Home ข่าวทั่วไป ไม่คาดหวังอะไร แม้คุณจะเลี้ยงเขามา (อ่านแล้วจะเข้าใจมากขึ้น)

ไม่คาดหวังอะไร แม้คุณจะเลี้ยงเขามา (อ่านแล้วจะเข้าใจมากขึ้น)

ไม่คาดหวังอะไร แม้คุณจะเลี้ยงเขามา (อ่านแล้วจะเข้าใจมากขึ้น)

ไม่คาดหวังอะไร แม้คุณจะเลี้ยงเขามา (อ่านแล้วจะเข้าใจมากขึ้น)

ข้ อ คิดคนเป็นพ่อแม่ถึงแม้จะเลี้ยงเขามา ก็ อ ย่ าคาดหวัง อะไรจากลูกๆ อ ย่ า คาดหวัง ให้เขาคอยดูแลคุณยๅมแก่เขาก็มีหน้าที่ต้องวุ่นวๅยกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไรคุณได้มากนักคนอายุเกิน 50 อย่ างคุณต้องเลิกเอาสุขภาพ ไป แลกกับความร่ำรวยได้แล้วนะมีเงินเท่าไรก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้

ดังนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำคือการดูแลร่างกายของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ เวลานั้น ตร าบใดที่คุณยังมีข้าวมีปลามีอาหา รกินอย่ า งเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวันเพียงเท่านี้ ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอายุขนาดนี้คุณควรอยู่อย่ างเป็นสุขทุกคนทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อ ย่ า มัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งขันกันไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคมหรือความก้าวหน้าของลูก ๆ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้นคือการแข่งกันมีความสุข

และมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนย าวปราศจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ส่วนสิ่งไหนที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็อย่ าไปฝืนธรรมชาติ ให้จิตใจเป็นกังวลเป็นการทำล า ย สุขภๅพจิตตัวเองเปล่าๆจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่ างที่มันควรจะเป็นยิ่งช่วงอายุ 50 ขนๅดนี้แล้ว คุณต้องค้นหาหนทางของคุณเองที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ทำอะไรก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวัน นั่นก็หมายความว่าคุณได้ ผ่ า นวันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้ว

วันเวลาที่ ผ่ า นไปอยู่ทุกขณะ คุณจะ สู ญ เ สี ย 1 วัน ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามัน ผ่ า นไป อ ย่ า งมีความสุข นั่นหมายความว่าวันนั้นคือวันที่คุณได้กำไรจิตใจที่ดีจะช่วยรั ก ษ าสุขภๅพที่ดีของคุณได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร ค ก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ความ เ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาหาคุณได้เลย ออกกำลังกายให้เพียงพอ เพราะการออกกำลังกายเป็น ย า รั ก ษ า ที่ดีที่สุด

ที่จะช่วยบำรุงรั ก ษ า ร่างกายของคุณให้คงอยู่ได้อย่ า งมีคุณภาพ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารให้ครบหม ู่ ได้วิตามินและแร่ธาตุอ ย่ า งเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี จะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความ สุ ข ดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆเพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเ ย า ว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอขาดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกเสียดาย อ ย่ า งแน่นอนขอบคุณข้อคิดดีๆอ่านแล้วเห็นเฉลียงชีวิตในบั้นปลายชีวิตวัยเกษียณ อ า ยุ เราเลือกไม่ได้ก็จริง แต่ช่วงเวลาชีวิตเรา เ ลื อ ก ได้

ขอขอบคุณที่มา noonna

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…