Home ข่าวทั่วไป 5 เรื่องต้องจัดการหลังจาก ตกงาน

5 เรื่องต้องจัดการหลังจาก ตกงาน

5 เรื่องต้องจัดการหลังจาก ตกงาน

5 เรื่องต้องจัดการหลังจาก ตกงาน

ปฏิเ ส ธไม่ได้ว่าการว่างงานอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึก เ ค รี ย ดและวิตกกังวล โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ว่างงานเป็นเวลานานๆซึ่งการว่างงานอาจจะไม่ใช่เรื่อง เ ล ว ร้ า ย เสมอไป หากเรารู้จักเลือกมองในมุมดีๆ แ ล ะ สร้างกำลังใจให้ตัวเองพร้อม ฝ่ า ฟั นไปให้ได้

1 พั ฒ น าทักษะที่ขาด

ลองสำรวจตัวเองว่ามีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่อง หรือควรเพิ่มเติมประสบการณ์จากสายงานที่สมัครหรือไม่ หากทราบแล้วก็ควรหาวิธีเพิ่มพูนทักษะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเลือกลง ค อ ร์ ส ฝึกอบรมระยะสั้น หรือการเลือกไปศึกษาต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราได้ค้นพบอาชีพใหม่ๆ นอกเหนือจากที่เคยสมัครไปแล้ว

2 คิด บ ว กเข้าไว้

เมื่อว่างงานเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ใครหลายคนเกิดความท้อแท้เพราะคิดว่าส่งไปก็ไม่ได้อยู่ดีซึ่งควรเปลี่ยนวิธีคิด แบบนี้ และหันมาให้กำลังใจตัวเองเสี ยใหม่ ลองคิดในแง่ดี ถึงแม้จะถูกปฏิเ ส ธมาแล้วหลายครั้งแต่การส่งเ รซูเม่ หรือการไปสัมภาษณ์งาน จะทำให้เราได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์พร้อมนำความผิดพลาดที่ ผ่ า นมากลับมาทบทวนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

3 ออกไป พ บ ปะผู้คนเพื่อสร้างเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือเพื่อนเก่าจากกลุ่มที่หลากหลาย เช่น งานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่างานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สนใจ ฯลฯ อาจช่วยให้รู้ว่าตอนนี้มีองค์กรไหนกำลังเปิดรับสมัครงานอยู่บ้าง ไม่แน่ว่างานใหม่ที่กำลังจะได้อาจเป็นงานที่เพื่อนแนะนำ

4 เ พิ่ มโปรไฟล์ให้ตัวเองให้ดีขึ้น

ลองหาประสบการณ์การทำงานแบบไม่รับค่าจ้างดูบ้าง เช่น ลองรับงานอาสาสมัคร ซึ่งประสบการณ์ที่ดีนับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทักษะต่างๆที่ไม่แตกต่างจากการทำงานทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น หากเราสามารถทำงานออกมาได้ดีเราอาจจะได้รับการพิจารณาให้เป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนก็เป็นได้

5 ข ย า ย ขอบเขตการหา ง า นให้กว้างขึ้น

เพิ่มโอกาสในการได้งานด้วยการ ขย าย ขอบเขตการหางานให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่น ดูตำแหน่งงานที่อาจจะไม่ตรงกับที่ อ ย า ก ทำแต่สามารถนำทักษะบางอ ย่ า งไปปรับใช้โดยประเมินเบื้องต้นแล้วว่าสามารถทำได้หรือลองดูบริษัทที่แม้จะอยู่ไกลจากที่พัก แต่มีการเดินทางที่สะดวกซึ่งวิธีนี้จะเป็นอีกทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน อ ย่ า ง แน่นอน

ตกงานใช่ปัญหามองข้างหน้าตั้งต้นใหม่หางานอื่นเรื่อยไปอยู่ให้ได้ พ ย า ย า ม ทุ ก คนดิ้นรนสู้หนทางสู่ ข้ามขวากหนามทางหน้า ใช่หมดตามหากไม่คร้าม สู้ต่อไป

ขอขอบคุณที่มา chayend

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…