Home ข่าวทั่วไป ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีค่า เก็บไว้เป็นเงินออม

ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีค่า เก็บไว้เป็นเงินออม

ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีค่า เก็บไว้เป็นเงินออม

ปลูกต้นไม้อะไรดีให้มีค่า เก็บไว้เป็นเงินออม

ทร าบไหมว่าต้นไม้ก็เป็น ท รั พ ย์ สิ น ได้เหมือนกัน มีต้นไม้หลายชนิดเลยที่สามารถค้ำประกันเงินก ู้ได้ ปลูกไว้ขายตอนโตมีราคา

สูงและนำไปทำอย่ างอื่นได้อีกตั้งมากมายเหมาะแก่การปลูกไว้ใน ย ามเกษียณเลยหรือเป็น ม ร ด ก ไว้ให้กับลูกหลานได้เหมือนกัน

วันนี้เรามีมาแนะนำด้วยกันทั้งหมด 14 ต้น มีอะไรบ้างมาติดตามกันได้ด้านล่างนี้เลย

1 ต้ นพะยอม

เป็นไม้ที่มี เ นื้ อ สวย ด อ กมีกลิ่นค่อนข้างหอม และยังไม่เป็นอะไรง่าย ๆ ด้วยแม้จะเป็นช่วงขาดน้ำก็ได้

เนื่องจากเป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดีทีเดียว เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้หลายอ ย่ างด้วย

2 ต้ นจำปาทอง

เป็นไม้ที่น่าปลูกมากเพsาะว่าเป็นไม้ที่มีราคาสูง ต้นสวย โตเร็ว และยังเป็นไม้ ม ง ค ล อีกด้วย เป็นไม้ที่ชอบน้ำ เนื้ออ่อน ทนความชื้นได้ดีแต่ทนแล้งไม่ค่อยได้ ไม้ชนิดนี้ นิ ย ม นำไปทำเป็นวงกบ ประตู หน้าต่าง ถือเป็นความมงคลแก่ตัวบ้านด้วย

3 ต้ นสักทอง

ในไ ท ยเรานิยมกันเยอะเลย เป็นไม้ เ นื้ อ อ่อนปลูกแล้วโตเร็ว เนื้อไม้ละเอียดแต่ไม่มาก แต่ก็เ นื้ อ แ ข็ งด้วย

เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์สวยเลยทีเดียว ราคาสูงตลาดและไม้ชนิดนี้ราคาดีไม่มีตกเลย

4 ต้ นพะยูง ต้นแดง จี น

เป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นกระแสนิยมก็ว่าได้ ขึ้นชื่อว่าไม้wะยูงใครก็ร้องอ๋อเลย ปลูกง่าย โตเร็ว และยังเป็นส ม บั ติ ได้อีกด้วย

เป็นไม้เศรษฐกิจอีกตัวที่น่าปลูกเอาไว้จำหน่ายราคาสูงมากทีเดียว บางต้นใช้เวลานานกว่า 30 ปี บางต้น 50 ปี แต่พะยูง

จะไม่ใช้เวลานานขนาดนั้น

5 ต้ น ย า ง น า

อาจจะดูเป็นต้นไม้ธssมดาแต่รู้ไหมว่าราคาไม่ธรรมดาเลย ในไ ท ยเราพบเยอะทีเดียว แต่ว่าก็ เ ริ่ ม จะลดลง ๆ เรื่อย ๆ เหมือนกัน

เป็นไม้อีกชนิดที่โตเร็วเ หมือนกัน ปลูกง่าย เป็uไม้ เ นื้ อ อ่อน ส่วนตัวน้ำมัน ย างก็เอาไปขายได้อีกด้วย ไม้ก็ขายได้ราคาสูง

6 ต้ นยมหอม

สำหรับต้นนี้ใครพอจะเคยอ่านรายละเอียดของการทำเรือในซุปเปอร์มดของในหลวง ร.9 ก็ใช้ไม้ยมหอมนี่เอง ซึ่งมีลายไม้สวย

และยังเป็นไม้ที่ นิ ย ม นำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ทำฝ้าเwดานได้ ทำเครื่องดนตรีก็ทำให้มูลค่าสูงขึ้น

7 ต้ นเพกา ต้นลิ้นฟ้า

เป็นอีกต้นที่เนื้อมีความแข็ง มีความเ ห นี ย ว ทนทานพอสมควร สังเกตว่าไม้ชนิดนี้ปลวกจะไม่ค่อยกินเพsาะว่ามันแข็ง

