Home ข่าวทั่วไป 10ข้อคุณสมบัติเจ้านายที่ทำให้ลูกน้องรักและเทใจทำงาน

10ข้อคุณสมบัติเจ้านายที่ทำให้ลูกน้องรักและเทใจทำงาน

10ข้อคุณสมบัติเจ้านายที่ ทำให้ลูกน้องรักและเทใจทำงาน

10ข้อคุณสมบัติเจ้านายที่ ทำให้ลูกน้องรักและเทใจทำงาน

เมื่อไม่นานมานี้ ได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ ผ่ า นมา ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆเราเป็นลูกน้อง พอทำงานมาสักระยะ ก็ขึ้นเป็นหัวหน้า และทบทวนถึงหัวหน้าที่เรามีในชีวิตตั้งแต่ระดับตำแหน่งเล็กๆ จนระดับใหญ่สุดของบริษัท ทั้งบริษัทใ น ไ ท ยและบริษัทข้ามชาติของหลายๆแห่ง ได้ข้อสรุปว่า

หัวหน้าแบบไหน ที่เราเพื่อนๆและลูกน้องเราทุ่มเทใจให้ยินดี ที่จะทำงานให้เต็มที่ เต็มศักยภาพทำให้มากกว่าที่หัวหน้าบอก และอาสาทำเพิ่ม หรือเสนอไอเดียต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะหัวหน้าที่ดีมีลักษณะดังนี้

1กล้าตัด สิ น ใจ

บางกรณีลูกน้องเข้ามาของคำแนะนำ หรือให้หัวหน้าตัดสินใจหากหัวหน้าตัดสินใจไม่ได้ ก็จะทำให้ลูกน้อง

ไม่สามารถทำงานต่อได้ งานไม่คืบหน้า ลูกน้องก็จะเริ่มท้อใจและเบื่อว่างานไม่คืบหน้าและงานไม่สำเร็จเสียที

2มองภาพ ใ ห ญ่ไม่micro-manage

หัวหน้าที่ดีควรมีความสามารถ ในการมองภาพใหญ่กว่าลูกน้องเห็นว่าสิ่งที่ทำ ส่งผลดีอ ย่ างไรต่อภาพรวม และมองเห็นโอกาสในการทำสิ่งนั้นๆให้ใหญ่ขึ้น และไม่micro-manage เกินไป

3เชื่อใจลูกน้องและมองเห็นศักย ภ า พ

เมื่อหัวหน้ามองว่า ลู ก น้องมีศักยภาพและเชื่อใจลูกน้อง ทำให้ลูกน้องทำงานได้ อ ย่ า ง อิสระและสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของตน มาสร้างผลงานได้ อ ย่ า งเต็มที่

แต่หากหัวหน้า ไม่เห็นศักยภาพหัวหน้า ก็จะไม่ไว้ใจ คอยสั่งตามที่ตัวเองต้องการและไม่ให้ลูกน้องได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น

4พูดแล้วรั ก ษ า สัจจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

เราคงเคยได้ยินว่า คำพูดเป็นนายเรา เมื่อพูดออกไปแล้ว ให้เราทำตามสิ่งที่เราพูดถ้ามีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนไปจากที่พูดนานๆ เปลี่ยนคงไม่เป็นไรแต่หากเปลี่ยนบ่อยๆ

ลูกน้องจะขาดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อหัวหน้าและกังวลว่า ทำไปเดี๋ยวหัวหน้า ก็เปลี่ยนใจให้แก้ใหม่อีกทำให้ลูกน้องขาดความกระตือรือร้นในการทำงานได้ค่ะ

5มีความเ ห็ นอกเห็นใจและใส่ใจผู้อื่น

หากลูกน้องประสบปัญหาชีวิต เช่น สูญเสียคนที่เป็นที่รัก หรือคนที่เขารักป่วยหรือเขาป่วย หากหัวหน้าไม่เคยถามไถ่ด้วยความใส่ใจเช่นเป็นอ ย่ า งไรบ้าง

