Home ข่าวทั่วไป ล้างตะไคร่น้ำในสายย าง กลับมาสะอาดเหมือนใหม่

ล้างตะไคร่น้ำในสายย าง กลับมาสะอาดเหมือนใหม่

ล้างตะไคร่น้ำในสายย าง กลับมาสะอาดเหมือนใหม่

ล้างตะไคร่น้ำในสายย าง กลับมาสะอาดเหมือนใหม่

ในทุกบ้ า นจะต้องมีสายย างน้ำกันไว้อยู่แล้วเป็นสายย างที่ได้นำมาต่อกับในส่วนของตัวก๊อกน้ำเปิดน้ำให้น้ำไหลออกมาเอาไว้ใช้

งานรดน้ำต้นไม้ต่างๆ เมื่อเราได้ใช้ไปนานๆได้ลองสังเกตดูแล้วในสายย างจัดเต็มไปด้วยความดำ ส ก ป ร ก เป็นคราบตะ ไ ค ร่เขียว

ที่ติดอยู่แบบนั้น เวลาที่เราเปิดน้ำก็มักจะมีเศษ ตะ ไ ค ร่หลุดออกมาด้วยหากบ้ า นไหนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ หรือเรามองด้วยสายตา

แล้วสายย างตัวเองมีตะไ ค ร่ที่ติดอยู่ในสายย าง ไม่ต้องทิ้งและไม่ต้องซื้อใหม่ค่ะ

เพราะเราสามารถที่จะทำความสะอาดตะไคร่ที่อยู่ด้านในให้ออกมาได้ ก็จะได้เป็นสายย างอันใหม่ที่น่าจะใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

กว่าเดิมไม่ต้องมีเศษต่างๆหลุดออกมาพร้อมกับน้ำ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1 สก๊อตไบรท์ หรือ เศษฝอยขัดหม้อ

2 ตะแกรงตาถี่

วิธีในการล้าง

1 สก๊อตไบร์ทให้นำมาม้วนเป็นลักษณะกลมๆ ให้ได้ขนาดที่มีความพอดี กับสายย าง จากนั้นให้ใส่เข้าไปในสายย างน้ำได้เลยและ

ต่อสายย างน้ำเข้ากับตัวกรองน้ำได้ปกติ จะเปิดระดับน้ำให้แรงสุด เพื่อที่จะทำให้แรงดันของน้ำได้ดันในตัวของสก๊อตไบร์ทผ่ า น

สายย างออกมา ตั้งแต่ปลายเส้นไปจนสุดเส้น

2 หาตะแกรงมารองเอาไว้ที่ปลายสายย างแ ล้วจะเห็นว่าเมื่อเราได้เปิดน้ำออกมาแล้วนั้นมีความดันแรงๆ พวกคราบตะไคร่ก็จะหลุด

ออกมาพร้อมกับสก๊อตไบร์ทเต็มอยู่ที่ตะแกรง ให้เราทำซ้ำแบบนี้หลายๆรอบ จนกว่าสายย างจะมีความสะอาดพวก ความส ก ป ร ก

หรือตะ ไ ค ร่น้ำเขียวออกมาจนหมด

3 ตะไคร่ที่อยู่ในสายย างออกมาจนหมดแล้วสก๊อตไบร์ทหลุดออกมาจากสายย าง ก็ปิดน้ำได้เลย ที่นี้เราก็จะเห็นว่าสายย างน้ำของ

เรานั้นก็มีความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม เวลาที่เราเปิดน้ำใช้ในครั้งถัดไป ก็มั่นใจในเรื่องของความสะอาดสิ่งสำคัญมากๆการที่เราจะใส่

สก๊อตไบร์ทเข้าไปในสาย ย างนั้นไม่ควรอัดแน่นจนเกินไป เพราะให้มีความหลวมหน่อย เพราะถ้าหากว่าแรงดันน้ำน้อย ก็ไม่สามารถ

ที่จะดันตัวสก๊อตไบร์ทออกมาได้จะทำให้คาอยู่แบบนั้น การทําความสะอาดสาย ย างด้วยสก๊อตไบร์ทและความดันน้ำนี้

เป็นวิธีการทำที่ง่ายมากๆเลย ไม่ต้องซื้อสายย างเปลี่ยนใหม่ให้เปลืองเงิน วิธีนี้ลองนำไปทำกันดูได้ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้ มี กันอยู่

แล้วเป็นสิ่งที่ได้มีติด กันอยู่ในทุกบ้านการเก็บสายย างอย่ างถูกต้อง ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาต่างๆได้ หลังจากที่เราได้เปิดน้ำใช้

งานเสร็จแล้วให้ยกสาย ย างให้น้ำที่ยังคงค้างอยู่ด้านในไหลออกมาจนหมด แล้วทำการม้วนเก็บสาย ย างเอาไว้ในที่ร่มไม่วางตาก

แดดเอาไว้จะช่วยลดการเกิดตะไคร่และการที่เราวางตากแดดนานๆจะทำให้สายย างน้ำมีความแข็งมีความเปราะได้นำไปทำกันดูได้

ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้ ย ากเลย จะช่วยทำความสะอาดสาย ย างน้ำของคุณได้ อ ย่ างสะอาดดี

ขอขอบคุณที่มา 108archeepparuay hostingrc

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…