Home ข่าวทั่วไป การปลูกพริกให้ดกเก็บกินแทบไม่ทัน

การปลูกพริกให้ดกเก็บกินแทบไม่ทัน

การปลูกพริกให้ดกเก็บกินแทบไม่ทัน

การปลูกพริกให้ดกเก็บกินแทบไม่ทัน

สำหรับวันนี้เรา มี ส า ร ะประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกพริกยังไงให้ดก ให้โตไว เก็บได้ตลอ ดทั้งปี ซึ่งใครที่กำลังปลูกพริกอยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้ในสวนของท่านได้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยพริกกะ เ ห รี่ ย งปลูกไม่ย ากเลย ให้เราเพาะเมล็ดพั น ธุ์ก่อนที่จะเอาไปปลูกลงแปลงจริง

โดยการเตรียมแปลงนั้นให้เตรียมดินปลูกผสมเข้ากับปุ๋ ยคอ กในอัตรา 2-1 จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน เอาเมล็ดพริกไปโรยปลูกลงไปในแปลงได้เลย โดยพย าย ามโรยให้เป็นแถวห่างกันประมาณ 3 นิ้ว แล้วกลบหน้าดินประมาณ 1 เซนติเมตร จะทำให้ต้นกล้างอกออ กมาได้ง่าย

พอเราเพาะต้นกล้าพริกไปได้ประมาณ 7-10 วันการงอ กของกล้าจะทยอยออ กมาให้เราเห็น เราจะต้องคอยดูแลสม่ำเสมอรดน้ำให้ชุ่มอย่ าปล่อยให้แปลงแห้งเด็ดข า ดเพราะหากต้นกล้าพริกข า ดน้ำการเจริญเติบโตจะถูกชะงักลงไปเราก็รอให้ต้นกล้ามีใบออ กมาสัก 3-4 คู่ หรือมีอายุการปลูก 30 วันก็ย้ ายไปปลูกในแปลงจริงได้เลย

การปลูกและดูแลรั ก ษ าต้นพริก

เมล็ดที่จะนำมาเพาะนั้นให้นำไปต ากแดดให้แห้งสนิทก่อนแล้วตำในครกเพื่อให้เมล็ดแตกออ กมา เราจะได้นำไปโรยหว่านเพาะได้ง่าย โดยให้ใส่ไปหลุมละ 5 10 เมล็ด ในส่วนของระยะการปลูกจะอยู่ที่ 80 x 80 เซนติเมตร แต่ถ้าหากปลูกแซมข้าวก็กะระยะห่างต ามความเหมาะสมได้เลยถ้าปลูกแบบย้ ายต้นกล้ามาลงหลุม ก่อนจะเอาต้นพริกลงปลูกให้รองก้ นหลุม

ปลูกด้วยปุ๋ ยคอ กในอัตรา 800-1,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเราจะปลูกพริกได้ประมาณ 2,500-3,000 ต้น/ไร่ ระยะการปลูกก็อยู่ที่ 80 x 80 เซนติเมตร เวลาเลือ กพื้นที่ปลูกพย าย ามอย่ าให้มีน้ำท่วมขัง พอปลูกแล้วเราจะเก็บพริกได้ก็หลังปลูกไปแล้วประมาณ 90 วัน

สำหรับน้ำนั้นถ้าช่วงไหนฝนตกบ่อยก็ไม่ต้องให้ก็ได้เพราะว่ามีฝนช่วยอยู่แล้ว แต่ถ้าช่วงที่ไม่มีฝนก็ควรจะรดน้ำสม่ำเสมอ ช่วงฤดูที่เหมาะแก่การปลูกพริกคือช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน จะทำให้ฝน มาช่วยด้วย ต้นพริกจะตั้งต้นได้เร็วพริกกะเหรี่ยงนั้นหลังย้ ายการปลูก 60 วันโดยประมาณ

เราก็เริ่มทยอยเก็บผลผลิตได้แล้ว ส่วนจะเก็บพริกสด พริกสุกแค่ไหนก็ต ามชอบเลย หากเป็นพริกสดก็จะได้ 400-500 กิโลกรัม/ไร่ แต่ถ้าเป็นแบบแห้งก็จะได้ประมาณ 80-100 กิโลกรัม ร าค าจะอยู่ที่ 80-150 บาท รายได้ก็จะอยู่ที่ 10,000-15,000 บาท/ไร่ ถือเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพได้ดีอย่ างหนึ่งเลย

ขอขอบคุณที่มา kasetchaoban sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…