Home ข่าวทั่วไป วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้นหวานอร่อย

วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้นหวานอร่อย

วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้นหวานอร่อย

วิธีปลูกต้นขนุนให้โตไว ผลดกเต็มต้นหวานอร่อย

ขนุนเ ป็ นไม้ผลยืนต้น เติบโตได้ดีและเร็ว ผลใหญ่ รูปทรงกลม รสชาติอร่อย มีเมล็ดอยู่ข้างใน แม้ว่าขนุน จะไม่ใช่ไม้ผลที่มี มาจากประเทศไ ท ย แต่ก็นำมาปลูกกันนาน จนกลายเป็ น ผลไม้พื้นเมือง ข อ ง ไ ท ยไปแล้ว สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการป ลู กขนุน ต้องคำนึงถึงคว ามสมดุล โดยเฉพาะเรื่องของดินชนิดของดินที่ ขนุนเติบโตได้ดี ขนุนเป็นไม้ผลโตได้ ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน หรือทราย ปกติขนุนชอบดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ที่ต้องการ การระ บ า ย น้ำได้ดี

ส่วนการปลูกในดินเหนียว ต้องมีการปรับปรุงด้วย ก ารใส่ปุยห มั ก ปุย ค อ ก มากๆ จะช่วยให้ ขนุนเจริ ญ เ ติ บ โตได้ดีขึ้นขนุนที่นิยมปลูก มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ ขนุนหนัง และขนุนละมุด ส่วนใหญ่การนำไปปลูก สามารถทำได้หลายแบบ เช่น ใช้เมล็ดปลูก เป็นวิธีดั้งเดิม ที่ปลูกกันมานาน เนื่องจาก ปลู ก ได้ครั้งละมากๆ และต้นที่ได้จากการปลูกแบบนี้จะสูงใหญ่ แต่การปลูกแบบ นี้จะให้ผลช้ากว่าต้นที่ ปลู ก ด้วยการกิ่งตอน หรือกิ่งทาบ

การปลูกด้วยเมล็ด

1เลือกเมล็ด จากต้นที่โต แข็งแรง ผลสวย และเป็นผลที่สุกแล้ว

2ให้ล้างเมล็ดด้วยน้ำจนสะอาด

3นำไปเพ า ะ ทันที ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 15 วัน เพราะต้นที่งอกจะไม่ค่อยแข็งแรง

4การเตรียมที่เ พาะ อาจจะเพาะในภาชนะ ต่าง ๆ เช่น กระถาง กระป๋อง และที่นิยมมากคือ ถุงพลาสติก

5ทำรูเพื่อไม่ให้น้ำขัง

6ผสม ดินปลูก ร่วมกันกับปุยคอก คุ ก เ ค้ า ให้เข้ากัน

7นำ เ ม ล็ ด ที่เตรียม ลงปลูก

การเพาะในเปลง

แป ล งเพาะ ควรเป็นแปลงดินอยู่ในที่ร่ม มีพราง แ ส งเล็กน้อย ทำร่อง ป ลู กขนาดกว้าง 1.5 เมตร ความ ย า วตามต้องการ ยกแปลงสูงจากพื้น ประมาณ 50 เซนติเมตร

การย้ า ยกล้า

ต้ น กล้าที่ปลูกในแปลง เพาะหรือในกะบะเพาะนั้น เมื่อ ต้นกล้าสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ให้ขุดแยกใส่ภาชนะเพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับนำไปทาบ กิ่ง ส่วนต้นที่ต้องการนำไปปลูกในแปลงจริงให้ขุดแยกออกไปปลูกในภาชนะ หรือนำไปปลูกในแปลงชำ อย่ าปล่อยให้ต้นกล้าอยู่ใน แ ป ล งเพาะหรือกะบะเพาะนาน เกินไป เพราะต้นจะ เ บี ย ดกันมาก

วิธีปลูกขนุนให้ติดและผลดก

ต้ อ งไม่ทำให้ ราก ขาด เพราะว่าต้นจะมีการเจริญเติบโตน้อย ต้นขนุนที่ปลูกไว้ในภาชนะนานๆ ดินในภาชนะจะจับตัวแข็ง และราก จะพันกันไปมา เวลาปลูกเมื่อเอาออก จากกระถาง แล้วให้เอามือ บิดินก ้นภาชนะ ให้แยกออกจาก กันเล็กน้อยและค่อยๆ คลี่ ราก ที่ม้วนไปมาให้แยกจากกัน เพื่อจะได้เติบโตอย่ างรวดเร็ว

การดูแล รั ก ษ า หลังปลูก

การให้น้ำ สัปดาห์แรกหลังจากปลูก ถ้าฝนไม่ตก ควรรดน้ำให้ทุกวัน ถ้าฝนไม่ตกควรรดน้ำ 3-4 วันต่อครั้ง และตลอดฤดู แ ล้ ง ถ้าเห็นว่าดินแห้งไป ต้องรดน้ำช่วยจนกว่าต้นขนุนมีอายุ 1 ปีขึ้นไปการปลูกโดยทั่วไปมักให้น้ำเพียง 1-2 ครั้งแล้วปล่อยตามธรรมธาติ ก็สามารถเจริญเติบโตให้ด อ กให้ผลได้เช่นกัน เพราะโดยปกติขนุน เป็นพืชที่ทน แ ล้ ง อยู่แล้ว แต่อ ย่ างไรก็ตามการปลูกเพือให้ได้ผลอ ย่ างเต็มที่นั้นควรให้น้ำอยู่อ ย่ างสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณที่มา newsibdi

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…