Home ข่าวทั่วไป 10 ลักษณะ ของผู้หญิงเก่งและฉลาด

10 ลักษณะ ของผู้หญิงเก่งและฉลาด

10 ลักษณะ ของผู้หญิงเก่งและฉลาด

10 ลักษณะ ของผู้หญิงเก่งและฉลาด

1 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อ ได้เปรียบ พวกเธอ

จะพย าย ามทำทุกๆ อ ย่ า ง เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำ อ ย่ า ง ไร

ผู้หญิงก็ทำ อ ย่ า ง นั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความ

เป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้อง ผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดง

ความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบ

ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น

2 พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวก เธอจะโฟกัส กับรายได้

และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงาน ประจำแล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์ นอกจากนี้

ยังใช้เ งินเป็น ของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้

กินหวานนำเ งินไป ลงทุนแทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3 พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอาย

ม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่ านการฝึกฝน

ทักษะและเตรียม ความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที

เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่น

หรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่ เพียงหน้าตาสวย

เพียง อ ย่ า ง เดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับ ของคนอื่น

4 พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจ

ในตนเอง ทุกสิ่งที่พวก เธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออก ทั้งทางกริย าท่าทาง

ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

5 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ ผ่ า น มา

ผู้หญิงที่เก่ง อ ย่ า ง เชอริลแซนเบิร์กซีโอโอ ของเฟซบุ๊ค

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว เป็น อ ย่ า ง มากมาย

ถึงแม้จะพย าย า มทำงาน อ ย่ า ง หนัก และมีความรับผิดชอบ

ในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน

และครอบครัว อ ย่ า ง ไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์

ถ้างานรุ่งแ ต่ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุข

6 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงาน แบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อน

แต่ อ ย่ า ง ใดผู้หญิง ที่แกร่งจะ ใช้เวลา อ ย่ า ง คุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อ ย่ า ง น้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมาย ระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้อง

พย าย ามบรรลุ เป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์

เม้ามอยจับกลุ่ม นินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน อ ย่ า ง

มีประสิทธิภาพ มากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลา

กับครอบครัว หรือไปทำ อ ย่ า ง อื่นที่มีประโยชน์

7 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่น อ ย่ า ง ไรก็ตามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน

แบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอจะ ทำงาน อ ย่ า ง ชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่น

ในงานที่ทำ พร้อมกับทำ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

8 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะ ต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี

ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวก เธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

ถ้าเราทำตัว ให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง ไม่จำเป็นจะ

ต้องใฝ่หา ผู้ชายตามหา ความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้

ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดย ไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคน

ที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน

มีแต่ คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้ง เช้าเที่ยงเย็น

เพราะฉะนั้น ทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะ มาเองครับ

9 พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมา

ก้าวหน้าในหน้าที่ การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิด หรือไอเดีย

ที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่ง ผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำสูงสุด

พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะ ไม่มีวันก้าวหน้า

ไปไหนไม่เชื่อ ลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำการที่จะต้องมีลูกน้อง

อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็น อ ย่ า ง ยิ่งที่จะต้อง ฝึกฝนทักษะ

ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหาก ขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถ

บริหารงานได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบ

ผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง

ความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้ง

อาจจะต้องทำงาน หนักกว่าหัวหน้าที่เป็น ผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามี ความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใคร

ก็ต้องยอม ศิโรราบ อ ย่  า ง แน่นอน

ขอขอบคุณที่มา leaderwings, stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…