Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกมัลเบอรี่ง่ายๆ ให้ดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปี

วิธีปลูกมัลเบอรี่ง่ายๆ ให้ดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปี

วิธีปลูกมัลเบอรี่ง่ายๆ ให้ดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปี

วิธีปลูกมัลเบอรี่ง่ายๆ ให้ดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปี

ทำไมต้องปลูกหม่อนอ ย่ า ง น้อย 4 ต้น ถามว่าจะปลูกมากกว่านี้ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับ เช่น เพิ่มเป็น 8 ต้นหรือ 12 ต้น

จะทำให้หม่อน 2-3 ต้น มีผลสุกพร้อมให้เก็บผลผลิตถัดกันไป ทำให้จะมีผลหม่อนต่อเนื่อง

วิ ธี ปลูก

1 เตรียมต้นหม่อนที่จะปลูก

สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ พันธ์ไม้ต่างๆ

หรืออาจทำการปักชำเองก็ได้ ถ้ามีต้นหม่อน

ร ะ ย ะ ปลูก

1 ปลูกเป็นแถว แต่ละต้นห่างกัน 4 เมตร เพื่อเผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้ อ ย่ า งน้อย 2.00 เมตร

หรือจะปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก 4.00 x 4.00 เมตรก็ได้

ก า รเตรียมหลุมปลูก

1 ขุดหลุมลึก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รอง ก้ น หลุมด้วย ปุ๋ ย ค อ ก ต่อหลุม ใส่ปูนขาว ประมาณ 1 กิโลกรัม

ต่อหลุม และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อหลุม หรือจะให้แม่นยำต้องใส่ตามค่าการวิเคราะห์ดิน

คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย

2 ขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณแล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ลงปลูก

กลบดินให้แน่น แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

3 ต้องโน้มกิ่งหม่อนปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บผลผลิต เมื่อกิ่งใหม่ออกแล้วมีอายุ 6-12 เดือน

ก็เริ่มมีผล ให้โน้มกิ่งเพื่อง่ายและสวยงาม

4 ต้องแต่งกิ่งหม่อนให้ออกกิ่งใหม่ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง พร้อมรูดใบออก ซึ่งต้นหม่อน หรือต้นมัลเบอร์รี่จะให้ผล ผ ลิ ต ได้เต็มที่

เมื่อมีอายุครบ 2 ปีผลผลิตที่ได้-หากต้นหม่อน หรือต้นมัลเบอร์รี่มีความสมบูรณ์จะให้ผล ผ ลิ ต ประมาณ 1.5-35 กิโลกรัม

หรือประมาณ 750-1,850 ผลต่อครั้งต่อต้นเลยทีเดียว

เ ค ล็ ด ลับในการปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตที่ดี

1 การให้น้ำ เมื่อหม่อนติดผลแล้ว ต้องให้น้ำเพื่อกระตุ้นการ แ ต ก ตาติดยอด หากไม่มีฝนหลงฤดู หลังโน้มกิ่ง รูดใบ

ต้องให้น้ำแทนน้ำฝน รวมถึง ตั ด แต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์และเป็น โ ร ค ทิ้งไป ลดการสะสมของ แ ม ล ง

2 การบังคับทรงต้น เมื่อต้นหม่อนโตได้ 6-12 เดือน ต้องบังคับทรงพุ่ม ให้เหลือกิ่งเพียงกิ่งเดียวไว้เป็นตอ

แล้วปล่อยให้กิ่ง แ ต ก ใหม่หลายๆกิ่ง เก็บไว้เฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์

3 การใส่ ปุ๋ ย เมื่อปลูกต้นหม่อนเข้าปีที่ 2 ให้ใส่ ปู น ขาวเพิ่ม ใส่ ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย ห มั  ก

ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 อัตรา 250 กรัมต่อต้น

เ ก็ บ ผลผลิตผลหม่อน

ได้ทั้งในระยะผลห่าม ผลมีสีแดงประมาณ 50% และสีม่วงประมาณ 50%หรือระยะผลสุก สีม่วงดำทั้งผล

ตามความต้องการว่าต้องการผลหม่อนรสหวานอมเปรี้ยว หรือหวานจัด มีระยะเวลาการเก็บผลได้ต้นละประมาณ 1 เดือน

หากต้องการให้ต้นหม่อนติด ผ ล นอกฤดูกาล ก็ให้ใช้วิธีบังคับต้นหม่อน โดยการโน้มกิ่งหม่อนที่ปลูกลงพื้นดิน รูดใบออกให้หมด

และ ตั ด ยอดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออก ความ ย า ว ประมาณ 30 ซม จากนั้นก็ใช้เชือก ผู ก โยงกับหลักไม้ไผ่ที่ปักบนดิน หลังจาก

การโน้มกิ่ง 8-12 วัน ด อ ก หม่อนจะเริ่ม แ ต ก ออกพร้อมใบ และค่อยๆออกผล และเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามลำดับ ใช้เวลา 45-60 วัน

ผลจะเริ่มแก่และสุก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะมีต้นหม่อนที่ให้ผลผลิตที่ดี และยังสามารถบังคับ

ให้ ห ม่ อ น ติดผลนอกฤดูกาลตามที่เราต้องการได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา jo-workman sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…