Home ข่าวทั่วไป ปลูกผักในถุงหูหิ้ว ประยุกต์วัสดุเหลือใช้ สร้างรายได้ ปลูกง่ายโตเร็ว

ปลูกผักในถุงหูหิ้ว ประยุกต์วัสดุเหลือใช้ สร้างรายได้ ปลูกง่ายโตเร็ว

ปลูกผักในถุงหูหิ้ว ประยุกต์วัสดุเหลือใช้ สร้างรายได้ ปลูกง่ายโตเร็ว

ปลูกผักในถุงหูหิ้ว ประยุกต์วัสดุเหลือใช้ สร้างรายได้ ปลูกง่ายโตเร็ว

วั น นี้ขอนำเสนอไ อเดี ยปลูกผักในถุงหูหิ้วเหลือใช้ ซึ่งเป็นวิ ธีการปลูกผักง่ายๆไม่ต้องใช้กระถางที่สำคัญได้ลดขยะจากถุงพลาสติก เนื่องจากถุงที่นำมาใช้เป็นถุงที่เหลือใช้และวิ ธีการแขวนผักด้วยถุงหูหิ้วนี้ทำให้ผักไม่โดนน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ โดยผักที่ปลูกในวันนี้คือ ถั่วฝักย าว ซึ่งมีวิ ธีการปลูกง่ายๆไม่ยุ่งย ากและไม่มีวั ช พื ชและศั ต รู พื ชทางดิน

สิ่ ง ที่ ต้องเตรียม

1 ขุยมะพร้าว

2 ดินร่วนปนทราย

3 ต้นกล้าถั่วฝักย าว

4 เชือ ก

5 ถุงพลาสติกหูหิ้วเหลือใช้

6 ปุ๋ ยคอ ก

7 ไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีเหลือใช้

วิ ธี ก า ร ปลูกถั่วฝักย าวในถุงพลาสติก

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเตรียมดินสำหรับปลูกนำดินร่วนปนทรายมาผสมกับ

ขุยมะพร้าวและปุ๋ ยคอกคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวเตรียมไว้

2 นำถุงหูหิ้วพลาสติกเหลือใช้ซ้อนกัน 2 ชั้น เพื่อความแข็งแรง แล้วทำการใส่ดินที่ผสมเตรียมไว้ลงไปให้เต็มถุง กดดินให้แน่นดี

3 จากนั้นให้นำต้นกล้าถั่วฝักย าวลงปลูกในถุงโดยให้ปลูก 1-2 ต้น/ถุง จัดให้ต้นกล้าอยู่ตรงกลางถุงพลาสติกพอ ดี

4 ขั้นต่อมาให้มาเตรียมราวแขวนโดยตัดไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีเหลือใช้ย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

5 นำถุงพลาสติกที่เตรียมไว้มาสอ ดหูหิ้วทั้งสองคล้องกับไม้ไผ่หรือท่อพีวีซี แล้วนำเชือ กมาผูกไว้ทั้งสองด้านเพื่อทำการแขวน โดยแขวนให้ความสูงของถุงพลาสติกลอยจากพื้นไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร ดังรูป

6 ในการปลูกถั่วฝักย าวช่วง 15-20 วันแรก เมื่อมีใบจริง 4-5 ใบ ถั่วฝักย าวก็จะเริ่มเ ลื้ อ ยหาที่เกาะ ให้เราจับยอ ดถั่วฝักย าวพันกับเชือ กแขวนได้เลยโดยให้พันในทิศทวนเข็มนาฬิกา

7 และเมื่อต้นถั่วฝักย าวมีความสูงประมาณ 1 เมตร ให้ทำการเด็ดยอ ดออ กเพื่อ กระตุ้นให้ต้นถั่วฝักย าวแตกยอ ดใหม่ โดย 1 ต้น ควรมีประมาณ 3-4 ยอ ด ถ้ามียอ ดมากเกินไปถั่วฝักงามจะไม่งาม

8 เมื่อเวลา ผ่  านไป 40-60 วัน ของการปลูก ก็สามารถเก็บเกี่ยวถั่วฝักย าวมารับประทานได้แล้วค่ะ ช่วงนี้ก็ให้สังเกตถุงพลาสติกว่ามีการชำรุดเ สี ยห า ยหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถนำถุงใหม่ครอบทับถุงเดิมได้เลย

ป ร ะ โยชน์ของการปลูกถั่วฝักย าวในถุงหูหิ้วพลาสติก

1 ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมต้นถั่วฝักย าวเมื่อฝนตกหนัก

2 ถุงพลาสติกสามารถใช้แทนกระถางและภาชนะปลูกอื่นได้

3 ไม่ต้องทำค้างผักให้ถั่วฝักย าวเ ลื้ อ ยเนื่องจากสามารถใช้เชือ กแขวนแทนได้

4 ประหยัดค่าวัสดุปลูกเช่น ดินปลูก ปุ๋ ย วัสดุคลุมดิน

5 ป ร ะ หยัดพื้นที่ในการเ พ า ะปลูก

6 ไม่มีวั ช พื ชและศั ต รู พื ชทางดิน ถ้ามีก็มีน้อยมาก

7 อัตราการเกิดโ ร คที่มาจากทางดินและน้ำน้อยถือเป็นการปลูกถั่วฝักย าวแนวใหม่และมีประโยชน์เยอะมากๆ การปลูกผักด้วยด้วยถุงพลาสติกเหลือใช้นี้นอ กจากจะปลูกต้นถั่วฝักย าวได้แล้ว ยังสามารถนำประยุกต์ปลูกพืชชนิดอื่นได้อีกด้วย เช่น คะน้า ผักสลัด ผักชี ต้นหอม มะเขือเทศ พริก เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา kasetorganic postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…