Home ข่าวทั่วไป ปลูกผักกาดขาวไว้กินเอง ผักโตเร็วต้นใหญ่

ปลูกผักกาดขาวไว้กินเอง ผักโตเร็วต้นใหญ่

ปลูกผักกาดขาวไว้กินเอง ผักโตเร็วต้นใหญ่

ปลูกผักกาดขาวไว้กินเอง ผักโตเร็วต้นใหญ่

ผั ก ก า ด ขาวที่จะนิยมนำมาทำในเมนูอาหารต่างๆได้ในหลากหลายเมนู และผักกาดขาวนั้นก็ยังเป็นผักที่ได้ให้ประโยชน์ที่ดีให้

ส า รอาหารที่ดีกับร่างกายอย่ างมากๆเลย สำหรับบ้ า นในที่นิยมปลูกผักไว้ทานกันเองแล้วกำลังมองหาวิธีการปลูกผักกาดขาวกัน

วันนี้เราได้นำเคล็ดลับการปลูกผักกาดขาวที่จะสามารถเก็บไว้ทานเองกันได้มาฝากให้กับท่านที่สนใจผักกาดขาว จะเป็นผักชนิดที่

ปลูกได้ตลอดทั้งปีและปลูกได้เจริญเติบโตได้อย่ างดีด้วยในช่วงอากาศหนาว จะมีอุณหภูมิ 15-22 องศา ซึ่งจะเป็นช่วงอากาศที่

เหมาะสมสำหรับการปลูกผักกาดขาวก็จะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับการปลูกผักกาดขาวนั้นไม่ได้ยุ่ง

ย ากอย่ างที่หลายๆคนได้คิด กันเอาไว้ บางคนอาจบอกว่า การปลูกผักเป็นเรื่องที่ย ากแต่ถ้าหากว่าเราได้รู้วิธีการปลูกที่ถูกต้อง ไม่

ต้องดูแลอะไรเยอะเลย เราก็จะได้มีผักเอาไว้ทานกัน

ก า ร เตรียมดินสำหรับปลูก

ใ น ส่วนของการเตรียมดินสำหรับการปลูกนั้น ก็จะเริ่มด้วยการขุดหลุมให้มีความลึก อยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร ให้พลิกในส่วนของ

หน้าดินตากแดดไว้นาน 7-10วันจะใช้อุปกรณ์จอบมาบดดินที่มีความละเอืยดและให้ผสมดินเข้ากับปุ๋ ย ห มั กหรือจะเป็นปุ๋ ยค อ ก 2

กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ผสมดินให้ทั่วๆกัน รดน้ำให้ดินมีความชุ่ม จากนั้นให้พักดินปลูกเอาไว้นาน 3 วัน

การปลูกผักกาดขาว

การปลูกผักกาดขาวสามารถทำได้ 2 วิธี

แ บ บ ที่ 1 วิธีนี้จะเป็นวิธีการปลูกแบบหวานเมล็ดใส่ลงไปในแปลง ซึ่งจะใช้กับผักกาดขาวใหญ่ผักกาดขาวธรรมดาตามท้องตลาดที่

มีอยู่ทั่วไปเมล็ดนั้นจะมีราคาที่ไม่แพง

แ บ บ ที่ 2 จะเป็นวิธีการเพาะกล้า แล้วให้ย้ ายลงไปปลูกในแปลงผัก สำหรับวิธีนี้นั้นจะเป็นวิธีที่เหมาะกับผักกาดขาวปลี เมล็ดพันธุ์

ของผักจะมีราคาที่สูง

แ บ บ หว่านลงแปลงปลูก

เมล็ดพันธุ์ให้หว่านลงไปในแปลงเพาะปลูกกันได้เลย โรยด้วยปุ๋ ย ห มั กหรือจะเป็นปุ๋ ยค อ กให้มีความหนาอยู่ที่ประมาณ 1 cm

ทับด้านบนด้วยฟางข้าวหรือเป็นหญ้าแห้ง เพื่อที่จะรั ก ษ าความชื้น รดน้ำเช้าและเย็นให้มีความชุ่มระยะเวลา 15-20 วัน ก็ได้เวลาที่

จะทำการถอนแล้วทำการแยกแต่ละต้นให้ห่ า งกัน 30 ถึง 35 cmจะทำการรดน้ำวันละ 2 ครั้งในช่วงเวลาเช้าและเย็นไม่ควรให้

ขาดน้ำเพราะต้นผักกาดขาวนั้นจะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันอย่ างเต็มที่การบำรุงต้นก็ใส่เป็นปุ๋ ย ห มั กหรือเป็นปุ๋ ยค อ กหลังจาก

ที่ทำการถอนแยกทุกๆ 10 วัน ใส่ไปจนถึงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวต้น

แ บ บ เพาะกล้า

การหว่านเมล็ดพันธุ์ให้หว่านใส่ลงไปในแปลงสำหรับการเพาะกล้าจากนั้นโรยดินทับด้านบนอย่ างบางๆจะใส่เป็นปุ๋ ยห มั กหรือเป็น

ปุ๋ ยค อ กให้มีระดับความสูงขึ้นมาสักประมาณ1เซนติเมตร จากนั้นให้ ทำการทับด้วยฟางข้าวหรือจะใช้เป็นหญ้าแห้งจะให้ประโยชน์

ที่ดี โดยจะช่วยรัก ษ าความชื้นเอาไว้ รดน้ำให้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งในทุกเช้าและเย็น ต้นกล้า ระยะเวลา 15 ถึง 20 วัน ก็มีความเจริญ

เติบโตให้ ย้ ายต้นกล้าที่เป็นต้นที่แข็ง แรงไปปลูกใส่ลงในแปลงกันได้เลย ระยะห่ า งของต้นนั้นอยู่ที่ 30 -35 ซม จะเว้นพื้นที่เอาไว้

และสำหรับการ ย้ ายต้นกล้านั้นแนะนำให้ ย้ ายในช่วงเย็น

การเก็บเกี่ยวผัก

ระยะเวลาในการปลูก 40-45 วันก็เจริญเติบโตได้อ ย่ างเต็มที่ เก็บเกี่ยวนำออกมาทานนำไปขายสร้างราย ได้ สร้างอาชีพกันได้เลย

พอได้ปลูกผักกาดขาวอายุ 40 ถึง 45 วัน ก็ถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยว นำออกมาทานหรือนำไปขายเพื่อสร้างเป็นรายได้ได้เลย

ขอขอบคุณที่มา thaikasetsart me-panya postsod

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…