Home ข่าวทั่วไป วิธีเอาชนะคนที่อิจฉาเรา โดยที่คุณไม่ต้องออกแรง

วิธีเอาชนะคนที่อิจฉาเรา โดยที่คุณไม่ต้องออกแรง

วิธีเอาชนะคนที่อิจฉาเรา โดยที่คุณไม่ต้องออกแรง

วิธีเอาชนะคนที่อิจฉาเรา โดยที่คุณไม่ต้องออกแรง

คุ ณ จะไม่ชอบการที่ต้องลดตัวไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่หูเบาเพราะอธิบายยังไง คนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้ พย า ย ามเถียงข้างๆคูๆไม่ฟังเหตุผลใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การสืบหาข้อเท็จจริงแต่เป็นการต้องการเห็นคุณแย่ลง พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาอีกหน่อย คนที่เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ มักจะใช้วิธีหาทางทำ ร้ า ย คนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้ จึงไม่มีวันจบ

แต่การไปโต้เถียงจะทำลายความสงบใจของคุณเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้ เพราะเสียประชากรดีๆให้กับฝ่ายอธรรมไปคนดีๆอย่ า งเรา จึงต้องไม่เป็นเหยื่อคนเหล่านี้ วันนี้ผมมีหลักคิด ที่เป็นกฎจักรวาลธรรมะที่จะช่วยคุณได้ครับ

1ข้อสำคัญคือคุณ อ ย่ า ถูกคนแบบนี้ลากไปลง น ร ก ในใจกับเขาด้วย

คุณต้องอยู่บน“สวรรค์ในอกของคุณ โดยไม่ยอมลงไปทุ ก ข์กับพวกเขาด้วยแม้แต่นิดเดียว เพราะถ้าคุณลดความสุข และสงบใจของคุณ มีความ ทุ ก ข์เพิ่มขึ้นฃเพราะคนเหล่านี้แปลว่าเขาชนะ หมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ดูแล จิตและใจของเราให้มีความสุขเสมอ 100% ไม่รุ่มร้อนไม่เครียดไม่กังวล อ ย่ า ลดความสุขตัวเอง

เพราะการมีความ ทุ ก ข์เพิ่ม-น ร กในใจใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจคุณทั้งสิ้นเหมือนมีเกราะกำบังน้ำลายย า พิ ษ ของคนอื่นคนที่อิจฉา เ ก ลี ย ดชังคุณ จะยิ่งปี๊ดเพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือเห็นคุณมีความสุขมีคำกล่าวว่าการแก้แ ค้ นที่ดีที่สุด คือคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นผมเห็นด้วยเพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้นมีความสุขขึ้นคนข ี้อิจฉาจะยิ่งทนไม่ได้ ยิ่งมีความทุ ก ข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น

เหมือนตกนรกทั้งเป็น น่าสงสา  รมากแต่เรื่องที่เค้าจะสะใจ คือการเห็นคุณมีความทุ ก ข์ร้อนใจตกนรกในใจเหมือนพวกเขาเรายอมได้หรือที่ จะให้เขา“สะใจพวกเราไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะ มาอยู่“บนสวรรค์ในอกกับพวกเราต่อนะเป็นกำลังใจให้คุณทำได้

2 อ ย่ า ลืมว่าคนที่อิจฉาคิด ร้ า ย เ ก  ลี ย ดชังคนอื่น

ก็เหมือน“ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้ว ใจที่ร้อนรุ่มเครียดกังวล นั่นแหละคือนรกเคยได้ยินไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุดการอิจฉาเ ก ลี ย ดชังคนอื่น จึงเป็นการทำโทษคนๆนั้นอยู่แล้วกร รมเห็นทันตา อ ย่ าไปคิดแก้แ ค้ นเขาให้“กฎแห่งก รรมจัดการดีที่สุดเพราะถ้าคุณตอบโต้ในทาง ร้ า ย มันจะเป็นก ร ร มของคุณด้วย

3Takeactionเริ่มปฏิบัติลงมือทำบางสิ่งที่ปกป้องตัวคุณเอง

การไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็นย าพิ ษในใจคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณยอมเป็นพรมเช็ดเท้า ให้คนอื่น ให้ไตร่ตรองอ ย่ า ง ดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอ ย่ า งคือ

1มีเกราะป้ อ ง กั น จิตไม่ให้ตัวเราคิดลบ และ ทุ ก ข์ ไปกับคนคิด ร้ า ย ด้วย

2มี ม า ตรการป้องกันตัวของเราเองเพราะเราต้องเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบ ในโลกนี้ด้วย

สรุป

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100% เพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเองอ ย่ า ลดตัวไปตอบโต้คนชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน พวกเขาจะเก่งกว่าคุณในวิธีการต่ำๆแบบนั้น พวกเราในเพจนี้เป็นประชากรคนคิดบวกไม่ยอมเสียจำนวนประชากรนะครับ เราเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ ปล.แถมให้อีกข้อสำคัญ เวลาคุณรั ก ษ า ความสุขในใจสวรรค์ในอกคุณจะเหมือนมีพระคุ้มครองจักรวาลจะเข้าข้างคุณ

เพราะตามกฎแรงดึงดูดพลังบวกที่คุณส่งออกไป จักรวาลจะตอบสนองมนุษย์จิตเล็กๆทำอะไรคุณไม่ได้ เพราะพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกพลังจักรวาลเข้าข้างคุณเต็มที่ คุณเหมือนเดินไปไหนมีเกราะกำบังมีคนคอยช่วยจักรวาลคอยส่งคน และสถานการณ์ที่จะช่วยคุณมาให้นี่คือความลับ ที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหลายได้สอนเรามาและถ้าคุณอวยพรคนที่มุ่งร้ ายคุณได้ ก็จงทำเพราะเขาเป็นคนที่น่าสง ส า ร เพราะกำลังตกนรกทั้งเป็นช่วยเขาได้ก็ช่วย

ขอขอบคุณที่มา yimlamun stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…