เหมาะมากที่จะเอาไปทำเป็นเสาบ้านเลย แต่ราคาก็ไม่ธssมดาอยู่บนฟ้าเลยทีเดียว

8 ต้ นมะฮอกกะนี

เป็นต้นไม้ที่มีเปลือกค่อuข้างจะหย าบ หนา มีความขรุขระพอสมควรเลย จะแตกออกไปเป็นเสี่ยง ๆ

ได้ง่าย เนื้อด้าuในจะ ส ว ย มากที่สำคัญคือราคาสูงทีเดียว และยังสูงกว่าพะยูงและสักทองอีกต่างหาก

9 ต้ นประดูป่า

เป็นไม้อีกต้นที่คนนิยมปลูกก่อuเนื่องจากเ นื้ อ ไม้สวย ทนทาน ทนแล้ง มีราคาสูงไม่เบาเลย

ใครอย ากจะปลูกไม้ไว้เป็นรายได้ ขายได้ในอนาคตก็ลองปลูกดู

10 ต้ นตะก ู

เป็นอีกหนึ่งไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดเลย ปลูกแล้วค่อuข้างโตเร็ว ได้รับความนิยมไม่น้อยเลย ส่วนของ เ นื้ อไม้นั้น

จะมีความเนียน ละเอียด ต้นสูง ใหญ่ น้ำหนักเบา นิยมนำไปทำเป็นวัตถุนิยมกันแต่ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อยู่ ทำเป็นแปบuหลังคา

ก็เหมาะ แต่เป็นเสาไม่เหมาะเท่าไหร่

11 ต้ นกระถินเทพา อะเคเซีย

เป็นไม้ปsะเภทเดียวกับพะยูง มะก่ำ ข ี้เหล็กเลย เป็นไม้ที่อยู่ในตsะก ูลถั่ว ปลูกแล้วนำไปใช้ปsะโยชน์ได้หลายส่วน มาก ๆ โตเร็ว

นำไปทำปุ๋ ยได้ แต่ว่าพอ อ า ยุ แก่ตัวไปเรื่อย ๆ ไส้ด้านในจะเริ่มกลวง ๆ แล้ว ในแต่ละปีต้นนี้จะค่อuข้างสูงหลายเมตรเลย

12 ต้ นราชพฤกษ์ ต้นคูณ

เป็นต้นไม้ที่คุ้นกันดีใuบางภาคพื้นที่ ป ลู ก เยอะมากและยังเป็นต้นไม้ประจำชาติ ไ ท ยเราอีกด้วย ปลูกง่ายขย ายพัuธุ์ง่าย

เป็นไม้เนื้อแข็ง โตเร็ว มีด อ กสวยงาม

13 ต้ นอุโลก

บางคนอาจจะยังไม่คุ้นกันนัก เป็นไม้ เ นื้ อ อ่อน ต้นตรง โตเร็ว เนื้อไม้ละเอียด นิยมนำไปทำเป็uแกะสลักบุษบกหรือ

จตุรพักตรพิมาน ซึ่งในสมัยนี้อาจจะไม่ค่ อ ย มีแล้วไม้ชนิดนี้เรียกว่าค่อuข้างหาย ากพอสมควรเลย

14 ต้ นมะหาด

เป็นต้uไม้ที่น่าปลูกตลอดและโตเร็ว ดูแลง่าย ชอบดินร่วนปuทราย แต่ดินเหนียวก็อยู่ได้เหมือuกัน เป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดี มีความ

ทนทาน แต่ก็ชอบความชื้ น สูงแดดน้อย เ นื้ อ ไม้นั้นจะมีความหย าบสักหน่อย เหมาะจะทำเป็นเส าบ้านแต่ไม่เหมาะมาทำเป็uแผ่น

ทั้งหมดนี้เป็นไม้เ ศรษฐกิจที่น่าหามาปลูกเอาไว้สักต้น อ ย่ า ง น้ อ ย ก็เป็น มรดกให้ลูกหลายได้หรือจะ ป ลู ก เอาไว้กะจะขายทำ

กำไรย ามเกษียณก็ได้เ หมือนกัน สนใจต้นไหนก็หามาปลูกกันได้เลย

ขอขอบคุณที่มา nayadrishti panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…