Home ข่าวทั่วไป 19 คำสอนของแม่ ที่เป็นจริงเสมอให้ลูกจำเอาไว้

19 คำสอนของแม่ ที่เป็นจริงเสมอให้ลูกจำเอาไว้

19 คำสอนของแม่ ที่เป็นจริงเสมอให้ลูกจำเอาไว้

19 คำสอนของแม่ ที่เป็นจริงเสมอให้ลูกจำเอาไว้

มีมากมายเกี่ยวกับคำสอนที่พ่อแม่นั้นอย ากให้ลูกจดจำ แต่จะมีสักกี่คำที่ลูกนั้นยังจำมันได้ วันนี้เราของฝากถึงลูกสาว

ลูกชายทุกคน คำสอนเก็บไว้นำไปใช้ สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเก็บไว้สอนลูกของเราได้ต่อๆไป

1 จงทะนงในศักดิ์ศรี พึ่งพาตัวเองได้ เป็นคน มีอารมณ์ขัน และ ปฏิบัติต่อทุกคนที่ลูกพบด้วยความสุภาพ

ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ภารโรง หรือ พนักงานขาย เ พ ร า ะทุกคน มีเกียรติและศักดิ์ศรี

2 สอนลูกให้กินเป็น อ า ห า ร ที่ดีต่อ สุ ข ภ า พ แต่ไม่หมกมุ่นกับการกินให้ผอม

3 แต่งกายให้เหมาะสม อ ย่ าดึงดูดสาย ต า ผู้คนด้วยการแต่งกาย

เ พ ร า ะมันไม่ใช่ของจริงแท้สำหรับคนที่จะมาสนใจลูก

4 ลูกควรมีระเบียบวินัยและเรียนรู้ถูกผิ ดตั้งแต่ในบ้าน

เป็นคนที่รู้จักเห็นอ กเห็นใจผู้อื่น เมื่อออ กนอ กบ้านจะได้ไม่เป็นที่ระอา

5 จงสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนที่ดี เ พ ร า ะเขาเหล่านั้น

จะช่วยเติมเต็มและทำให้ชีวิตลูกมีความสุข

6 อ ย่ า ยุ่ งกับ ส า ร เ ส พ ติ ด และ ดื่ม อั ล ก อ ฮ อ ล์ มากเกินไปเพราะจะทำให้เกิด

อั น ต ร า ย ยิ่งถ้าเป็นเ ด็ กหรือ วัยรุ่นยิ่ง อั น ต ร า ย

7 ลูกดูดีเสมอในสายต าของแม่ ความงามเกิดขึ้นได้จากภายใน

ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอ ก และแม่รักลูกในสิ่งที่ลูกเป็น

8 ลูกมีศักยภาพเพียงพอในการทำสิ่งที่ลูกอย ากทำ แต่อ ย่ ากลัวที่จะล้ ม เ ห ล ว

9 สอนลูกให้ปฏิเสธเป็น หากถูกชักจูงให้ทำสิ่งที่ไม่ดีหรือลูกไม่อย ากทำ

10 ครอบครัวจะเป็นครอบครัวตลอ ดไป แม่จะรักพ่อเสมอ เราจะอยู่ เป็นครอบครัวเพื่อให้ลูกมีที่พึ่งพิง

เพื่อเป็นตัวอ ย่ างครอบครัวที่ดี ให้ลูกเห็น เ พ ร า ะเราปรารถนาให้ลูกได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นกัน

11 พ่อจะเป็นฮีโร่และคอยปกป้องลูกเสมอ หากมีใครมา ทำ ร้ า ย ลูก

12 อ ดทน อ ดกลั้น รอคอย อ ย่ ามี เ พ ศ สั ม พั น ธ์

ก่อนเวลาอันควร จนกว่าจะพบคนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม

13 จงมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเสมอ

14 สุภาพบุรุษพึงปฏิบัติด้วยความสุภาพและให้ความนับถือ

ต่อลูกให้ดูพ่อของลูกเป็นตัวอ ย่ างที่ดี

อ ย่ ายอมรับสิ่งที่น้อยกว่านั้น เพื่อลูกจะได้ไม่เ สี ยใจภายหลัง

15 อ ย่ าทำชีวิตให้ซับซ้อน ความเรียบง่าย คือ สิ่งที่ลึกซึ้ง

และคงทน และช่วยให้ลูกไม่เหนื่อยเกินความจำเป็น

16 ให้เชื่อมั่นในศาสนา จงยึดมั่นในความดี

17 เรียนรู้วิ ธีใช้จ่ายเงินอ ย่ างชาญฉลาด เริ่มได้ตั้งแต่เ ด็ ก

18 จงเป็นคน มุ่งมั่น ไม่ย่นย่อ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคง่ายๆ

เป็นคนหาความรู้ใส่ตัวเสมอ

19 ให้ลูกรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ลูกเป็นลูก จะทำให้ลูก

เป็นคนอ่อนน้อม และกตัญญูกับทุกคนที่มีบุญคุณกับลูก

ขอขอบคุณที่มา doctorbreastfeeding verrysmilejung sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…