันข้างหน้า หากเกิดภาวะเงินเฟ้อ เราจะเห็นเลยว่าการเอาเงินไปฝากไว้ในแบงก์สร้างความเสี่ ย งให้กับเราอย่ างมากเพราะค่า

เ งิ นล ดลงทุกปี เหมือนจะฝากไว้เยอะแต่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จ่ายอยู่ดี ดังนั้นเราควรแบ่งเ งิ นไปล ง ทุ นเพิ่มด้วย เผื่อจะสร้างผล

ตอบแทนที่ดีในอนาคตจากข้ อมูลข้างต้น เราไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆ เอาเ งิ นไปล ง ทุ นนะ อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจ การศึกษาข้ อมูล

และความถนัดของแต่ละคน เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าการนำเงินฝากไว้เฉยๆไม่ได้แปลว่าเ งิ นต้นเราจะปลอ ดภั ย100เปอร์เซนอีกต่อไป

แล้วเช่นวิก ฤ ติโควิดที่ผ่ า นมาคนที่นำเงินไปลงทุนเทรดหุ้น หรือเงินดิจิตอลส่วนใหญ่จะสามารถต่อยอ ดเ งิ นได้

มากกว่าคนที่มีเ งิ นเก็บเฉยๆ เ พ ร า ะพอตกงาน ก็ต้องเอาเ งิ นเก็บมาใช้ และเ งิ นก็ร่อยหรอลงไปทุกวัน ดังนั้นเราควรจัดสรร

เงินให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ งิ น สำรองใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น และการล ง ทุ น เพื่อให้เ งิ น ทำงาน สร้างความ

มั่งคั่งให้เราในอนาคต

ขอขอบคุณที่มา lifein-hug  sit-smiling parinyacheewit sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…