Home ข่าวทั่วไป การปักชำมะกรูดด้วยยอด ทาแล้วรากงอกเพียบ

การปักชำมะกรูดด้วยยอด ทาแล้วรากงอกเพียบ

การปักชำมะกรูดด้วยยอด ทาแล้วรากงอกเพียบ

การปักชำมะกรูดด้วยยอด ทาแล้วรากงอกเพียบ

ปักชำมะกรูดถือเป็นการ ข ย า ย พันธุ์ที่นิยมมากที่สุดเพราะง่ายและใช้เวลาไม่นาน วันนี้ จึ ง

ขอนำเสนอวิ ธีการปักชำมะกรูดแบบง่ายๆซึ่งให้ทาด้วยสิ่งนี้ปักชำรับรองว่างากออกเพียบแน่นอน

สิ่ ง ที่ต้อง เ ต รี ย ม

1 ถุงร้อน

2 ย า ง หนังสติ๊ก

3 ยอดมะกรูด

4 ดินร่ ว น

5 แก้วน้ำพลาสติก

6 กะปิ

7 เครื่อง ดื่ ม ชูกำลัง

วิธีการทำ

1 เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเลือกยอดมะกรูดที่สมบูรณ์

ตัดให้มีความ ย า ว จากยอดลงมาประมาณ 1 คืบ

2 ทำการริดใบช่วงโคนออกให้เหลือแต่ใบติดยอดแล้ว

ทำการขูดเปลือ กของกิ่งช่วงปลายออกประมาณ 1 นิ้ว ดังรูป

3 ขั้ น ต อ นต่อมาให้นำกะปิและเครื่องดื่มชูกำลังมาผสมกัน

ในอัตราส่วนเท่าๆกันแล้วนำมาทากิ่งช่วงปล า ยที่ได้ขูดเปลือ กออ ก

4 จากนั้นให้ทำการเตรียมดินด้วยการนำดินร่วนใส่ลงในแก้วจนเกือบเต็มแล้ว

ปักกิ่งมะกรูดลงไปตรงกลางแก้วทำการรดน้ำให้ชุ่มดี

5 ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้นำถุงร้อน มาครบแก้วไว้เแล้ว

รัด ย า ง หนังสติ๊กให้แน่น แล้วตั้งไว้ในที่ร่ม

6 เมื่อเวลา ผ่ า นไป 1-2 เดือน ก็จะพบว่าร า กงอ กเต็มแก้วแล้วค่ะ

ให้ค่อยๆคว่ำแก้วแล้วนำออ กมาพร้อมปลูกลงกระถางได้เลยค่ะ

วิธีนี้ คือการปักชำมะกรูดแบบ ค ว บ แน่น

โดยหลักการของการปักชำแบบควบแน่นคือ พืชต้องการความชื้น

ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กิ่งออ กร า ก รวมถึงต้องใช้กิ่งที่มีใบติดเมื่อมีใบ

ก็จะเกิดการคายน้ำโดยกิ่งมักจะสูญเ สี ยน้ำมากเมื่อมีใบเยอะจึงทำให้

ต้องริดให้เหลือใบให้เหลือน้อยและครอบถุงเอาไว้ ช่วงปักชำอ ย่ าให้

โดนแดดเพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้ต าเจริญขึ้นก่อนจะมีร า ก

ยิ่งทำให้กิ่งสูญเ สี ยน้ำมากนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา คนรักเกษตร Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…