Home ข่าวทั่วไป 4 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเป็นต้นแบบให้เขาเห็น

4 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเป็นต้นแบบให้เขาเห็น

4 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเป็นต้นแบบให้เขาเห็น

4 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเป็นต้นแบบให้เขาเห็น

การเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่ างมีความสุข และเป็นคนดีในสังคมที่มีความหลากหลายไม่ใช่เรื่องง่าย หลายสิ่งหลายอ ย่ างที่พ่อแม่พร่ำสอนให้เป็นคนดีอาจไม่มีค่าหากพ่อแม่ทำสิ่ง ๆ นั่นเสียเอง การเป็น แบบอย่ างที่ดี จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น เพื่อเป็นตัวอ ย่ างให้ลูกได้ซึมซับสิ่งดี ๆ เหล่านั้นไป10 แบบอย่ างที่ดี ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น

เพราะการเรียนรู้ของเ ด็ ก ไม่ได้มาจากการใช้หูฟัง เพียงอย่ างเดียว  เด็ กทุกคนเรียนรู้จากการสังเกต การสัมผัส การได้ลองทำ ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะสอนสิ่งใด สิ่งหนึ่งให้ลูก การพูดหรือสอนเพียงอย่ างเดียวอาจไม่เพียงพอให้ลูกจดจำและนำไปใช้ได้ดังนั้น การเป็น แบบอย่ างที่ดี ให้ลูกเห็น จะช่วยให้เ ด็ กได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดี จากการซึมซับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่เป็นประจำ จากการสังเกตและทำตามผู้ใหญ่ และ 10 แบบอย่ างที่ดี ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นมี ดังนี้

1 รู้จักยอมรับผิด รู้จักขอโทษ และ พย าย ามปรับปรุงทำสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้ เราไม่ควรมองว่าลูกอายุน้อย กว่าไม่จำเป็นต้องขอโทษลูก หรือการหาข้ออ้างในการกระทำผิดของตนจึงไม่ต้องขอโทษเพียงเพราะ กลัวการทำผิดต่อหน้าลูก เป็นตัวอย่ างที่ไม่ดีเลยค่ะการขอโทษ นอกจากจะทำให้ลูกรับรู้ว่า การขอโทษไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย แต่เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจต่อการยอมรับ รับผิดชอบ และปรับปรุงตนเองต่อไป และยังทำให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของชีวิตอีกด้วย

2 การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุภาพ

การถือหลักว่ามนุษย์ทุกคน ควรปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพ ไม่ว่าคนคนนั้นจะทำงานอะไร มี เชื้ อ ช าติ อะไร ทำงานแบบไหน ก็ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพอย่ างเท่าเทียมกันโดยคุณพ่อคุณแม่ สามารถทำเป็นตัวอย่ าง ให้ลูกเห็นเป็น แบบอย่ างที่ดี แบบง่าย ๆ ในการพูดคุยกับพนักงานเสริฟพนักงาน รั ก ษ า ความปลอดภั ย พนักงานทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น อย่ างสุภาพ ลูกก็จะเข้าใจในหลักการนี้ได้อ ย่ างง่ายดาย

3 รั ก ษ า สัจจะและสัญญา

ไม่ว่าพ่อแม่จะสัญญาสิ่งใด ไว้กับลูกก็ตาม ควรทำตามสัญญาที่ให้ไว้เสมอ แม้ว่าสิ่ง ๆ นั้นจะย ากแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นจึงไม่ควรให้ความหวัง กับลูกโดยการสัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การรักษ าสัญญานี้ นอกจากจะทำให้ลูกมั่นใจในตัวพ่อแม่ว่าจะไม่ โ ก ห ก หรือไม่ทำในสิ่งที่สัญญาไว้แน่นอน ยังสอนให้ลูกรู้จักรั ก ษ า คำพูดของตนและจะพย าย ามทำสิ่งที่ตนได้สัญญาไว้จนสำเร็จ

4 แสดงความรักต่อครอบครัว

แม้ในสังคม ไ ท ยที่ไม่นิยม แสดงความรักต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการกอด การหอม เพราะกลัวว่าลูกจะไม่เคารพ แต่การแสดงความรักต่อกัน ทั้งการแสดงความรักระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ และการแสดงความรักต่อลูกนอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ยังช่วยปลูกฝังความคิดที่ดี ในการกระทำต่อสถาบันครอบครัวของตนในอนาคตอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา a m a r i n b a b y a n d k i d s verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…