Home ข่าวทั่วไป ปลูกกล้วยไม่ต้องขุดหลุม ปลูกง่ายได้ผลดี

ปลูกกล้วยไม่ต้องขุดหลุม ปลูกง่ายได้ผลดี

ปลูกกล้วยไม่ต้องขุดหลุม ปลูกง่ายได้ผลดี

ปลูกกล้วยไม่ต้องขุดหลุม ปลูกง่ายได้ผลดี

วันนี้เรามีเคล็ดลับการปลูกกล้วยแบบไม่ต้องขุดหลุม ม า ฝาก จะเป็น อ ย่ า ง ไรเราไปติด ต า ม ดูพร้อมๆกันเลยหากเอ่ยถึงผลไม้โปรดของคน ไ ท ย กล้วยน่าจะติดท็อปอันดับต้น ๆ เพราะอร่อย หาง่าย ราคาไม่แพง แถมประโยชน์เพียบสายพันธุ์กล้วยยอดนิยมที่พบเห็นได้บ่อยในเมืองไ ท ย มีดังนี้กล้วยหอม เป็นกล้วยที่คนไ ท ยชอบกิน มาก แถมส่งออกต่าง ป ร ะ เ ท ศเพียบ ลักษณะลำต้นสูงเพรียว ใบตั้งตรงให้ผลดกขนาดใหญ่ และ ย า ว เนื้อเหนียวนุ่ม รสชาติหวาน และ มีกลิ่นหอมอร่อยกล้วยน้ำว้า เป็นกล้วยที่คนไ ท ยนิยมนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ทั้งผล ใบตอง และหยวก ลักษณะลำต้นค่อนข้างใหญ่ ใบใหญ่ ผลใหญ่ อวบ ออกดก ตอนดิบเป็นทรงเหลี่ยม ตอนสุกเป็นทรงค่อนข้างกลม

กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยท้องถิ่นของ ภ า ค ใ ต้ ลักษณะลำต้นเล็กแต่สูง ให้ผลด ก มีหวีเยอะ โดยผลจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และเพรียวกล้วยไข่ เป็นกล้วยยอดนิยมอันดับต้น ๆ ในไ ท ย แถมยังส่งออกต่างปร ะ เ ท ศเยอะด้วย ลักษณะลำต้นเป็นทรงเพรียวสูง ส่วนผลเป็นทรงกลม ขนาดเล็กและสั้น เปลือกบางออกดกมาก รสชาติหวานกลิ่นหอม อร่อย และเนื้อเหนียวแน่น

วิ ธีการนี้ไม่ต้องขุดหลุม ไม่ต้องผสมวัตถุอินทรีย์ในการเตรียมดิน ล ด แ ร ง ลดเวลาในการปลูก อาจารย์แนะนำว่าวิ ธีการนี้สามารถปลูกได้กับพืชเกือบทุกชนิดสำหรับการปลูกกล้วยนั้นจะไม่เพียงข ายลูกเพียงอ ย่ า ง เดียวแต่ให้ข ายหน่อพั น ธุ์ด้วยข้อดีของวิ ธีการนี้คือ การขุดหน่อข ายจะรื้อหน่อออ กได้ง่าย หน่อจะเยอะ ต้นอ้วนและลูกดกการปลูกนั้นจะใช้หนึ่งหลุมต่อ กล้วย 3 ต้น ระยะห่าง 50-60 เซนติเมตร ส่วนเรื่องของการวางตำแหน่งในการปลูกนั้น

เราจะเน้นในเรื่องของการรับแสงเป็นสำคัญ การวางจะวางเป็นรูปสามเหลี่ยมทำให้เงาของกล้วยแต่ละต้นไม่ทับกัน สามารถรับแสงได้เต็มที่และไม่แย่งแสงกัน ทำการดึงถุงดำออกจากต้นกล้วย โดยทำการคว่ำต้นลงแล้วดึงต้นออกทำแบบนี้จะทำให้รากไม่ช้ำดินที่นำมาปลูกนั้นจะมีส่วนผสมของดินที่ขุดมาจากป่าที่ปกคลุมด้วยใบไม้ ดินที่จะใช้จะลึก 1 นิ้วและมาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ ยพืชสดในอัตราส่วน 11 ในที่นี้เราจะตวงด้วยถังสีนะ ปริมาณใช้ 2 ถังสีจากนั้นทำการเทดินรอบๆ ต้นกล้วยให้ทั่ว

เทคนิคอีกอย่ างคือการเอียงต้นกล้วยออกจากกันเพื่อจัด การในเรื่องทิศทางการตกเครือให้อยู่คนละทาง ทำการพูนดิน มาใส่โคนต้น หาเศษฟาง เศษหญ้าที่แห้งแล้วทำการคลุมให้ทั่วโคนต้นกล้วย ข้ อ ดีจะช่วย รั ก ษ า ความชื้น ป้องกันแสงแดด แ ร ง ๆ เป็นที่อยู่ของจุ ลิ น ท รี ย์อีกด้วยเตรียมจุ ลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสง 1 ขวด 1,5 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร รดให้ทั่ว การใช้จุ ลิ นทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจะใช้มากหรือใช้น้อยไม่เป็นผลเ สี ยต่อพืชเ พ ร า ะมีฤ ท ธิ์เป็นด่าง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ ปล กล้วยชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำและอากาศดี มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ

หรือที่เรียกกันว่า ดินน้ำไหลทรายมูล ฉะนั้นถ้าหากปลูกในดินเหนียว ควรผสมปุ๋ ยคอ กเพื่อช่วยให้ดินโปร่งขึ้น หรือยกร่องเพื่อช่วยระบายน้ำด้วย นอ กจากนี้ยังชอบอากาศร้อนชื้นและแสงแดดพอสมควร แต่ต้องระวังหากมีลมแ ร งมาก เ พ ร า ะใบกล้วยค่อนข้างใหญ่ จึงมีความต้านลมสูง โดยการขย ายพันธุ์สามารถทำได้ทั้งเพาะเมล็ด แยกหน่อ ทั้งหน่ออ่อน หน่อใบแคบ และหน่อใบกว้าง และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่จะนิยมใช้หน่อมากที่สุด และขอแนะนำให้เริ่มปลูกกล้วยในช่วงหน้าฝน

ขอขอบคุณที่มา sabidee

Load More Related Articles
Load More By Sitsmiling-T
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด

เอากระดาษทิชชู่ม้วน วางทิ้งไว้ในตู้เย็น ผลที่ออกมาเกินคาด วิธีที่เรากำลังจะบอก นั่นก็คือแค…