Home ข่าวทั่วไป ปลูกผักชีแขวนถุงพลาสติกเหลือใช้ ไม่กี่วันเก็บกินได้

ปลูกผักชีแขวนถุงพลาสติกเหลือใช้ ไม่กี่วันเก็บกินได้

2,048
ปลูกผักชีแขวนถุงพลาสติกเหลือใช้ ไม่กี่วันเก็บกินได้

ปลูกผักชีแขวนถุงพลาสติกเหลือใช้ ไม่กี่วันเก็บกินได้

ก า รปลูกผักชีสามารถ ป ลู ก ได้หลายวิธีและปลูกได้กับหลาย ภ า ชนะ

ซึ่งผักชีเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำเยอะแต่กลับไม่ชอบน้ำขั งเพราะอาจจะทำให้เมล็ด

และต้น เ น่ า ได้ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการปลูกผักชีแขวนถุงหรือผักชีลอยฟ้า

ซึ่งปลูกวิ ธีนี้สามารถระบายน้ำได้ง่ายน้ำไม่ขั งแน่น่อน และช่วยให้ผักชีโตเร็วอีกด้วย

วั ส ดุ อุปกรณ์ที่ต้อง เ ต รี ย ม

1 ถุ ง พลาสติกหูหิ้วเหลือใช้

2 ท่อ ห รื อไม้ไผ่สำหรับทำราวแขวน

3 แก ล บ

4 ดินร่ ว น

5 น้ำสะอ า ด

6 เมล็ดผั ก ชี

7 ปุ๋ ย คอ ก

วิธี ก า ร ทำ

1 เริ่ม ขั้ น ต อ นแรกด้วยการผสมดินปลูก ขุยมะพร้าว แกลบ

ในอัตราส่วน 2-2-1 ต ามลำดับแล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2 จากนั้นนำถุงพลาสติกมาหูหิ้วเหลือใช้มา

ใส่ดินที่ผสมไว้จนเกือบเต็มถุง

3 ทำราวแขวนจากไม้ไผ่หรือท่อให้สูงจากพื้นดินสูง

จากพื้นดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร

4 จากนั้นให้นำถุงปลูกมาแขวนโดยให้ใช้หูหิ้ว

ของถุงคล้องไว้กับท่อหรือไม้ไผ่

5 ขั้นต่อมาให้เตรียมเมล็ดผักชีซึ่งแนะนำให้ใช้ขวดบดเมล็ดให้แตกออกเป็นสองซีก

เ สี ยก่อน เพื่อเพิ่มอัตร า การงอ กของเมล็ด

6 จากนั้นให้นำเมล็ดผักชีปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะ โรยไปในถุงพลาสติก

โดยเกลี่ยให้เมล็ดกระจายทั่วถุง แล้วนำดินที่ผสมไว้โรยกลบด้านบนบางๆอีกชั้น

7 ใช้กรรไกรเจาะที่ ก้ น ถุงสัก 4-5 รู เพื่อนเป็นการระบายน้ำ แล้วรดน้ำสะอาด

ต ามลงไปให้ชุ่มดี ในระหว่างปลูกให้รดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น

8 เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 7 วัน ผักชีก็จะเริ่มงอก

ร า กและต้นอ่อนออ กมาให้เห็น

9 เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 15 วัน ต้นอ่อนของผักชี

ก็เริ่มมีใบใหญ่ขึ้นและขึ้นแน่นเต็มถุง

10 เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 20 วัน ก็จะพบว่าผักชี

โตเต็มที่งามเต็มถุงก็สามารถเก็บกินได้เลยค่ะ

ข้ อ ดีของการปลูกผักชีแขวนถุง

1 ช่วยลดขยะในครัวเรือน

2 น้ำไม่ขังช่วยระบายน้ำได้ดีทำให้ร า กและเมล็ดไม่เ น่ า

3 ประหยัดพื้นที่ในการปลูก

4 ช่วยลดต้นทุนในส่วนของภาชนะปลูกเนื่องจากใช้ถุงเหลือใช้

5 ผักชีโตเร็วและใบเขียวสวย

การปลูกผักชีในถุงพลาสติกสามารถปลูกได้ง่ายและเป็นเร็วถือ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปลูกผักชีที่น่าสนใจค่ะ

ขอขอบคุณที่มา Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…