รู้สึกอ ย่ า ง ไร อ ย า กให้พี่ช่วยอะไรบ้างเป็นต้นแล้วเข้ามาคุยแต่เรื่องงาน ก็อาจทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าหัวหน้าไม่ใส่ใจ เขาในฐานะคนๆหนึ่ง ลูกน้องก็จะหมดใจที่จะทำงานให้ค่ะ

จนลูกน้องต้องเอามาให้ดูทีละขั้นตอน แล้วพอเจ้านาย approveแล้วค่อยทำต่อเพราะถ้า micro-manage เกินไปลูกน้องจะอึดอัดและทำงานไม่เสร็จเสียที ลูกน้องจะ burn outหมดแรงกายแรงใจได้ค่ะ

6ให้โอ ก า สลูกน้องได้ทำงานที่ท้าทายขึ้น

ทำให้ลูกน้องได้พัฒนา ความสามารถและทักษะเพิ่มขึ้นแทนที่จะทำแต่งานเดิมซ้ำๆจนเบื่อ

7มีจริยธรรมไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตน เ อ ง เป็นหลัก

โดยพื้นฐานแล้ว คนเราเกิดมาเรารู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี หากหัวหน้าไม่มีจริยธรรมลูกน้องก็จะรู้สึกอึดอัด ยิ่งถ้าลูกน้อง ให้คุณค่ากับเรื่องจริยธรรม

และไม่อย ากทำในสิ่งไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้มีความขัดแย้งระหว่างกันได้ หรือหากลูกน้องทำทั้งๆที่ในใจไม่อย ากทำก็จะรู้สึกอึดอัด

8ให้โอกาสให้ลูกน้องได้เ ติ บโต

หัวหน้าที่สนับสนุนให้ลูกน้องเติบโต เช่น ส่งไปอบรมเพิ่มส่งเสริม-สนับสนุนให้เรียนเพิ่ม มอบหมายงานที่ท้าทาย/โปรเจ็คใหม่หรือโปรโมท

เมื่อมีโอกาส ที่เหมาะสมจะทำให้ลูกน้อง รู้สึกว่าหัวหน้าหวังดีกับเขาจริงๆเขา ก็จะอย ากทำงานให้ดีเลิศเพื่อตอบแทนความปรารถนาดีของหัวหน้า

9ชื่นชมและให้กำลังใจลูกน้ อ ง

หากลูกน้องทำงานได้ดี-ตามที่ต้องการการขอบคุณเขา หรือการชมในความตั้งใจของเขาก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้อย ากทำงานเพิ่มขึ้น และหากลูกน้องทำงานผิดพลาด

เจอปัญหาอุปสรรค ก็ให้คำแนะนำและกำลังใจ ให้เขาเดินหน้าต่อไปได้เขาจะรู้สึกว่ามีคนที่supportเขาอยู่

10ให้เครดิตลูกน้ อ ง

ในการนำเสนอผลงานให้คนอื่นรับทราบ ก็ควรให้เครดิตและขอบคุณน้องๆในทีมต่อหน้าคนอื่นๆด้วยใจ ให้รู้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานที่ดีนี้ เพราะหัวหน้าไม่สามารถทำงานทุกอ ย่ างเองได้ และลูกน้องก็รับรู้ได้ว่า

หัวหน้าให้เกียรติเราเห็นคุณค่าของเรา อ่า นแล้วลองไปปรับใช้ดูนะคะเราสามารถฝึกให้มีคุณสมบัติดีๆนี้ ไม่ว่าจะมีบทบาทเป็นหัวหน้าหรือไม่ค่ะเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าเรามีใครๆก็รัก และอย ากช่วยเหลือ

สนับสนุนค่ะ หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาตนเองนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้เติบโตอ ย่ า งมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะ

ขอขอบคุณที่มา workwithpassiontraining stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…