Home ข่าวทั่วไป 5 วิธีการปลูกพริกให้ดก เก็บได้นาน

5 วิธีการปลูกพริกให้ดก เก็บได้นาน

5 วิธีการปลูกพริกให้ดก เก็บได้นาน

5 วิธีการปลูกพริกให้ดก เก็บได้นาน

ผักสวนครัวที่คุ้นหน้าคุ้น ต ากันดีกับสีสันที่จัดจ้านและ

รสชาติที่เผ็ดร้อนคู่ครัวอาหาร ไ ท ย อ ย่ าง พริก เป็น

ส มุ น ไ พ รที่นิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารและ

นิยมปลูกต ามบ้านเรือนกันทั่วไป ด้วยรสชาติที่เป็น

เอกลักษณ์และส ร ร พ คุ ณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

ปลูกพริกใครๆก็ปลูกได้แต่ปลูกให้ออ ก ด อ ก ออกผลดก

ต้องใช้วิ ธีการแกล้งพริกให้ออ กผลดกเต็มต้นไม่เฝือใบ

ให้ใช้วิ ธีนี้ค่ะ โดยต้องเริ่มจากการปลูกพริกให้ถูกต้อง

จะได้เสริมการเจริญเติบโตด้วยค่ะ

วิธีการปลูกพริกจากเมล็ด

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 เมล็ด พ ริ ก

2 ดิ น ร่วนปนทราย

3 น้ำ อุ่ น

4 กระถางปลูก

วิธีก า ร ทำ

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำพริกมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืน

แล้วนำออ กมาผึ่งแดดอีกหนึ่งวันแล้วแกะเมล็ดออกมาปลูกได้เลย

2 จากนั้นให้เตรียมดินปลูกด้วยการนำดินร่วน

ปนทรายใส่กระถางแล้วทำหลุมในกระถางให้ลึก

ประมาณข้ อนิ้ว กระถางหนึ่งให้ทำหลุม 3-4 หลุม

3 นำเมล็ดพริกลงปลูกในกระถางกลบดิน

แล้วรดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปตั้งไว้ในที่โดนแสงแดด

เมื่อต้นพริกงอ กและมีใบจริงมีความสูงประมาณ 6 นิ้ว

4 ทำการคัดต้นที่แข็งแ ร งที่สุดไว้เพียงต้นเดียว

และเมื่อต้นเริ่มใหญ่ขึ้นก็สามารถปลูกลงแปลง

หรือในกระถางที่ใหญ่ขึ้นได้

5 หมั่นรดน้ำให้ชุ่มแต่ อ ย่ าขังแฉะและ

ให้ต้นโดนแสงแดดตลอดเมื่อต้นพริกเริ่มออก ด อ กผล

ก็ให้ลดการรดน้ำลงเป็นวันเว้นวันค่ะ

แกล้งพริกดกให้โน้มกิ่งปักไม้

1 ให้เริ่มจากการเลือกต้นพันธุ์พริก

ที่แ ข็ งแ ร งและถึงเวลาที่ให้ผลผลิตได้แล้ว

2 จากนั้นให้ตัดกิ่งไผ่เลือ กที่ติดง่าม

ออกมาด้วยเพื่อง่ายต่อ การเหนี่ยวกิ่งพริกไว้

3 ขั้นต่อมาให้ปักกิ่งไผ่ห่างจากต้นพริก

ประมาณ 1 คืบ แล้วค่อยๆทำการโน้มกิ่งพริก

ลงมาเหนี่ยวกับง่ามไม้ไว้ให้ชิดกับดิน มากที่สุด

4 ในการโน้มกิ่งต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้กิ่งหัก

หรือเ สี ยห า ยได้ วิ ธีนี้จะทำให้ต้นพริกได้แสงแดดทั่วถึง

ทั่วทั้งต้นพริกและเร่งให้แตกยอ ดและออ กดอ กออ กผลเร็ว

ขอขอบคุณที่มา dodokung Postnoname sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…