Home ข่าวทั่วไป วิธีแกล้งมะม่วง ให้ออกผลเยอะลูกดก ใหญ่ตลอดทั้งปี ขายได้ราคาดี

วิธีแกล้งมะม่วง ให้ออกผลเยอะลูกดก ใหญ่ตลอดทั้งปี ขายได้ราคาดี

วิธีแกล้งมะม่วง ให้ออกผลเยอะลูกดก ใหญ่ตลอดทั้งปี ขายได้ราคาดี

วิธีแกล้งมะม่วง ให้ออกผลเยอะลูกดก ใหญ่ตลอดทั้งปี ขายได้ราคาดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการทำให้มะม่วงออ กผลตรงจุดที่เรานั้นต้องการ กับบทความ วิ ธีแกล้งมะม่วงออ กผลดก ลูกใหญ่ ตลอ ดทั้งปี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถมีมะม่วงเก็บทานได้ตลอ ดทั้งปีมะม่วงปลูกได้ทุกภาคก็จริง แต่ทว่าผลผลิตและรสช าติในภาคกลางรู้สึกว่าจะได้เปรียบกว่าภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นแหล่งปลูกมะม่วงมาช้านานและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยปกติมะม่วงจะตกดอ กออ กช่อในเดือนธันวาคม ผลจะแก่ในราวปล า ยเดือน มีนาคมต่อต้นเดือนเมษายนของทุกปี บางปีก็ตก บางปีออ กช่อติดผลมาก แต่ก็ร่วงหล่นภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและสภาพแวดล้อมต้องบอ กเลยว่า มะม่วง เป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายมากๆในบ้านเรามีหล า ยสายพันธุ์หล า ยรสช าติทั้งเปรี้ยวหวาน มันทานได้ทั้งแบบสุกและดิบเป็นผลไม้สุดโปรดของใครหล า ยคน

เป็นที่นิยมกันอย่ างแพร่หล า ย จน มีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อ ข า ย ได้ร า ค าสูงขึ้น และมีการส่ งออ ก ข า ย ยังต่างประเทศอีกด้วย และในเรื่องของประโยชน์นั้นก็เรียกได้ว่า ไม่น้อยไปกว่าผลไม้นอ กร า ค าแพงๆ เลยประโยชน์ของมะม่วงที่เราเห็นเป็นประจำก็คงจะไม่พ้นการนำมารับประทานเป็นผลไม้สดทั้งดิบและสุก หรือมีการไปทำเป็น อ า ห า ร ว่างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงกวน มะม่วงแก้ว มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง พายมะม่วง และนำไปใช้ประกอบ อ า ห า ร เช่น ใส่น้ำพริก ยำ ส้มตำ ส่วนยอ ดอ่อนหรือผลอ่อนก็สามารถนำมาประกอบ อ า ห า ร แทนผักได้ด้วยวันนี้เราก็มีส า ระดีๆ มานำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดูกัน นั้นก็คือวิธีการบังคับมะม่วงให้ออ กต ามจุดต่างๆ ของลำต้นได้เป็นไอเดียแบบใหม่ที่ใครหล า ยๆ คนยังไม่รู้จักมากนัก

วิธีทำมะม่วงให้ออกตามจุดที่เราต้องการ การปฏิบัติ

เมื่อใบอ่อนที่แตกออ กมาใหม่เริ่ม แผ่กาง ให้เด็ดทิ้ง เด็ดด้วยมือ  ทั้งหมด เด็ดใบอ่อนทิ้งแล้ว เริ่มบำรุงทางใบด้วย สู ต ร สะสมต าดอ ก 1 – 2 รอบ ห่างกันรอบละ 5 – 7 วัน ช่วงนี้งดการให้น้ำทางรากเด็ดข า ด สะสมต าดอ กครบกำหนดแล้ว ให้เปิดต าดอ กด้วย ‘ฮอ ร์ โ ม น ไข่ + 13 – O – 46 + ไธโอยูเรีย  ฮอ ร์ โ ม น ไข่ สู ต ร สเปน  2 – 3 รอบ ห่างกันรอบละ 5 – 7 วัน ผลรับ

เมื่อไม่มี ตุ่มต า ที่ซอ กใบปล า ยยอ ด เนื่องจากถูกเด็ดใบทิ้งแล้ว และพัฒนาขึ้น มาใหม่ไม่ทัน ต้นจะพัฒนาต าที่อยู่ใต้เปลือ กบริเวณโคนกิ่ง  กิ่งแก่  หรือใต้เปลือ กบริเวณลำต้นขึ้น มาแล้วกลายเป็นตุ่มต าที่มีดอ กออ กมาได้แทน

หลักการและเหตุผล

มะม่วงเป็นไม้ผลประเภทออ กดอ กติดผลที่โคนใบปลา ยกิ่ง ผลจากการบำรุงด้วย สู ต ร สะสม อาหา ร เพื่อ การออ กดอ ก สะสมแป้งและน้ำตาล  แล้วปรับ C/N เรโช ไม่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ ถ้าปรับ C/N เรโชแล้ว N ยังมากกว่า C  อาจเป็นเพราะ N จากน้ำฝน เมื่อเปิดต าดอ ก มะม่วงต้นนั้นจะออ กเป็นใบอ่อนแทนออ กเป็นดอ ก

ผลจากการให้ อาหาร กลุ่มสร้าง C ที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งบำรุงด้วย สู ต ร สะสมต าดอ กนั้น แม้มะม่วงต้นนั้นจะแตกใบอ่อนออกมา แต่สา ร อาหาร กลุ่มนั้นบางส่วนยังคงเหลืออยู่ภายในต้นซึ่งส า รอาหารกลุ่มนี้ยังพร้อมที่จะส่ งเสริมให้มะม่วงออกดอ กชุดใหม่ได้จำไว้ว่าใบอ่อนเสมอดอ กจะเสมอ การดูแลจะง่าย เมื่อเราเห็นช่อ ดอ กเริ่ม แ ท งออกมาใครเป็นคนริเริ่มหลักการนี้ครั้งแรก เราก็ได้สืบทราบมาว่าสวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติบำรุงตามแนวนี้ได้แก่สวน มะม่วงน้ำดอ กไม้ที่เขาหินซ้อนจ.ฉะเชิงเทรา สวน มะม่วงน้ำดอ กไม้-เขียวเสวย-ฟ้าลั่น ที่อ.ไชโยจ.อ่างทอง

ส่วน มะม่วงขาวนิยม ที่บางบอน กทม และ สวน มะม่วงขาวนิยม ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรีออ กดอ กติดผลที่โคนกิ่ง ทั้งกิ่งอ่อน กิ่งแก่ กิ่งกลางอ่อนกลางแก่ และกลางลำต้นได้ดอ กที่ออกมานี้เมื่อบำรุงตามขั้นตอนปกติ ก็สามารถพัฒนาเป็นผลระดับเกรด เอ ได้เช่นกัน

ขอขอบคุณที่มา parinyacheewit yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…