Home ข่าวทั่วไป 12 ข้อคิดดีๆ ใช้ชีวิตในบั้นปลายให้อยู่แบบมีความสุข

12 ข้อคิดดีๆ ใช้ชีวิตในบั้นปลายให้อยู่แบบมีความสุข

12 ข้อคิดดีๆ ใช้ชีวิตในบั้นปลายให้อยู่แบบมีความสุข

12 ข้อคิดดีๆ ใช้ชีวิตในบั้นปลายให้อยู่แบบมีความสุข

คุณเคยเห็นคนที่เขามีอายุมากแล้ว และเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาไปอย่ างมีความสุข ทำไมเขาแก่แล้วถึงไม่มานั่งกังกล

เรื่องเงินทองเลย เขามีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอย่ างไรกัน วันนี้เราก็จะพาคุณไปรู้จักกับบทความ 12 ข้อคิด ใช้ชีวิตให้มีความสุข

อย่ างคนมีอายุ ไปดุกันว่ามีข้อคิดอะไรบ้างที่นำพาคนวัยสูงอายุมีความสุขได้สักกี่คนที่อายุมากแล้วจะสดชื่น เบิกบานทั้งกายใจ

อ ย่ า งที่ ดรสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินชีวิตอยู่ในเวลานี้ นอ กจากชีวิตนี้จะไม่เคยมีคำว่าเกษียณอุทิศตัว

ทำงานอาทิตย์ละ 7 วันแล้ว ในวันนี้ของ ดรสุเมธ ยังคงแอ็กทีฟกระฉับกระเฉง แถมยังเดินป่าไหวจนหลายๆ คนอดถามไม่ได้

ถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิต และนี่คือ 12 เคล็ดลับดีๆ ของการ แก่ อ ย่ า ง มีคุณภาพ ชราอย่ างมีสุข จาก ดรสุเมธ

1 ฝึกระลึกถึงมรณานุสติ

ใครๆ ก็ต า ย ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องเจอความต า ย เท่าเทียมกันหมดทุกคน เมื่อมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องธรรมดา

จะทำให้เรานิ่งกับความต า ย

2 ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ร9 ทรงรับสั่งเสมอ เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอ ดเวลา มองเห็นทุกอย่ างเป็นเรื่องสนุก

จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่

อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

3 อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลักทศ พิธราชธรรมที่ต้องรั ก ษ าให้มั่น หากอย่ างปฏิบัติต ามร9 โดยยึดหลักธรรมะที่ต้องมีทั้งสอง อ ย่ า ง คือ

ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดีแต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบอยู่

ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า

4 ใช้ชีวิต อ ย่ า ง มี สติ

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติในการกิน แทนที่จะกินต ามใจปาก สนองความอย ากของตัวเอง แล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน

ลดน้ำต าล ทำไมเราไม่ลองหัน มาลดที่ ‘ปาก’ ของตัวเอง ด้วยการใช้สติในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

5 อ ย่ า ลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หล า ยคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง ‘กาย’ พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดีๆ

แต่กลับละเลยไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อนทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน ดรสุเมธ บอ กว่า โดยส่วนตัวทุกครั้ง

ที่มีจังหวะได้พักผ่อนเว้นวรรคชีวิตนานๆ จึงมักถือโอ กาสเอาจิตไปพักด้วยการบวช ครั้งล่าสุด บวชตอนอายุ 65 เป็นพระสายวัดป่า

อยู่ที่สกลนคร

6 น้อมนำหลักเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีเหตุผลเป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา ดังนั้น จึงต้องรั ก ษ าศีลเสียก่อน และมีสติ สมาธิ ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณา

โดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง เมื่อ ดำเนินทุกอย่ างด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

7 อ ย่ า ห ยุ ดทำงาน

เกษียณแล้ว อย่ าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่างกายของเราก็จะหยุดต ามลงไปด้วย

เหมือนรถที่จอดเฉยๆ สต าร์ตไม่ติด ร9 ทรงมีรับสั่งว่า อย่ าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่ าหยุดด้วย ทำให้ ดรสุเมธ

ยังคงทำงานทุกวัน ส่ งผลให้แข็งแรงจนถึงวันนี้

8 ยึดถือคำว่า ‘ประโยชน์สุข’ เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์อย่ าทำ อย่ าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข แง่คิดดีๆ

จาก ดรสุเมธ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าและความสุขในชีวิต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขอายุ แต่อยู่ที่ไลฟ์สไตล์

และหัวใจที่ไม่มีคำว่าเกษียณ

9 ใช้ ชี วิ ตโดย รั ก ษ า ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิตอยู่อย่ างธรรมดา เรียบๆ ง่ายๆ เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว

ทุก อ ย่ า ง สูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

10 รั ก ษ า กายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรั ก ษ ากายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้

เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใส อย่ าไปขุ่นมัวโดยที่ไร้ประโยชน์ คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว ดังนั้น อย่ าเสียเวลาเป็น

ทุ ก ข์ แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

11 อักโกธะ หรือ ความไม่โ ก ร ธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่งในทศ พิธราชธรรม เพราะเมื่อโ ก ร ธแล้ว มักจะเสียห า ยหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้ ส า ร ะ

เมื่อไหร่ก็ต ามที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่ างก็จบ

12 อยู่ อ ย่ า ง สง่า ต า ย อ ย่ า ง สงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างามในตัวเอง ทุกอย่ างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ

และเมื่อถึงเวลาต า ย ก็ต า ย อย่ างสงบ อย่ าไปกลัวความต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เมื่อต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสม

ไว้แค่ไหนก็ต้องส่ งคืนหมด สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตนของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้คนก็ยังนึกถึง

แต่ถ้าประกอบความชั่ วไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

ขอขอบคุณที่มา 108resources yakkinn999

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…